A CONTROLLING ELTÉRÉSELEMZÉS MÓDSZEREI I.

ÖSSZEFOGLALÁS

A controlling eltéréselemzés módszereiről, alkalmazási területeiről és vizualizációjáról szóló cikksorozatunk harmadik és negyedik részében az eltéréselemzés számszerű módszereit vesszük sorba a legegyszerűbbektől az összetettebb tényezőkre bontási technikákig. Ebben a részben kitérünk az összehasonlítás és az összehasonlíthatóság lényegére, a tényezőkre bontás módszereinek feltételeire, végül a multiplikatív összefüggésekre épülő kumulatív eljárások közül a láncbehelyettesítés és az abszolút különbözetek módszerének alkalmazását mutatjuk be egy konkrét számpéldán keresztül.

XI. ÉVF. 2023. 2. SZÁM 2-6

DOI: 10.24387/CI.2023.2.1

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/12/ContrInf_beliv_2023-02_negyedev_01.pdf

IRODALMI FELDOLGOZÁS

BLUMNÉ, BÁN ERIKA – KRESALEK, PÉTER – PUCSEK, JÓZSEF (2011): A vállalati elemzés alapismeretei. Saldo, Budapest.

GAZSÓ, JÓZSEF – KÖRMENDI, LAJOS (1999): Az elemzés-ellenőrzés módszertana. BGF-PSZK, Budapest.

KOPPÁNY, KRISZTIÁN (2022): A controlling eltéréselemzés vizualizációja Excelben: a vízesés-diagram. Controller Info, 10:4 pp. 7-13.

KOPPÁNY, KRISZTIÁN (2023): A vízesés-diagram alkalmazási lehetőségei a controlling és az üzleti elemzés területén. Controller Info, 11:1 pp. 48-53.

KÖRMENDI, LAJOS (1993): Oktatási segédlet. Az elemzés tantárgyblokk tanulmányozásához. Az elemzés módszertana. PSZF, Budapest.

KÖRMENDI, LAJOS – KRESALEK, PÉTER (2006): A vállalkozások elemzésének módszertani alapjai. Perfekt, Budapest.

KRESALEK, PÉTER (2011): Teljesítmény és erőforrás controlling. Oktatási segédanyag. BGE-PSZK – Saldo, Budapest.

MACZÓ, KÁLMÁN – HORVÁTH, ELEKNÉ (szerk.) (2001): Controlling a gyakorlatban. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft.