A CONTROLLING ELTÉRÉSELEMZÉS MÓDSZEREI II.

A controlling eltéréselemzés módszereiről, alkalmazási területeiről és vizualizációjáról szóló cikksorozatunk negyedik részében az eltérésfelbontás technikái közül a százalékos különbözetek módszerének, az indexmódszernek, a logaritmusmódszernek, valamint az alternatív eltérésfelbontás módszerének az alkalmazását mutatjuk be az előző cikkben ismertetett számpéldán keresztül.
XI. ÉVF. 2023. 3. SZÁM 6-11
DOI: 10.24387/CI.2023.3.2

A CONTROLLING ELTÉRÉSELEMZÉS MÓDSZEREI I.

A controlling eltéréselemzés módszereiről, alkalmazási területeiről és vizualizációjáról szóló cikksorozatunk harmadik és negyedik részében az eltéréselemzés számszerű módszereit vesszük sorba a legegyszerűbbektől az összetettebb tényezőkre bontási technikákig. Ebben a részben kitérünk az összehasonlítás és az összehasonlíthatóság lényegére, a tényezőkre bontás módszereinek feltételeire, végül a multiplikatív összefüggésekre épülő kumulatív eljárások közül a láncbehelyettesítés és az abszolút különbözetek módszerének alkalmazását mutatjuk be egy konkrét számpéldán keresztül.
XI. ÉVF. 2023. 2. SZÁM 2-6
DOI: 10.24387/CI.2023.2.1