A PSZICHOLÓGIAI BIZTONSÁGÉRZET ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA KVANTITATÍV ELEMZÉS TÜKRÉBEN

A környezet változékonysága nagymértékben befolyásolja az egyén biztonságérzetét. A szubjektív biztonságérzet alakulásában kulcsszerepet játszik az, hogy az egyén hogyan észleli, éli meg a veszélyt és a különböző kockázatokat, illetve hogyan dolgozza fel a kognitív/értelmi és affektív/érzelmi formában az egyes információkat. Jelen tanulmány pszichológiai szempontból vizsgálja a biztonságérzet alakulását, különös tekintettel a kognitív sebezhetőség és a kitettség jelenségre, amely a példátlan információ-túlterhelésből fakad napjainkban. A szubjektív biztonságérzetet alakító, befolyásoló tényezőket kvantitatív kutatás keretében vizsgáltuk. A kutatás eredményeinek fényében azonosíthatóvá váltak a pszichológiai biztonságérzetet fenyegető tényezők és azok jelentősége, valamint klaszterelemzéssel olyan szegmensek rajzolódtak ki, amelyek a biztonsággal kapcsolatos attitűdök alapján egyéni preferenciákkal jellemezhetők.
XI. ÉVF. 2023. 4. SZÁM 28-31
DOI: 10.24387/CI.2023.4.6