A MARKETING-CONTROLLING JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA A MAGYAR CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOKNÁL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A COVID ÉS AZ OROSZ-UKRÁN HÁBORÚS KONFLIKTUS OKOZTA GAZDASÁGI HATÁSOK TEKINTETÉBEN

ÖSSZEFOGLALÁS

A családi vállalkozások eredményességük nagyban befolyásolja egy adott gazdaság sikerességét. Ezért kiemelten fontos, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a családi vállalkozások hatékony működésére. A hatékony működés egy jó eszköze lehet a controlling alkalmazása a teljes vállalkozás vagy a vállalkozás egyes területeinek vonatkozásában. Kutatásom során megvizsgálom a családi vállalkozások általános controlling jellemzőit, például, hogy milyen okból vezették vagy tervezik bevezetni a controlling tevékenységet, és milyen controlling eszközöket alkalmaznak a tervezés, mérés vagy elemzés tekintetében. Azt is megvizsgáltam, hogy a családi vállalkozások eredményessége, hogyan változott az egészségügyi válság által kiváltott gazdasági válság hatására. Ez alapján rámutattam, hogy a vállalkozások a covid előtti helyzetükhöz képest nagyobb arányban érzékelik eredményességük romlását, illetve a pozitív választ adók kisebb arányban tapasztalnak javulást. Az orosz-ukrán háborús konfliktus is negatív hatásokat váltott ki a családi vállalkozások esetében, különösen rosszul érintette őket az erőforrásárak, ezen belül is az energiahordozók árainak drágulása.

XI. ÉVF. 2023. 4. SZÁM 7-11

DOI: 10.24387/CI.2023.4.2

Cikk megtekintése:http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2024/02/ContrInf_beliv_2023-04_negyedev-2.pdf

IRODALMI FELDOLGOZÁS

AUERBACH, H. (1994): Internationales Marketing-controlling. s. n.: Stuttgart, 272 p.

BAUER, A. – BERÁCS, J. (2006): Marketing. Aula Kiadó, Budapest, 658 p. ISBN: 963-9585-04-1

BÖCSKEI, E. (2006): A marketingcontrolling felértékelődése az információs iparágak piacán. A Controller, 2. évf., 2006. nov., 13-15. old.

BRUHN, M. (1990): Marketing: Grundlagen für Studium und Praxis. Gabler, Wiesbaden, 290 p. ISBN: 978-3-322-83855-1

EHRMANN, H. (1991): Marketing-controlling. Kiehl Verlag, Ludwigshafen, 314 p.

KATONA, FERENC (2015): A marketing-kontrolling alkalmazásának jelentősége a magyar kis- és közepes vállalkozások eredményességében. Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Gödöllő, 177 p.

KÖHLER, R. (1992): Überwachung des marketing, in: COENENBERG, A. G. – WYSOCKI, K. v.: Handwörterbuch der Revision. s.n.: Stuttgart, p. 1269-1284

LINK, J. – WEISER C. (2006): Marketing controlling. Vahlen, München, 386 p.

PECHTL, H. (2012): Marketing-controlling. Ernst-Moritz-Arndt-Universitat, Greifswald

SAJTOS, L. (2004): A vállalati marketingteljesítmény értékelésének többdimenziós megközelítése és alkalmazása Magyarországon működő vállalatok körében. Doktori értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest