III. ÉVF. 2015. 3. SZÁM

A „felhő" alapú alkalmazások szerepe a Vállalatirányítási (ERP) rendszerek fejlődésében az SAP példáján keresztül

Az elmúlt évtizedekben az egyre növekvő kihívásokat jelentő nemzetközi vállalati környezetben a korszerű Vállalatirányítási (ERP) Rendszerek fejlődését számos tényező befolyásolta. Az ERP rendszerek lehetővé teszik a legújabb technológiai újítások használatát, például az Internet, a videokonferenciák és az elektronikus kereskedelem mellett az ún. felhőalapú alkalmazások lehetőségeit is. A SAP 2011-ben szereplők közül elsők között kínálja ezt az üzleti megoldást. A felhőalapú informatikai rendszerek bevezetése hatékony megoldást jelenthet szinte bármely szervezet számára, azonban a különböző szolgáltatási típusokkal szemben napjainkban mindig nagy a bizonytalanság a vállalatvezetők és a controllerek körében. A szerzők cikkükben bemutatják a SAP példáján keresztül a controllingot támogató lehetőségeket.

Kárpáti TiborMáté Domicián, III. ÉVF. 2015. 3. SZÁM Tovább >
Kockázati tényezők lehetséges előrejelzése, a gazdálkodás felelősségének kérdése a számviteli beszámolóból nyerhető adatok tükrében

A szerzők cikkükben arra keresik a választ, hogy a számviteli beszámolókból nyerhető információk mennyiben alkalmasak a kockázatok előrejelzésére, azonosításra. A kockázati tényezők mérlegelésé­ re annak ismeretében térnek ki, hogy - a hatályos számviteli törvény előírásai alapján - a mérleg és eredménykimutatás tételei mellett, a mérlegen kívüli tételeket is be kell mutatni, szövegesen értékelni kell, továbbá minden olyan megállapodásra ki kell térni, amelyből származó kockázatok hatással lehetnek a vállalkozás pénzügyi helyzetére.

Bács ZoltánBöcskei ElviraFenyves VeronikaTarnóczi Tibor, III. ÉVF. 2015. 3. SZÁM Tovább >
Ellátási lánc controlling

A napjainkban tapasztalható pénzügyi- és gazdasági válság, a politikai kiszámíthatatlanság nagymértékben befolyásolják és megváltoztatják az értékteremtő folyamatokat. Ezen komplex feladatigényt kívánja kiszolgálni az ellátási lánc controlling, amely mára külön szakterületként értelmezhető. Jelen cikk célja, hogy rávilágítson a szakterület, menedzsment eszköz fejlődésére, a vizsgálat tárgyának fogalmi alapjaira, illetve a gyakorlati alkalmazhatóság feltételeinek feltárására.

Gyenge BalázsKozma TímeaTóth Róbert, III. ÉVF. 2015. 3. SZÁM Tovább >
Az akkreditív ügylet részvevői

Szélesedő gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok alakultak ki, amelyeknek elsődlegesen a transznacionális társaságok voltak a hordozói. Az akkreditív ügylet és rendszer jelentős mértékben segíti a transznacionális társaságok nemzetközi térnyerését, azzal, és azért amiért maga az akkreditív ügylet a nemzetközi gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokat stabilizálja, mivel az akkreditív az a bankári okmány, amely a vevő szerződésben vállat kötelezettségének a bank általi megerősítését tartalmazza. A szerzők cikkükben az akkreditív ügyletek résztvevőit kívánják bemutatni.

Török TiborVajda AndreaZsarnóczai J. Sándor, III. ÉVF. 2015. 3. SZÁM Tovább >
Könyvvizsgálati helyzetkép, a könyvvizsgálat minőségének mérése

A 2014/56/EU irányelv előírásai szerint a könyvvizsgálók munkájának megítélése a közfelügyelet fel­ adata. A könyvvizsgálat minőség-ellenőrzésének mindig a kockázaton kell alapulnia, arányosnak kell lennie a befektetők kockázatával, és a megbízások nagyságával. Rizikó faktornak tekintendő az alacsony megbízási díj, amely magában hordozhatja a könyvvizsgálat minőségének romlását is, de a nemzetközi beszámolási standardok (IFRS), illetve más nemzetközi standardok (IAS) nem kellő mélységű ismerete is komoly veszélyt hordoz magában. A szerzők cikkükben a hazai könyvvizsgálati helyzetjelentésen túl, összefoglalják az audit rotációhoz kapcsolódó nemzetközi kutatások eredményeit.

Kása RichárdSiklósi ÁgnesTörök Martina ZsófiaVeress Attila, III. ÉVF. 2015. 3. SZÁM Tovább >
A kockázatkezelés újraértelmezése a vállalatirányítás hatékonyabbá tételére

Mind az államháztartási szabályozás alá tartozó, mind pedig a versenyszférában működő szervezetek számára egyre inkább előtérbe kerül az eddig jóformán csak a kötelező, kontroll-alapú megfelelőségi (,,compliance") kritériumok mentén kialakított és a külső illetve belső ellenőrzések által eszerint is vizsgált kockázatkezelés rendszerszemléletű továbbfejlesztésének igénye. A jelen cikk ehhez a felvetéshez kíván gyakorlati elemzéseket és megoldási módszereket bemutatni.

Ivanyos János, III. ÉVF. 2015. 3. SZÁM Tovább >
Az önköltségszámítás felértékelődő szerepe a költségvetési szektor belső kontroll mechanizmusának folyamatában

A költségvetési szektort érintő 2014. január l-jén életbe lépő új számviteli előírások nagy lépésnek számítanak a teljes gazdálkodói kört átfogó egységes számviteli szabályozás irányába. A változásoknak köszönhetően az államháztartási számviteli információs rendszer komplexebbé vált, hiszen a pénzforgalmi bázisú költségvetési számvitel kiegészült a realizációs elven működő pénzügyi számvitellel. A pénzügyi számvitelben rejlő egyik legnagyobb lehetőséget a közszolgáltatások mérhetőségnek a javulásában látjuk. Cikkükben a szerzők elsődlegesen arra keresik a választ, hogy a költségvetési szektorban végbement számviteli változások hogyan befolyásolták az önköltségszámítási szabályokat illetve folyamatokat a költségvetési szektorban. Cikkünkkel arra is felkívánják hívni a figyelmet, hogy az önköltségszámítás a költségvetési szektorban is hatékony vezetéstámogató eszköznek tekinthető, melyet érdemes a költségvetési szervezet controlling rendszeréhez illeszteni és azzal együtt működtetni.

Sisa KrisztinaSzijártó Boglárka, III. ÉVF. 2015. 3. SZÁM Tovább >
Vállalati üzleti teljesítmény és versenyképesség a pénzügyi mutatók tükrében

A vállalatok értékteremtő tevékenységet végeznek, melynek során fő céljuk a vevői érték létrehozása, olyan termék előállítása, forgalmazása, amely iránt fizetőképes kereslet mutatkozik, és amely a versenytársakétól megkülönböztetett tulajdonságokkal rendelkezik. Ezekhez a feltételekhez, tényezőkhöz társul még a tartós működőképesség, a növekedési képesség, a fizetőképesség, a jövedelmezőség és a nyereséges gazdálkodás. Mindezek együttese alkotja a vállalkozások üzleti teljesítményét, amelyek a versenyképességük alapját határozzák meg. A cikk célja, hogy bemutassa, a vállalkozások üzleti teljesítménye és versenyképessége hogyan közelíthető meg pénzügyi mutató számokon keresztül.

Sápiné Duduk Ildikó, III. ÉVF. 2015. 3. SZÁM Tovább >
A nemzetközi számviteli rendszerek összehasonlítása

Napjainkban a nemzetközi gazdasági élet egyik nagy kihívása a vállalatok teljesítményének értékelése és a számviteli elszámolások összehasonlíthatósága. Ez minden gazdasági társaságot érint, amely valamilyen formában megjelenik a nemzetközi piacon. A szerzők szakcikkükben bemutatják a számviteli harmonizációt és egyik legfontosabb gyümölcsét a nemzetközi számviteli standardokat.

Bogáth Emese MelindaTóth Márk, III. ÉVF. 2015. 3. SZÁM Tovább >
Controlling eszközök a humán erőforrás gazdálkodás területén

Napjainkban az emberi tényező, az emberi erőforrás szerepe felértékelődött. A siker és a versenyképesség egyik fő tényezőjévé vált, így e területen is megjelent a controlling alkalmazásának igénye. A vállalatok, vállalkozások gazdasági sikereinek alapja, hogy a rendelkezésre álló, vagy megszerezhető erőforrásokat hatékonyan és eredményesen használják fel termékeik szolgáltatásaik előállítása során. A szerzők cikkükben áttekintik és bemutatják az emberi erőforrás gazdálkodás területén alkalmazott controlling eszközöket és módszereket.

Dajnoki KrisztinaFenyves Veronika, III. ÉVF. 2015. 3. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum