A MARKETING-CONTROLLING JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA A MAGYAR CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOKNÁL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A COVID ÉS AZ OROSZ-UKRÁN HÁBORÚS KONFLIKTUS OKOZTA GAZDASÁGI HATÁSOK TEKINTETÉBEN

A családi vállalkozások eredményességük nagyban befolyásolja egy adott gazdaság sikerességét. Ezért kiemelten fontos, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a családi vállalkozások hatékony működésére. A hatékony működés egy jó eszköze lehet a controlling alkalmazása a teljes vállalkozás vagy a vállalkozás egyes területeinek vonatkozásában. Kutatásom során megvizsgálom a családi vállalkozások általános controlling jellemzőit, például, hogy milyen okból vezették vagy tervezik bevezetni a controlling tevékenységet, és milyen controlling eszközöket alkalmaznak a tervezés, mérés vagy elemzés tekintetében. Azt is megvizsgáltam, hogy a családi vállalkozások eredményessége, hogyan változott az egészségügyi válság által kiváltott gazdasági válság hatására. Ez alapján rámutattam, hogy a vállalkozások a covid előtti helyzetükhöz képest nagyobb arányban érzékelik eredményességük romlását, illetve a pozitív választ adók kisebb arányban tapasztalnak javulást. Az orosz-ukrán háborús konfliktus is negatív hatásokat váltott ki a családi vállalkozások esetében, különösen rosszul érintette őket az erőforrásárak, ezen belül is az energiahordozók árainak drágulása.
XI. ÉVF. 2023. 4. SZÁM 7-11
DOI: 10.24387/CI.2023.4.2