Menedzsment kontroll rendszer az EGIS nemzetközi hálózatában, különös tekintettel a nemzetközi kereskedelmi kontrolling filozófiájára

A cikk bevezetõje a menedzsment-kontroll rendszerek rövid általános áttekintésérõl szól. Ezután az Egis Gyógyszergyár Zrt. rendszerének leírása következik. Az Egis menedzsment-kontroll rendszere szintjeinek áttekintése kapcsán a kereskedelmi kontrolling terület áttekintésén van a fókusz. A területnek a vizsgálata kapcsán a cikk kitér a vizsgált üzleti modellekre és a kereskedelmi kontrolling tevékenység szakmai pilléreire is. Mindezen rendszerek és eszközök, illetve a hozzájuk kapcsolódó szaktudás érdemben járul hozzá az Egis vállalatcsoport sikeres teljesítményéhez.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 37-42.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.7

Az 1970-es évek végére befejezõdött a szakirodalom által ipari korszakként nevezett periódus, amelyben a vállalatok legfõbb törekvése a méretgazdaságosságból eredõ elõnyök kiaknázása és a standard tömegtermelés volt. A versenykörnyezet azonban lényegesen megváltozott az információs korszak beköszöntével, hiszen mind a termelõ mind a szolgáltató vállalatok esetében új képességeket követelt meg a siker elérése érdekében.
Fontos tényezõvé vált a nem anyagi tényezõk mobilizálása és hasznosítása. A megváltozott körülmények kikényszerítették többek között a fogyasztói lojalitás megteremtését, az új fogyasztói szegmensek megszerzését, az innovatív termékek és szolgáltatások kifejlesztését, piaci bevezetését, egyedi és magas minõségû termékek és szolgáltatások alacsony költséggel történõ elõállítását, a vállalatok alkalmazottainak folyamatos
képesség-fejlesztését, motiválását, valamint modern információs rendszerek, ellenõrzõ mechanizmusok és adatbázisok alkalmazását.
Az információs korszak egyik legjelentõsebb hozománya, hogy elképesztõ módon felértékelõdött a szellemi tõke megléte.
Ma már egyre jobban értékelik az alkalmazottak és a menedzserek által átadott ötleteket, illetve javadalmazzák azokat a javaslatokat, amelyeket a minõség javítása, a költségek csökkentése vagy az átfutási idõk lerövidítése érdekében terjesztenek elõ. Minden egyes alkalmazottnak hozzá kell járulnia tudásával és a rendelkezésére álló információval a vállalati sikerhez. A dolgozók képzésébe és tudásába való befektetés,
valamint annak hasznosítása, azaz a gondolkodás, kritikus sikertényezõvé vált.

Felhasznált irodalom
ANTHONY R. N., & GOVINDARAJAN V. (2009). Menedzsmentkontroll-rendszerek. Budapest: Panem
ANTHONY, R., & GOVINDARAJAN, V. (2006). Management Control Systems (12 edition). Boston: McGraw-Hill/Irwin.
BODA G. & SZLÁVIK P. (2005). Kontrolling rendszerek. Budapest: KJK-KERSZÖV.
BODNÁR V. (2009). Miért éppen menedzsmentkontroll? In Anthony R. N. & Govindarajan V., Menedzsmentkontrollrendszerek (pp. xxi–xxvii). Budapest: Panem
BODNÁR, V. (1997). Menedzsment kontroll, controlling, vezetõi számvitel: nemzetközi elmélet és hazai gyakorlat – hazai tapasztalatok. A controlling hazai gyakorlata. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, (7&8), 20–30.
CHAPMAN, C. S., HOPWOOD, A. G., & SHIELDS, M. D. (Eds.). (2006). Preface. In Handbooks of Management Accounting Research (Vol. 1, pp. ix–xi). Elsevier
CHENHALL, R. H. (2003). Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future. Accounting, Organizations and Society, 28(2–3), 127–168.
Chenhall, R. H. (2003). Management control systems design within its organizational context: findings from contingencybased research and directions for the future. Accounting, Organizations and Society, 28(2–3), 127–168. https://doi. org/10.1016/S0361-3682(01)00027-7
Fenyves V., Tarnóczi T. (2019): Examination of the expectations of controllers on the labour market CORPORATE OWNERSHIP AND CONTROL 17 : 1 pp. 60-70.
Fenyves, V. (2019) : Controllerekel szembeni munkaerõpiaci elvárások vizsgálata CONTROLLER INFO VII : 4 pp. 33-40.
GARRISON, R., NOREEN, E., & BREWER, P. (2014). Managerial Accounting (15 edition). New York: McGraw-Hill/Irwin.
HORNGREN, C. T., DATAR, S. M., & RAJAN, M. V. (2011). Cost Accounting: A Managerial Emphasis (14th edition). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall
HORVÁTH & PARTNERS. (2008). Controlling – Út egy hatékony controllingrendszerhez. CompLex.
HORVÁTH, P. (1991). Controlling: a sikeres vezetés eszköze. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
HORVÁTH, P. (2011). Controlling (Auflage: 12., vollständig überarbeitete Auflage). München: Vahlen
KÖRMENDI, L., & TÓTH, A. (2011). A controlling alapjai. Budapest: Saldo.
KÜPPER, H.-U., FRIEDL, G., HOFMANN, C., HOFMANN, Y., & PEDELL, B. (2013). Controlling: Konzeption, Aufgaben, Instrumente (Auflage: 6., überarbeitete Auflage). Stuttgart: Schäffer-Poeschel
LANGFIELD-SMITH, K. (1997). Management control systems and strategy: A critical review. Accounting, Organizations and Society, 22(2), 207–232. https://doi.org/10.1016/S0361-3682(95)00040-2
LÁZÁR, L. (2002). Értékek és mértékek. A vállalati erõforrásfelhasználás leképzése és elemzése hazai üzleti szervezetekben. (phd). Budapesti Corvinus Egyetem. Retrieved from http://phd.lib.uni-corvinus.hu/185/
MERCHANT, K., & STEDE, W. V. der. (2012). Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives (3 edition). Harlow, England ; New York: Prentice Hall.
OTLEY, D. (1994). Management control in contemporary organizations: towards a wider framework. Management Accounting Research, 5(3–4), 289–299. https://doi.org/10.1006/mare.1994.1018
REICHMANN, T., HOFFJAN, A., KIßLER, M., PALLOKSKAHLEN, M., & RICHTER, H. J. (2011). Controlling mit Kennzahlen: Die systemgestützte Controlling-Konzeption mit Analyse- und Reportinginstrumenten (Auflage: 8., überarbeitete und erweiterte Auflage). München: Vahlen
SIMONS, R. (1994). Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal (1st edition). Boston, Mass: Harvard Business Review Press
SINKOVICS, A. (2012). Költség- és pénzügyi kontrolling. Budapest: CompLex.
SZUKITS ÁGNES (2016). Menedzsmentkontroll rendszerek és a controller szervezeti szerepe. Budapesti Corvinus Egyetem, doktori értekezés elérhetõ: http://phd.lib.uni-corvinus. hu/970/1/Szukits_Agnes_dhu.pdf (olvasva 2018. október 14.)
TÓTH A., & ZÉMAN Z. (2006). Szervezeti controlling. Gyöngyös:Károly Róbert Fõiskola.
WEBER, J., & SCHÄFFER, U. (2014). Einführung in das Controlling (Auflage: 14., überarbeitete und aktualisierte Auflage). Stuttgart: Schäffer-Poeschel