I. ÉVF. 2013. 2. SZÁM

Költség-e a költség? - Költségel a vezetői számvitelben

A vezető, a controller, a könyvelő munkája során nap mint nap találkozik egy gyakori fogalommal, a költséggel. Vajon ez az egyszerű fogalom mindenki számára ugyanazt jelenti? Előfordult már egy szervezet életében, hogy mást értett költség alatt a vezető, a controller vagy a könyvelő? A szerző tanulmányában a költség fogalmának értelmezési lehetőségeire kíván rávilágítani. Amennyiben sikerül a szervezeti élet egyes szereplőinek költségfelfogását egymáshoz közelíteni, akkor - a szerző reményei szerint - a tanulmány elérte célját.

Musinszki Zoltán, I. ÉVF. 2013. 2. SZÁM Tovább >
A költségvetés tervezésének dilemmái - ami szükségszerű, de már nem elégséges?

A mikro- és makrogazdasági tényezők változása a tervezésben is új irányzatok kialakulását hozták magukkal. A megváltozott piaci viszonyok, az egyre élesedő versen átalakította a tervezés folyamatát. A hagyományos kerettervezés létjogosultságának helyt adva, annak felülvizsgálatára hívja fel a szerző a figyelmet. A hagyományos kerettervezés hibáira fókuszálva, a Better budgeting modell jegyeinek érvényesülése mellett kerül bemutatásra a költségvetés tervezésének folyamata. A tervezéssel szemben támasztott igen magas szintű követelmények, a stratégiai tervek operatív tervekké alakítása, a jövőorientáltság, a teljesítményösztönzés, az átláthatóság teljesítése igazi kihívás elé állítja a controllereket.

Böcskei Elvira, I. ÉVF. 2013. 2. SZÁM Tovább >
A controlling rendszer továbblépési lehetőségei eg adott kórházban

Az egészségügyben zajló változások, valamint a felgyorsult piaci verseny rákényszeríti a kórházakat , hogy kiutat keressenek a fennmaradásukhoz és tartós fejlődésükhöz. A szerző tanulmányában egy kórház utóbbi 15 évben működő controlling szemléletű beszámolási rendszerét mutatja be, a hibák rendszerezésével, mintegy tanulságot szolgáltatva a kórháznak és más intézményeknek. Akár az operatív controllingról, akár a magasabb szintű stratégiai controllingról legyen szó, elengedhetetlen a stratégiai szemlélet érvényesülése mind a menedzsmentben, mind az alkalmazottak körében.

Horváthné Csolák Erika, I. ÉVF. 2013. 2. SZÁM Tovább >
Környezeti controllingot támogató költség allokáció

Napjainkban a vállalkozásoktól elvárás, hogy a vállalatvezetők releváns információkkal rendelkezzenek üzletmenetük környezetre gyakorolt hatásáról, mérni tudják környezeti teljesítményüket. Ehhez olyan menedzsment-controll rendszerre van szükség, amely releváns információkkal szolgál a vezetőknek, s ez által elősegíti a megalapozott döntéshozatalt. A szerzők gyakorlati példán keresztül mutatják be, hogy a környezeti vezetői számvitel hogyan képes a környezeti költségek helyes allokációjával támogatni a controllingot, a vezetői döntéseknél.

Kondorosi FerencnéNagy Gábor, I. ÉVF. 2013. 2. SZÁM Tovább >
A számviteli értékelési eljárások szerepe a belső finanszírozásban

A kis- és középvállalkozások finanszírozása évek óta foglalkoztatja a kutatókat és gyakorlati szakembereket egyaránt. A kutatási eredmények arra mutattak rá, hogy a kkv-finanszírozásában elsősorban a hagyományos vállalatfinanszírozási források közé tartozó belső források dominálnak. A belső finanszírozás történhet nyilvánosan és titkos önfinanszírozással, a számviteli értékelési eljárások alkalmazásával is. Mivel a controlling felhasználja a pénzügyi számviteli információkat, ezért jelen tanulmány egyrészt kísérletet tesz a titkos önfinanszírozás alternatíváinak és azok hatásainak azonosítására, másrészt pedig felsorakoztatja a titkos önfinanszírozás gyakorlati megvalósulásával kapcsolatos empirikus kutatás eredményeit.

Kovács GáborStion Zsuzsa, I. ÉVF. 2013. 2. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum