Múltbéli csalárd ügyek áttekintése jelenkori problémák tükrében – a transzparencia hiányának következményei

A digitális forradalom újabb és újabb vívmányainak eredményeképp a 21. században egyre nagyobb jelentőséggel bíró transzparencia, tehát az átláthatóság, az átlátható működés fogalmi elemeinek gyakorlatban való alkalmazása iránt mutatkozó igény társadalmunk egyre szélesebb körében üti … tovább »

Az általános forgalmi adó likviditásra gyakorolt hatása az agráriumban a költséghányad függvényében

Cikkükben a szerzők a mezőgazdasági vállalkozások példáján keresztül vizsgálják az általános forgalmi adó likviditásra gyakorolt szerepét, ugyanis a befizetésére és visszaigénylésére vonatkozó szabályozás erőteljesen befolyásolja a vállalkozások likviditási helyzetét. Ezért a szerzők tanulmányukban megvizsgáljuk, hogy … tovább »

A hazai élelmiszeripar munka-termelékenységének értékelése

Az élelmiszeripar Magyarország egyik legfontosabb gazdasági ágazata. Az élelmiszeripar hosszú távú fejlődésének egyik fontos feltétele a termelékenység növekedése. A szerzők cikkükben a hazai élelmiszeripar munkatermelékenységét értékelik európai uniós összehasonlításban. Controller Info 2018. VI.évf.(3) szám 16-19. … tovább »

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elemzése statisztikai módszerekkel

Az önkormányzatok felelősek közjavak és közszolgáltatások előállításáért, mely feladatok ellátását önkormányzati tulajdonú vállalkozásokkal valósítják meg a helyhatóságok. Az önkormányzati tulajdonú cégek gazdálkodnak az önkormányzati vagyonnal, illetve fejlesztik, bővítik azt, továbbá biztosítják a lakosság számára nélkülözhetetlen … tovább »