Tőkeszerkezeti elméletek érvényesülése a szolgáltató szektorban

A szerző cikkének célja, bizonyos tőkeszerkezeti elméletek érvényesülésének vizsgálata, a magyarországi szolgáltató szektorban, a 2006-2014 közötti időszakot figyelembe véve. A kutatómunka középpontjában három tényező áll: egyrészt az, hogy hogyan érvényesül a szolgáltató szektorban az a klasszikus elmélet, hogy miszerint a jövedelmezőség és a tőkeátvitel között negatív kapcsolat áll fenn, másrészt a likviditás és tőkeátvitel kapcsolata hogyan érvényesül, és végül azt a tényezőt vizsgálja, hogy milyen módon törté- nik a befektetett eszközök finanszírozása.

Controller Info 2017. V. évf. (3) szám 50-61.

10.24387/CI.2017.3.9