Tétova paradigmaváltás a fizetett osztalék szabályozásában

Tanulmányukban a szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy a számvitelben 2016-ban bekövetkezett osztalék elszámolásával kapcsolatos paradigmaváltást négy év elteltével sem követte még a Polgári Törvénykönyv módosítása, így az osztalék szabályozásában továbbra is ellentmondások és következetlenségek figyelhetôk meg.

CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 2-7.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.1

Felhasznált irodalom

ADORJÁN CSABA – LUKÁCS JÁNOS – RÓTH JÓZSEF – VEIT JÓZSEF (2019): Számviteli esettanulmányok. MKVKOK Kiadó, ISBN 978 963 987 8440,588. oldal. 

BODIE, Z, – MERTON, R. C. – CLEETON, D. L. (2011): A pénzügyek közgazdaságtana. Osiris Könyvkiadó, Budapest, ISBN 978 963 276 182 4, 627 oldal.

BODIE, Z/KANE/MARCUS (1996): Befektetések I. kötet. Tanszék Kft., Budapest ISBN 963 503 145 9, 500 oldal. 

BREALY/MYERS (1998): Modern vállalati pénzügyek. Elsô kötet. Panem-McGraw-Hill, Budapest, ISBN 963 545 181 4 535 oldal.

CHIKÁN ATTILA (2017): Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdasági Tudományos és Oktatási Alapítvány, Budapest, ISBN 978-963-12-6640-5

DAMODARAN, A. (2006): Befektetések értékelése. Módszerek és eljárások. Panem Budapest, ISBN -13: 978-9-635454-55-6, 1065 oldal.

FAZAKAS GERGELY – GÁSPÁR BENCÉNÉ – SOÓS RENÁTA (2003): Bevezetés a pénzügyi és vállalati pénzügyi számításokba. Tanszék Kft., Budapest, ISBN 963 212 296 8 664 oldal.

Fenyves VERONIKA – Böcskei ELVÍRA – Bács ZOLTÁN – Zéman ZOLTÁN – Tarnóczi TIBOR (2019): Analysis of the notes to the financial statement related to balance sheet in case of hungarian information-technology service companies Scientific annals of economics and business 66 : 1 pp. 27-39.

HARRINGTON, D. R. (1995): Vállalatok pénzügyi elemzése. Döntések egy globális üzleti környezetben. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, ISBN 963 09 3754 9, 354 oldal. 

HULL, J. C. (1999): Opciók határidôs ügyletek és egyéb származtatott termékek. Panem Budapest ISBN 963 545 200 4

JACOBS, O. H. OESTREICHER, A. (2000): Mérlegelemzés. Kossuth kiadó, Budapest, ISBN 963 09 4161 9, 223 oldal.

JAKSITY GYÖRGY (2004): A pénz természete. Alinea kiadó, Budapest, ISBN 963 86306 5 5, 632 oldal. 

KATITS ETELKA (2007): A vállalati gazdálkodás alapjai. Saldo, Budapest, ISBN-978 963 638 202 5, 386 oldal. 

KEREKES MÁRTON – KERTÉSZ MÁRTA – NAGY CSABA – PETTI CSABA – VARGA TERÉZIA (1998): Pénzügyi piacok. Saldo, Budapest, ISBN 963 621 866 8

SAMUELSON, P. A. – NORDHAUS, W. D. (1988): Közgazdaságtan I-III. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, ISBN 963 221 779 9, 1353 oldal.

SZÁZ JÁNOS (1999): Tôzsdei opciók vételre és eladásra. Tanszék Kft., Budapest, ISBN 693 03 8386 1