IV. ÉVF. 2016. 4. SZÁM

Teljesítménymérés és értékelés -benhmarking és a DEA módszerrel

A cikk szerzői a Data Envelopment Analysis (DEA) módszerben rejlő lehetőségeket mutatják be, a vállalatok teljesítményének mérésére és összehasonlítására fókuszálva. A módszer alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozások a versenytársakhoz viszonyítva is mérni tudják teljesítményüket, el tudják helyezni cégüket a hasonló tevékenységet folytatók rangsorában. Ma már a DEA alap módszernek más módszerekkel történő kombinálása javíthatja az eredmények felhasználásának, alkalmazásának lehetőségeit, és egyben alapját képezheti a további elemző munkának.

Bács ZoltánBöcskei ElviraFenyves VeronikaTarnóczi Tibor, IV. ÉVF. 2016. 4. SZÁM Tovább >
Az építőipari szektorban dolgozó KKV-k felmérésének néhány projektcontrolling összefüggése

A szerző cikkében egy vállalaton belüli problémakezelésre és a fejlődési utak kimunkálására irányuló olyan controlling szemléletű módszert dolgozott ki, amely az ingatlanfejlesztői-építőipari szegmensre jellemző projektcontrollingot valósít meg.

Szabó Zoltán, IV. ÉVF. 2016. 4. SZÁM Tovább >
A szabályozott ingatlanbfektetési társaságok Magyarországon

A szabályozott ingatlanbefektetési társaság népszerű befektetési forma az Amerikai Egyesült Államokban. Összehasonlítva az ingatlan befektetési alapokkal, ez a társaság, mint tőzsdén jegyzett társaság, kínál befektetési lehetőséget a befektetők számára. Ennek ellenére Magyarországon ez a befektetési forma még nem vált népszerűvé napjainkra. Amennyiben azonban a jogalkotó fejlesztené a jogi szabályozási hátteret, a helyzet könnyen megváltozhatna.

Kecskés András, IV. ÉVF. 2016. 4. SZÁM Tovább >
A számviteli beszámolók kommunikációs szerepe

A cikk szerzője újszerű szempont szerint vizsgálja a vállalati gazdálkodás jellemzőit, mutatóit, kiemelve a számviteli beszámolók kommunikációs szerepét.

Kiss Árpád, IV. ÉVF. 2016. 4. SZÁM Tovább >
A finanszírozás controlling funkciói a kkv-k jövedelmezőségének szemszögéből

A vállalkozások finanszírozásának és tőkeszerkezetének vizsgálata gyakorlati, illetve elméleti megközelítésben nemegyszer eltérő folyamatokat mutat, mind a finanszírozás forrását, a tőke szerkezetét, illetve ezek jövedelmezőségre, eredményességre gyakorolt hatását tekintve. Tanulmányunkban az említett eltérések körvonalazására törekszünk, néhány elméleti összefüggés, illetve saját kutatásunk eredményeinek összehasonlításán keresztül, ezáltal a finanszírozás controlling jelentőségére hívjuk fel az Olvasó figyelmét.

Gyurcsik PetronellaPataki László, IV. ÉVF. 2016. 4. SZÁM Tovább >
Üzleti vagy cégérték (goodwill) számviteli szempontból - avagy mire ügyeljünk

Az üzleti vagy cégérték számviteli elszámolásának egyik aktualitása, hogy az üzleti vagy cégérték definíciója 2016 év elején változott, pontosabban a jogszabály 2015. július 4-én, de alapvetően a számviteli teendők ez év január 1-ével kerültek fókuszba. A szerző cikkében a jogszabályi változásnak megfelelően értelmezi a goodwill újszerű jelentését.

Pályi Zoltán, IV. ÉVF. 2016. 4. SZÁM Tovább >
A vállalkozási pénzügyi teljesítmény mérésére és értékelésére felhasznált mutatók a KKV-k beszámolási rendszerébe az új számviteli törvény figyelembevételével (II.rész)

A vállalkozások gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, azokról a gazdasági folyamatokról, eredményekről és problémákról, amelyek a vállalkozást jellemzik, pénzügyi elemzéssel megfelelő mutatószámokat képezve lehet információt szerezni. A cikk szerzői külön figyelembe vették a kkv-k beszámolási rendszerében az új számviteli törvény előírásainak alkalmazását. A cikk szerves folytatása a Tudományos szakfolyóiratunk elmúlt III. negyedéves számában, a témakörben a pénzügyi teljesítmény értékelésére felhasználható legfontosabb mutatók alkalmazási gyakorlatának.

Bárczi JuditBéhm ImreHágen István Zsombor, IV. ÉVF. 2016. 4. SZÁM Tovább >
A szuverén alapok nemzetközi szabályozása

A szerző cikkében a szuverén befektetési alapok jogi szabályozásának kérdéseit vizsgálja, ahol az általuk kezelt források közpénzből származnak és felettük az állam így közvetett irányítási jogokat gyakorol.

Kecskés András, IV. ÉVF. 2016. 4. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum