Agrárerdészeti termelékenység változásának vizsgálata Magyarországon

A tanulmány az agrárerdészet vonatkozásában vizsgálja a többtényezõs termelékenyégi mutató változását a 2009 és 2018 közötti idõszakban 25 legnagyobb Magyar erdészeti és agrárerdészeti piaci szereplõ beszámoló adatainak felhasználásával. Az MFP mutató számításához az indexálás módszerével a Laspeyres-formula szerint kerültek meghatározásra. Az eredmények szerint a hazai agrárerdészet termelékenysége kismértékben növekedett.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 32-37.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.7