Kontrolling a nemzetközi számviteli szabályok szerint könyvelő vállalkozások gyakorlatában

A globalizáció jelentôs hatást gyakorol a vállalkozások pénzügyi és számviteli rendszereire is. Ezek a folyamatok sok esetben kulcsfontosságú tényezôknek tekinthetôek, amelyekhez történô alkalmazkodás akár versenyképességi tényezô is lehet. Jelen írásunkban törekszünk áttekinteni a magyar számviteli rendszer és IFRS szerinti értékelési szabályok eltéréseit, másrészt meghatározott értékelési területek különbségeit.

CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 8-12.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.2

Felhasznált irodalom

BÁCS ZOLTÁN – BÖCSKEI ELVIRA – DÉKÁN TAMÁSNÉ ORBÁN ILDIKÓ – FENYVES VERONIKA (2017): Az IFRS beszámolóban rejlô sajátosságok controlling szemléletû vizsgálata – döntéstámogató vezetôi számvitel elôtérbe kerülése a pénzügyi számvitel szabályozásán keresztül. In. Controller Info V. ÉVF. 4. SZÁM

BEKE JENÔ – TISZBERGER MÓNIKA (2012): Nemzetközi számviteli standardizáció a hazai gyakorlat tükrében . Pénzügyi Szemle/Public Finance Quarterly 57 : 4 pp. 444-457. 

BORDÁNÉ RABÓCZKI M. (2010): Számviteli információk a versenyképesség szolgálatában. Mûhelytanulmány. BCE, Budapest, p. 85. 

BORZÁN ANITA – LENTNER CSABA – SZIGETI CECÍLIA (2011): A pénzügyi vállalkozások felelôsségvállalásának új dimenziói ECONOMICA. 4 : 11 pp. 22-30. ,

FABRICIUS-FERKE GYÖRGY (2017): A Controlling Megatrendek egyes információ-technológiai vonatkozásai (II. rész). Controller Info. 10.24387/CI.2017.1.2

FILYÓ J. (2010): Kkv-k számviteli beszámolási rendszere. Mûhelytanulmány, BCE, Budapest, 57. oldal

KOVÁCS ZSUZSANNA ILONA – DEÁK ISTVÁN (2012): Számvitel – szakma versus tudomány. Pénzügyi Szemle/Public Finance Quarterly 4pp. 458-468.

LÁSZLÓ NORBERT (2014): A cash flow-kimutatás szabályozásainak nemzetközi összehasonlítása és csoportosítása. Vezetéstudomány. XLV. ÉVF. 5. szám. pp. 46-55.

LENTNER CSABA (2007): A magyar nemzetgazdaság versenyképességének új típusú tényezôi. In: Lentner, Csaba (szerk.) Pénzügypolitikai stratégiák a XXI. század elején : prof. dr. Huszti Ernô DSc. egyetemi tanár a pénzügyi intézményrendszer, a tudomány és a felsôoktatás szolgálatában : tiszteletkötet 75. születésnapja alkalmából. Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó, pp. 271-297. , 27 p

LENTNER, CSABA – SZIGETI, CECÍLIA – BORZÁN, ANITA (2011): New Dimensions of Banks Social Responsibility. In: Szente, Viktória; Szendrô, Katalin; Varga, Ákos; Barna, Róbert (szerk.) Sustainable economics, community strategies : abstracts of the 3rd International Conference of Economic Sciences. Kaposvár, Magyarország : Kaposvár University, Faculty of Economic Science, pp. 29-48. Paper: 423/b5 

LENTNER CSABA – KOLOZSI PÁL PÉTER (2006): A magyar jegybanki szabályozás és monetáris politika az európai integrációs folyamatok tükrében. In: Lentner, Csaba (szerk.) Pénzpiacok szabályozása Magyarországon. Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó, pp. 33-68. , 36 p.

LUKÁCS JÁNOS – ZÉMAN ZOLTÁN (2014): Az IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolók szintjén. ECONOMICA 2014/1. pp. 140-143.

LUKÁCS JÁNOS (2006): Különbségek a magyar számvitel és a nemzetközi számviteli standardok között. Társadalom és Gazdaság, 28. 8–15. oldal

MADARASINÉ SZIRMAI ANDREA – KOVÁCS DÁNIEL MÁTÉ – MOHL GERGELY (2016): Nemzetközi számviteli ismeretek; Perfekt kiadó; Budapest.

NAGY ERZSÉBET TÜNDE (2016): Bevezetés az IFRS világába; Penta Unio Oktatási Centrum; Pécs.

PÁL TIBOR (2006): A standardizálás szerepe a számviteli elôrejelzésekben. In.:Globális és hazai problémák tegnaptól holnapig. Magyar Jövôkutatási Konferencia kiadványa, Budapest

PATAKI LÁSZLÓ – TANGL ANITA (2017): Az IFRS-ek bevezetésének következményei a vállalkozások számviteli nyilvántartási kötelezettségeire, különös tekintettel a mezôgazdasági vállalkozásokat érintô hatásokra. In: Czeglédy, Tamás (szerk.) Managementhajó nemzetközi vizeken : Managementship on International Waters. Sopron, Magyarország : Soproni Egyetem Kiadó pp. 59-73.

RÓZSA ILDIKÓ (2016): Nemzetközi számvitel 1-2 kötet; –Hessyn Informatikai és Oktatási Kft. Budapest

TÓTH RÓBERT (2020): A vállalati pénzügyi stratégia kapcsolata a szervezeti pénzügyi kultúra tényezôivel. Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. pp. 182.