Saját tőke mérlegtételeinek vizsgálata – stratégiai döntések speciális helyzetekben

A vállalkozások saját tőke szerkezetének vizsgálata stratégiai szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, ugyanis a saját tőke mérlegtételeiben bekövetkezett változások jelzésértékűek, különösen azokban az esetekben, amikor a vállalkozásoknak döntések sorozatát kell meghozniuk. A saját tőke tételeinek részletes ismertetése mellett kitérünk azokra az esetekre is, amikor a likviditási problémákkal küzdő, esetlegesen már több éve veszteségesen működő vállalkozások lehetőségei beszűkülnek, döntési kényszer előtt állnak, átalakuljanak, végelszámolással megszűnjenek, csődöt jelentsenek, vagy felszámolási eljárás keretében jogutód nélkül megszűnjenek. A kérdés az, hogy a vezetői számvitel nyújtotta információk mennyiben segíthetik elő a helyes stratégiai döntés(ek) meghozatalát. A saját tőke mérlegtételeiben bekövetkezett változások értelmezése igen összetett feladat, ugyanis a számviteli folyamatok megértése mellett, a jogszabályok – saját tőkére vonatkozó – előírásainak ismerete is nélkülözhetetlen.

Controller Info 2014. II.évf.(1) szám 2-8.