Döntéstámogatás forrásai és eredményesség – magyar KKV szektor vizsgálata a feldolgozóiparban

A hazai kis- és középvállalkozások az Európai Unió többi országához hasonlóan nagymértékben hozzájárulnak a bruttó hazai termék előállításához, a foglalkoztatásban pedig még ennél is jelentősebb szerepet töltenek be. A termelékenységük és a gazdasági hatékonyságuk azonban továbbra is lemaradást mutat a mind a fejlettebb európai országok kis- és középvállalataihoz képest, mind pedig a hazai nagyvállalatokkal történő összehasonlításban, ezért minden lehetőséget meg kell ragadni a versenyképességük fokozására. A vállalati versenyképesség fő összetevői a teljesítmény és hatékonyság. Ezt támasztják alá a vállalkozások és a kisvállalkozások körében végzett kutatások nagy része, azonban más kutatások azt is feltárták, hogy a szakirodalomban gyakran ellentmondásos eredmények születnek. Azt találták, hogy különböző tényezők különböző mértékben befolyásolják a cég teljesítményét, az eredmények gyakran következetlenek, illetve jelentéktelen összefüggésekről is beszámoltak.
IX. ÉVF. 2021. 3. SZÁM 36-45.
DOI: 10.24387/CI.2021.3.8