Takarékszövetkezeti integráció hatása az önkormányzati számlavezetésre

A tanulmány kérdõíves felmérés keretében vizsgálja meg a Takarékszövetkezetek integrációjának hatását az önkormányzatok számlavezetésére. A kutatás során a bankváltás és a banknál maradásra hatást
gyakorló tényezõket értékeltük, és fogalmaztunk meg javaslatokat a banki marketing ezen üzletágának fejlesztése érdekében.
CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 22-27.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.4

Bevezetés

A Takarékszövetkezeti szektorban jelentõs horderejû változások mentek végbe, amelyek a számlavezetésre, az önkormányzati portfolióra jelentõs hatást gyakoroltak. Ezen az ügyfélszegmensben különösen erõs volt a Takarékszövetkezeti szegmens, így az integráció hatásának értékelése a bankmarketing szempontjából érdeklõdésre tarthat számot. Természetesen figyelembe kell venni azokat a pénzintézeti szabályozási elveket, amelyek a kockázatvállalást behatárolják. (Lentner – Zéman, 2017)

Szakirodalom

ÁHT (2012): az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény [Kihirdetve: 2011. december 30.]
ÁVR (2011): az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet [Hatályos: 2018. január 1.)
Bethlendi, A. – Lentner, Cs. (2019):A magyar önkormányzati eladósodás és válságkezelés nemzetközi összehasonlításban. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 66: 10 pp. 1013-1030., 18 p.
JAKAB T. – HEGEDÛS SZ. – MOLNÁR P. (2019): A Magyar Államkincstár és az OTP Bank által nyújtott szolgáltatások összehasonlítása az önkormányzati számlavezetés tekintetében (Controller Info, Budapest) DOI: 10.24387/CI.2019.3.1
MOLNÁR P. (2019): Az önkormányzati vállalatok mûködõképessége megyei összehasonlításban. TERÜLETI STATISZTIKA 59: 3 pp. 273-299., 27 p. (2019)
MÖTV (2011): 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Kihirdetve: 2011. december 28.]
LENTNER CS. (2019: Önkormányzati pénz – és vagyongazdálkodás (Diagóg Campus Kiadó, Budapest) Magyar Takarék Blog (2019): https://magyartakarek.blog.hu/ 2019/10 16/a_takarekszovetkezeti_integracio_reszekent_11_takarekszovetkezet_es_2_bank_egyesul [Megtekintve: 2020. 04. 20]
LENTNER CS. – ZÉMAN Z. (2017): A pénzügyi válság bankszabályozási controll elveinek meghatározóbb történeti elemei. EUROPAI JOG 17.1. pp.8-13.
Sági, J, ; Tóth, L. (2009):Városok és önkormányzatok: központi kormányzat és spontán szervezõdések itthon, a nagyvilágban. EU WORKING PAPERS 12 : 2 pp. 118-127. , 10 p.
SÁGI J. (2015): A bankszféra szerepe és érdekeltsége a helyi önkormányzati kincstári rendszerek kialakításában és mûködtetésében (PROSPERITAS, Budapest)
ZÉMAN Z. – HEGEDÛS SZ. – MOLNÁR P. (2018): Az önkormányzati vállalkozások hitelképességének vizsgálata credit scoring módszerrel (Pénzügyi Szemle, Budapest)
Zéman, Z. (2017): The Risk-mitigating Role of Financial Controlling at Local Government Entities: Modelling Profitability and Liquidity Aspects: A pénzügyi controlling kockázatcsökkentõ szerepe önkormányzati szervezeteknél: A jövedelmezõségi és a likviditási vetület modellezése. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 62 : 3 pp. 294-310. , 17 p.

A tanulmány az MTA-BGE Makrogazdasági fenntarthatósági kutatócsoport mint munkahely keretében az ELKH Támogatott Kutatócsoportok Irodájának támogatásával készült. Hegedűs Szilárd a kutatócsoport tagja.