Költségvetési szervek eredményesebb működését támogató controlling

Az erőforrások szűkössége és a felhasználói igények korlátlansága miatt a költségvetési szervek tevékenységével szemben követelmény a célracionalizmus. Egyre jobban előtérbe kerül, hogy a költségvetési szerveknek szükséges kialakítaniuk egy olyan működési struktúrát, amelynek segítségével rugalmasan képesek … tovább »