Múltbéli csalárd ügyek áttekintése jelenkori problémák tükrében – a transzparencia hiányának következményei

A digitális forradalom újabb és újabb vívmányainak eredményeképp a 21. században egyre nagyobb jelentőséggel bíró transzparencia, tehát az átláthatóság, az átlátható működés fogalmi elemeinek gyakorlatban való alkalmazása iránt mutatkozó igény társadalmunk egyre szélesebb körében üti fel a fejét és válik annak alapvető elvárásává melyet az a politikai és a gazdasági szféra egyes szereplőivel szemben támaszt. Ezzel szemben a transzparenciával szembehelyezkedő fogalmak, mint például a titkosság, titkosítás és bürokrácia, többnyire a hatalmat és az azzal való visszaélést testesítik meg. Ezen gondolatmenet jelen kutatás szempontjából a közszférában ténykedő, közpénzek felett rendelkező, illetve bizonyos nagy volumenű, tőzsdén jelenlévő, erős piaci pozícióval rendelkező gazdasági szereplőkre értendő, melyek működése, üzletpolitikája sok esetben jelentős hatást gyakorol életünk mindennapjaira. A szerző ezt vázolja szakcikkében az Enron, valamint a Postabank működésének negatívumain keresztül.

Controller Info 2018. VI.évf.(3) szám 28-33.

10.24387/CI.2018.3.7