Önkormányzati gazdálkodás és az önkormányzati tulajdonú társaságok kapcsolata

A helyi önkormányzatok gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, mely az államháztartás része. Az önkormányzati gazdálkodás egyik legfontosabb területe a költségvetés-tervezés, melynek elkészítése során a bevételeket és a kiadásokat tekintve jelentős a bizonytalanság. A széles feladat- és hatáskör, az egyre romló finanszírozás, és a növekvő működési kiadások évről-évre egyre nagyobb terhet róttak az önkormányzatokra. Az önkormányzati rendszer megújítására egészen 2011-ig várni kellett. A helyi önkormányzatok a feladataik ellátáshoz szükséges forrás biztosítása érdekében részt vehetnek vállalkozásokban, azonban – bár a 2011. évi önkormányzati reformok kapcsán az önkormányzatok adósságállományának átvállalása megtörtént – az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok magas adósságállománya kockázatot jelent a helyi alrendszer, illetve az államháztartás egésze számára. Az önkormányzatok gazdasági társaságainak működését, illetve a hozzájuk kapcsolódó kockázatokat meghatározzák a tulajdonos önkormányzat működésében megjelenő kockázatok, és ez fordítva is igaz. A gazdasági társaságok működésének átláthatóságához, az üzleti tervezéshez, beszámoltatáshoz, a szükséges korrekciók végrehajtásához szükséges a tulajdonosi joggyakorlás erősítése, a feladatellátás gazdaságosságának és hatékonyságának mérésére alkalmas követelmény- és célrendszer kialakítása.

IX. ÉVF. 2021. 3. SZÁM 56-61.

DOI: 10.24387/CI.2021.3.11

Felhasznált irodalom:

ÁSZ (2015): Fókuszban a közszolgáltatás – Jó gyakorlatok konferencia háttéranyaga, Állami Számvevőszék, Tanulmány, 2015. október, Elérhető: https://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Elemzesek_tanulmanyok/2015/fokuszban_a_kozszolgaltatas_alairt_honlapra.pdf?download=true (olvasva: 2021.02.01.)

ÁSZ (2017): Elemzés az önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági társaságok működésének tapasztalatairól, Elemzés, 2017. május, Elérhető: https://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Elemzesek_tanulmanyok/2017/gt_elemzes_20170509.pdf?download=true (olvasva: 2020.11.10.)

BERCZIK., Á (2019): Fiskális fenntarthatóság az államháztartás önkormányzati alrendszerében (2002-20.), Közgazdász- vándorgyűlés, Pénzügyminisztérium, 2019.09.06, Elérhető: https://www.mkt.hu/wp-content/uploads/2019/09/Berczik_Abel.pdf (olvasva: 2021.01.20)

CSÁNYI, R. – KÉRDI, Á. – KOKAS, B. – Nyikos, GY. (2018): Államháztartás, Budapest, Dialóg Campus kiadó, pp. 50-54., 97-102.

CSEPREGINÉ G., A. – MARSÓ, L. – SZABLICS, B. – TÖRÖK, T. P. (2018): A költségvetés végrehajtásának elmélete és gyakorlata, Budapest, Dialóg Campus kiadó, pp. 48-58

GYIRÁN, Z. (2019): A helyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok eladósodásának kockázata Magyarországon, Jegyző és Közigazgatás, Elérhető: https://jegyzo.hu/a-helyi-onkormanyzati-tulajdonu-gazdasagi-tarsasagok-eladosodasanak-kockazata-magyarorszagon/, (olvasva: 2021.01.11.)

HOLCZEITER, M. – PAPP, E. – SIMON, B. (2015): Önkormányzati gazdálkodás, Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, pp. 33-79. ISBN: 978-615-5057-39-7

KOVÁCS, Á. (2008): Az önkormányzati rendszer működése – a pénzügyi ellenőr olvasata, In: Önkormányzatok gazdálkodása – helyi fejlesztés, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, pp. 24-33. ISBN: 978-963-642-243-1

LENTNER, Cs. (2019): Önkormányzati pénz- és vagyongazdálkodás, Budapest, Dialóg Campus kiadó, pp. 23-70. 111-145.

LÓRÁNT, Z. (2010): Utak és tévutak – tények, adatok a helyi önkormányzati gazdálkodásról, Pénzügyi Szemle 2010. év 55. évf. 3. sz., pp. 622-640 o.

MOGYORÓSI, S. (2015): A funkciók szerinti tervezés megjelenése az önkormányzatok életében I., Közigazgatás és Jegyző 17. évf. 3. sz.

NAV (2020): Gépjárműadó: mi változik jövőre?, 2020.12.21., Elérhető: https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html, (olvasva: 2021.01.18.)

Zéman, Z. – Hegedüs, Sz. – Molnár, P. (2018): Az önkormányzati vállalkozások hitelképességének vizsgálata credit scoring módszerrel. Pénzügyi szemle (0031-496X 2064-8278): 63 2 pp 182-200.