Vezetôi számvitel és költséganalitikai módszerek alkalmazási lehetôségei a mezôgazdaságban

A vezetõi számvitel segítségével a mezõgazdasági cégek hatékony információforráshoz juthatnak illetve a különbözõ költséganalitikai módszerek segítségével a mezõgazdasági vállalkozások vezetõinek döntéshozási hatékonysága nagymértékben növelhetõ. Kutatásunkban a releváns szakirodalmak felkutatásával egy átfogó képet szeretnénk bemutatni a mezõgazdasági vezetõi számvitel, illetve a különbözõ költséganalitikai módszerek alkalmazásával elért eredményekrõl, felhasználási lehetõségeirõl a mezõgazdasági szervezetek mûködésében.
CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 16-21.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.3

1. Bevezetés
Napjainkban az üzleti környezet a mezõgazdaságban, mint sok más iparágban is, egyre összetettebb és dinamikusabb. Az üzleti vezetõknek nagyfokú bizonytalansággal kell szembenézniük nem csak az ágazat környezeti kitettsége és annak változása miatt, hanem az eszközök és a technológiák gyors elavulása miatt is. Ezért egyre bonyolultabb döntéseket kell hozniuk az eszközteljesítmény és a jövedelmezõség javításával kapcsolatban. A mai mezõgazdasági szervezetek, termelõk és az állattenyésztõk számos információforrással rendelkeznek, amelyekbõl ki kell választaniuk azokat az adatokat, amelyek segíthetik õket a döntéshozatalban.
Ezek az információk magukba kell, hogy foglalják a számviteli rendszerekbõl, az ügyfelek visszajelzéseibõl, a növénytermesztés, állattenyésztés folyamataiból származó adatokat is. Ezen adatok gyûjtése, feldolgozása és kiértékelése nagyban támogatja a megfelelõ vezetõi döntések meghozását.
A különbözõ költséganalitikai módszerek fejlõdése mára elért egy olyan magas szintet, amely segítségével az önköltséget, illetve a különbözõ költségallokációhoz kötõdõ problémákat hatékonyan lehet kezelni. A szekunder és a tercier szektorban ezen módszerek alkalmazása mára általánossá vált, viszont a primer szektorban ritka az elterjedésük. Tanulmányunkban különbözõ szakirodalmak és különbözõ tanulmányokon keresztül vizsgáljuk a vezetõi számvitel fejlõdését és annak jelentõségét a mezõgazdaságban, illetve a mezõgazdasági szervezetkben megvalósult és pozitív eredménnyel bíró folyamat-tevékenység-cél
költség számítási módszerekhez kötõdõ eseteket.

Irodalomjegyzék
ANTHONY, R. – VIJAJ, G. (2006): Management Control Systems, McGraw-Hill Education, New York.
BÁRCZI, J. – ZÉMAN, Z. – VAJNA, I .T. A. – KOMÁROMI, K.: (2012): A stratégiai vezetõi számvitel kapcsolata a vezetõi döntéshozatallal, A controller: a gyakorló controllerek szakmai tájékoztatója Vol. 8., No. 8., pp. 5-10.
BODNÁR, V. (1999): Doktori értekezés: Controlling avagy intézményesített eredménycentrikusság-A magyarországi üzleti szervezeteknél bevezetett controlling rendszerek összetevõik és rendszer szintû jellemzõi. Budapest : Corvinus Egyetem.
DOĞAN, Z. – ARSLAN, S. – KÖKSAL, A. G. (2013): Historical development of agricultural accounting and difficulties encountered in the implementation of agricultural accounting, International Journal of Food and Agricultural Economics, Vol. 1., No. 2., pp. 105-114.
FARM FINANCIAL STANDARDS COUNCIL (2008): Management Accounting Guidelines For Agricultural Producers
FEIL, J.H. – WENDT, T. (2017): Anwendung der Prozesskostenrechnung im Ackerbau, Vortrag anlässlich der 57. Jahrestagung der Gewisola (Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues e.V.) und der 27. Jahrestagung der ÖGA (Österreichische Gesellschaft für Agrarökonomie) „Agrarund Ernährungswirtschaft zwischen Ressourceneffizienz und gesellschaftlichen Erwartungen“ Weihenstephan, pp. 13-21.
GRIMSHAW K. (1993): Vezetõi számvitel – magyarországi tapasztalatok. Számvitel és könyvvizsgálat, Vol. 35., No. 9., pp. 394-397.
GONZÁLEZ-GÓMEZ J.I. AND MORINI S. (2009). A model for cost calculation and management in a multiproduct agricultural framework. The case for ornamental plants. Spanish Journal of Agricultural Research, 7, p. 12–23.
HANYECZ, L. (2004): Controlling a vállalati gyakorlatban, Vezetéstudomány, Vol. 35., No. 3., pp. 29-37.
HORVÁTH, P. – MAYER, R. (2011): Was ist aus der Prozesskostenrechnung geworden?. Controlling and management review, pp. 4-30.
JACK, L. – J. V.H. JONES, (2008): Facing up to new realities: The case for using relevant cost and target cost approaches in agriculture, Journal of Applied Accounting Research, Vol. 8., No. 3., pp. 116 – 145.
JONSSON, F. – SANDLUND, M. (2017): Farmers’ Perception of Management Accounting, Swedish Universíty of Agricultural Sciences, Uppsala
KAPLAN, R. S. – JOHNSON H. T. (1987): Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting. Boston, Harvard Business School Press, Boston.
LAÁB, Á. (2017): Döntéstámogató számvitel érthetõen, szórakoztatóan, Wolters Kluwer Kiadó. Budapest, 2017, ISBN: 9789632956725
LEE T.R. – KAO J.S. (2001). Application of simulation technique to activitybased costing of agricultural systems: a case study. Agricultural Systems, Vol. 67., No. 2., p. 71-82.
MUSINSZKI, Z. (2017): Felelõsségi elvtõl a többszintû költségrendszerekig: Innovatív költségrendszerek a mezõgazdaságban, In: Zéman, Zoltán (szerk.) Évtizedek a számvitelben : Controller Info Tanulmánykötet, Copy & Consulting Kft., Budapest, pp. 187-199.
MUSINSZKI, Z. (2014): Folyamatorientált költségszámítás a mezõgazdaságban, Controller Info,Vol. 2., No. 3., pp.13-18.
MUSINSZKI, Z. (2012): Költségszámítási rendszerek a mezõgazdasági vállalkozások gyakorlatában, Gazdaságtudományi Közlemények, Vol. 1., No. 6., pp. 49-68.
POCKEVICIUTE R. (2008). Case study: Activity based budgeting at agricultural holdings in Lithuania, Economics and Rural Development, Vol. 4., No. 2., pp. 26-33.
RYZHOVA, I. L. – NIKOLAEVA, V. L. – KUROCHKINA, V. N. – LEBEDEVA, E. M. (2015): Optimization of Methods and Systems for Strategic and Operational Management Accounting in Agricultural Enterprises, Canadian Center of Science and Education, Vol. 7., No. 8., pp. 119-126.
SUTUS I. (2002): Gyakorlati számvitel a mezõgazdaságban, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, ISBN:9639422495
TEASDALE, J. R. (1996): Contribution of Cover Crops to Weed Management in Sustainable Agricultural Systems, Journal of Production Agriculture, Vol. 9., No. 4., pp. 475-479.
THEUVSEN, L. – ESSMANN, S. – BRAND-SASSEN, H. (2005): Livestock Husbandry between Ethics and Economics: Finding a Feasible Way Out by Target Costing? Paper prepared for presentation at the XIth International Congress of the EAAE (European Association of Agricultural Economists), ‘The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System’ Copenhagen, Denmark.
ZÁRDA, N. (2008): A vezetõi számvitel alkalmazásának szükségessége a mezõgazdaságban, Vezetéstudomány, Vol. 39, No. 11, pp. 45-53.