IV. ÉVF. 2016. 2. SZÁM

A marketingcontrolling feladata és eszköztára

A marketingcontrolling jelentősen eltér a többi vállalati controlling területtől. A controlling önmagában, erőteljes pénzügyi szemléletet tükröz, míg a marketing középpontjában ennél szubjektívabb tényezők, mint például a piac és annak keresleti-kínálati folyamatai, valamint a vevő áll. Ez jelenti a nehézséget a marketingcontrollingban, amely tulajdonképpen egy hidat jelent a mérhető, és a kevésbé mérhető pszichografikus tényezők között. Jelen cikk ismerteti a nemzetközi és hazai szakirodalomban fellelhető, meghatározó marketingcontrolling definíciókat, részletesen kitér a marketingcontrolling feladataira, fajtáira, valamint eszközeire.

Hajdú Noémi, IV. ÉVF. 2016. 2. SZÁM Tovább >
A pénzügyi kimutatásokból számítható mutatószámok korlátai

Az elmúlt évtizedekben a vállalkozások vagyonának valós piaci értéke egyre látványosabban elvált a pénzügyi kimutatásaikban közölt múltbeli, aktualizált bekerülési, azaz könyv szerinti értékétől. Az óvatosság elvének betartását megkövetelő törvényi előírások miatt ez az elválás csak egyirányú lehet: ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen meghaladja a piaci értéket, akkor kötelezően el kell számolni értékvesztést vagy terven felüli értékcsökkenést. Fordított esetben viszont csak lehetőségről van szó, azaz a vállalkozás számviteli politikájától függően az eszközei bizonyos körét (tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és a tartós részesedések) piaci értékre értékelheti, illetve dönthet a valós értékelés alkalmazásáról is. A szerzők cikkükben összefoglalják a pénzügyi számvitel outputjaiból képzett mutatószámok korlátait, hiányosságait, hátrányt okozó faktorait.

Dr. Bács ZoltánLukács JánosTúróczi ImreDr. Zéman Zoltán, IV. ÉVF. 2016. 2. SZÁM Tovább >
A gazdálkodás iránytűjéül szolgáló számviteli szabályzatokról, értékelési lehetőségekről, társadalmi felelősségvállalásról

A szerző cikkében a társadalmi felelősségvállalás kérdését egy sajátos megközelítésből, a vállalkozások gazdálkodásának iránytűjéül szolgáló számviteli szabályzatok felelősségteljes megalkotásának, majd az abban foglaltak betartásának szemszögéből érinti. A cikkben egy-egy példán keresztül ismertetésre kerülnek azok a lehetőségek, amelyek esetében a törvényalkotó a gazdálkodóra bízza a választás lehetőségét, mozgásteret adva annak, hogy a vállalkozások adottságainak, működési sajátosságainak leginkább megfelelő eljárás közül választhassanak. Egyúttal a szerző kitér a piaci értéken történő értékelés lehetőségeire is, felvázolva annak szabályozásának esetleges újragondolását.

Böcskei Elvira, IV. ÉVF. 2016. 2. SZÁM Tovább >
A lízing mint finanszírozási forma

A tanulmányban bemutatjuk a Magyarországon elterjedt, gyakran használt lízingformákat, azok jellemzőit, elszámolásuk sajátosságait. A pénzügyi lízing definiálása nem egyszerű feladat, többféle ügylet – az adásvétel, a bérlet, a részletre vétel, a hitel – fogalmának jegyeit magán hordozza. Célunk a gyakorlatban sokszor komoly problémákat okozó – a lízing ügyletek jogi, adózási és számviteli minősítésével és megkülönböztetésével kapcsolatos – sajátosságok rendszerezése, a pénzügyi vezetők számára az egyes formák közötti választás megkönnyítése.

Darabos ÉvaRózsa Attila, IV. ÉVF. 2016. 2. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum