I. ÉVF. 2013. 1. SZÁM

Quo vadis Controller? - avagy, visszatekintve előre haladni

A cikkben a szerző az előző évek külső számviteli beszámolói által szolgáltatott információk jelentőségére tér ki, ismertetve azt, hogy ezen információk felhasználásával hogyan tud a controller egy igen értékes, belső "controlleri" beszámolót készíteni. Ezzel a több évet felölelő gazdasági elemzések szükségességére hívja fel a menedzsment figyelmét, ugyanis az elmúlt időszak átfogó gazdasági adatainak összehasonlításából kirajzolódhatnak azon tendenciák, amelyekre célszerű odafigyelni a jövő tervezésekor.

Böcskei Elvira, I. ÉVF. 2013. 1. SZÁM Tovább >
A környezeti és a vállalati teljesítmény növelése a controllingrendszer alkalmazásával

A vállalatok menedzsmentjének kiemelt feladata a vállalati érték folyamatos növelése. Ennek egyik módja a kulcsfontosságú, környezeti tényezőknek a stratégiai célok közé emelése. A cikkben a szerzők részletezik a stratégiai ökocontrolling ez irányú felhasználási lehetőségét.

Kondorosi FerencnéNagy Gábor, I. ÉVF. 2013. 1. SZÁM Tovább >
A vállalati komplex eredményesség mérésének problémái

Mind a controller, mind a vállalati felső vezetés, mind pedig a tulajdonosok és a hitelezők számára nagyon komoly, esetenként szinte lehetetlen feladat átfogóan megérteni, miként alakul valamely vállalat eredményessége, fejlődése. A szerző cikkében a komplex eredményesség méréseinek lehetőségét elemzi, a pénzügyi és a vezetői számviteli mutatószámoktól egészen a szcenário analízisig bezárólag.

Sinkovics Alfréd, I. ÉVF. 2013. 1. SZÁM Tovább >
Pénzügyi operatív controlling informatikai támogatása, a kintlévőségek és tartozások időstruktúrájának kezelésénél

A hazai kis és közepes vállalkozások nagy része nem rendelkezik komplett számviteli információrendszerekkel, vagy ERP rendszerekkel. A válsághelyzetből és a stagnálásból következő pénzhiány ugyanakkor éppen úgy sújtja őket - vagy még jobban - mint a nagyvállalatokat. Milyen vezetői számviteli eszközök segíthetik a KKV-k vezetőit pénzügyeik válságmenedzselésében? Bemutatunk a pénzügyi irányításban használható vezetői informatikai eszközöket, amelyek 25 cég gyakorlati megvalósítási tapasztalatait jelenítik meg - a számviteli és adatfeldolgozási rendszer hátteret is megrajzolva.

Fabricius-Ferke György, I. ÉVF. 2013. 1. SZÁM Tovább >
A mezőgazdasági vállalkozások költségrendsereinek fejlesztési lehetőségei

Kaplan és Cooper véleménye szerint a vállalkozások többsége a pénzügyi beszámolót középpontba állító ún. második szintű költségrendszerrel rendelkezik. A rendszerre lassú, nem aktuális és pontatlan adatszolgáltatás jellemző, azaz a rendszer csak korlátozottan alkalmas a vezetői igények kielégítésére, a döntéstámogatásra. A szerző - folytatva korábbi kutatásait - a Magyarországon működő társas mezőgazdasági vállalkozások költségrendszereit vizsgálja. Jelen tanulmányban arra keresi a választ, hogy vezetők milyen igényeket fogalmaznak meg a költségrendszerekkel szemben, miként ítélik meg vállalkozásuk költségrendszerét, illetve terveznek-e változást rendszerükben.

Musinszki Zoltán, I. ÉVF. 2013. 1. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum