Múltbéli csalárd ügyek áttekintése jelenkori problémák tükrében – a transzparencia hiányának következményei

A digitális forradalom újabb és újabb vívmányainak eredményeképp a 21. században egyre nagyobb jelentőséggel bíró transzparencia, tehát az átláthatóság, az átlátható működés fogalmi elemeinek gyakorlatban való alkalmazása iránt mutatkozó igény társadalmunk egyre szélesebb körében üti … tovább »