Tanulságok a devizahitelezésbôl – pénzügyi fogyasztóvédelem

Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy milyen ok vezetett ahhoz, hogy az emberek többsége a forint hitel helyett a külföldi deviza alapú kölcsönt választották, milyen információk álltak rendelkezésére, mennyire voltak tájékozottak. Tudták-e, hogy milyen jellegû kockázatok kapcsolódtak e hitelformához. Vizsgáltuk, hogy a felhasználók mennyire ismerik a különbözô megtakarítási formákat, személyi jövedelemadó kedvezményeket, megoldásokat, vannak e megtakarításai illetve milyen fizetési szokások alakultak ki a magyar állampolgároknál.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 6-15.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.2

Bevezetés
Pénzügyi dollarizáció alatt a külföldi devizában elhelyezett betétek, illetve felvett hitelek jelenlétét értjük egy adott gazdaságban.
Ez nem jár feltétlenül együtt a reál-tranzakciók dollarizációjával, az egyéb eszközök és a bérek idegen devizában történô elszámolásával. A pénzügyi dollarizáció elônye, hogy megakadályozza a megtakarítások kimenekítését, és a hiteloldalon a növekvô kínálat hozzájárul a gazdasági növekedéshez.
Jelentôs hátránya azonban, hogy a monetáris politikai eszközök hatása szûkül, és az így felépülô árfolyamkockázati pozíciók sérülékenyebbé teszik az országot egy esetleges válságban (Dömötör Barbara, 2019).
Egyetlen bank kockázatos hitelkihelyezései miatti fizetésképtelensége is okozhat katasztrofális gazdasági összeomlást – pusztán amiatt, hogy a pénzügyi közvetítô rendszer a modern gazdaságokban integráló szerepet játszik. A másik mûködési „rendellenesség” a pénzügyi piacokat jellemzô, a hitelezô/ befektetô és a hitelfelvevô/értékpapír-kibocsátó közötti aszimmetrikus informáltságból fakad, ami miatt a befektetôk csak a közvetítô intézmény fizetôképességén keresztül érzékelik a kockázatot. Ez a sajátos vonás hívta életre többek között a betétbiztosítási rendszereket. A válságkezelés és a verseny viszonya szempontjából érdemes kiemelni, hogy az amerikai másodrendû (subprime) hitelpiacról kiindult, majd a fejlett nyugati pénzügyi rendszereken keresztül Magyarországra is gyorsan elért hitelválság értelemszerûen elsôként és a legnagyobb erôvel a bankrendszert érintette. Ez az oka annak, hogy a kormányzati válságkezelés középpontjában Magyarországon is a bankrendszer mûködôképességének fenntartása állt – amit természetesen jegybanki szerepvállalás is kiegészített. Ez az oka annak is, hogy a Magyarországon kezdetben bankközi likviditási krízisként megjelent válság a gazdaság többi szereplôjét elsôsorban a hitelezés megbénulásán, a hitelállomány visszaesésén, illetve a hitelezési feltételek szigorodásán keresztül érte el.

Irodalomjegyzék
Szakirodalom
1. Balogh László, (2019): Devizahitelezés Magyarországon, Corvinus Egyetem 2019. 9-20. pp.
2. Becsei András, (2019): Devizahitelezés Magyarországon, Corvinus Egyetem 2019. 31-40. pp.
3. Berlinger Edina, (2019): Devizahitelezés Magyarországon, Corvinus Egyetem 2019. 40-50. pp.
4. Bodzás Balázs, (2019): Devizahitelezés Magyarországon, Corvinus Egyetem 2019. 9-150. pp
5. Dömötör Barbara, (2019): Devizahitelezés Magyarországon, Corvinus Egyetem 2019. 95-105. pp.
6. Horváthné Kökény A.;Lakatos A. N. (2015): A gazdasági válság hatása a deviahitellel rendelkezôk számára, ECONOMICA, 2015/2., 5-12. pp.
7. Horváthné Kökény A.; Széles Zs. (2014): Mi befolyásolja a hazai lakosság megtakarítási döntéseit? Pénzügyi Szemle, 2014/4, 457-475 pp.
8. Földi, Kata; Szatmári, Judit; Szakács, Attila Pénzügyi tudatosság és hitelkártya használati szokások kutatása 2017-ben GRADUS 4 : 2 pp. 551-556. , 6 p. (2017)
9. Malhorta N.K.: Marketingkutatás. Akadémiai Kiadó Zrt, Budapest, 2008, 20-763.
10. Maslow, A. (1943): A Theory of Human Motivation. In: Vroom, V.H.– Deci, E.L. (1992): Management and Motivation. Selected Readings. Penguin Books.
11. Molnár, Edina (2006) Globalizáció, vizualitás, reklám. KOMMUNIKÁCIÓ MÉDIA GAZDASÁG IV : 1 pp. 45-64.
12. Molnár, Edina (2011) Tehetséges pénzgazdálkodók: a Vállalkozzunk Akadémia tehetségkutatása. ECONOMICA (SZOLNOK) 4 : 12 pp. 155-162.
13. Molnár, Edina (2007) A kommunikáció elômozdítója és hátráltatója: empátia és szorongás. KOMMUNIKÁCIÓ MÉDIA GAZDASÁG V : 3 pp. 85-93.
14. Szakács Attila ; Szakács Zsolt ; Horváth, Zsuzsanna (2018) The importance of financial consumer protection In: Zéman, Z; Magda, R (szerk.) Controller Info Studies II. Budapest, Magyarország : Copy & Consulting Kft., (2018) pp. 177-183. , 7 p.
15. Veres Z., Hoffmann M., Kozák Á.: Bevezetés a piackutatásba. Akadémiai Kiadó Zrt, Budapest, 2006, 5-504.