V. ÉVF. 2017. 3. SZÁM

A számvitel és a menedzseri tudásháló kapcsolata

A tanulmány szerzői a számviteli ismeretek és a menedzseri tudásháló kapcsolatát megvizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy a számvitel és a többi üzleti gazdaságtan tantárgy oktatását komoly ellent- mondások, illeszkedési problémák jellemzik. Hiányzik az egységes és összehangolt fogalomhasználat, melynek következtében az alapképzés előrehaladtával a hallgatók csak nehezen tudják konvertálni a megszerzett tudásukat, ezért szemléletváltásra van szükség a fókuszok és a módszertan tekintetében. Ebben a cikkben a tananyagfejlesztés fontosabb elvei, megoldásai és a változtatások mellett szóló érvek kerültek összegyûjtésre.

Kiss ÁrpádLukács János, V. ÉVF. 2017. 3. SZÁM Tovább >
A konverziós ráta marketingcontrolling szempontú optimalizálási lehetőségei

A konverziós ráta az adott időszak alatti látogatásokból eredő tényleges vásárlásokat jelenti, mely ma Magyarországon átlagosan 2-3% körül mozog. A Controller Info 2017. II. negyedéves számában megjelent cikk mintegy részletezéseként, jelenleg azt vizsgáljuk, hogy egy online térben mûködő controlling rendszerben milyen optimalizálási módszerek vannak a vásárlás folyamán. Az online operatív marketingcontrolling rendszerben ezek a beavatkozási lehetőségek utólagosak, melyeket a korábban bemutatott mutatószámok segítségével tanulmányozhatunk. Azonban az online stratégiai marketingcontrolling rendszer előrejelző funkciót biztosít. Jelen cikkben, ezen beavatkozási pontok ter- vezését kísérjük nyomon a maximális konverzió elérése érdekében.

Hajdú Noémi, V. ÉVF. 2017. 3. SZÁM Tovább >
A Volkswagen dieselgate botrány

A Volkswagen-botrány rendkívül összetett kérdés. Felmerülnek ugyanis társasági jogi, környezetvédelmi jogi és büntetőjogi aspektusok is. A cikk szerzője a compliance és a felelős társaságirányítás szemszögéből közelíti meg a Volkswagen-botrány eseményeit.

Ferencz Barnabás, V. ÉVF. 2017. 3. SZÁM Tovább >
A statisztika módszertani lehetőségeinek alkalmazása az üzleti elemzési eljárásokban

A gazdasági események összetettsége, az adatsokaságok óriási mérete egyre jobban megköveteli azokat a matematikai és statisztikai módszertani eljárásokat, eszközöket, amelyekkel az ilyen elemzésekben fel- tárhatók lesznek azok az információk, amelyek ténylegesen támogatják a vezetés döntéseit. A cikkben a szerzők bemutatják a mintavételezés fő alapelveit és a főbb mintavételezési módokat, azok előnyeit és hát- rányit annak érdekében, hogy megkönnyítsék a felhasználói gyakorlati munkát a controllerek számára.

Bárczi JuditGál ZsoltLőkös Klára, V. ÉVF. 2017. 3. SZÁM Tovább >
A diplomás pályakezdő pénzügyi, számviteli és controlling szakemberek kompetenciái (II. rész)

A szerző jelen cikkében a ControllerInfo 2017. II. negyedéves számában bemutatott kutatómunkájá- nak szerves folytattatásaként, amely a nemzetközi források feldolgozását követően a magyar diplomás pályakezdő pénzügyi, számviteli és controlling szakemberek kompetencia vizsgálatára irányult, az em- pirikus kutatásainak összevetését publikálja. Alapvetően a munkaerőpiac képviselőinek, valamint a pályakezdő fiatalok önértékelésének összevetésén keresztül a kutatómunka fő hipotézisét bizonyítja, azaz a diplomás pályakezdő szakemberek túlértékelik a meglévő kompetenciáikat a munkaerő-piaci megíté- léshez képest.

Balázsiné Farkas Katalin, V. ÉVF. 2017. 3. SZÁM Tovább >
Az időalapú verseny hatása a logisztikai szolgáltatók tevékenységére és rugalmasságára az ellátási láncban

A szerzők cikkükben megvizsgálták az ellátási láncok és a logisztikai szolgáltatók idővel kapcsolatos problémáit, azok következményeit és megoldási lehetőségeit. Megállapították, hogy a logisztikai szol- gáltatások megvalósítása során jelentkező és mérhető időtényezők fejlesztése hozzájárul a logisztikai szolgáltató vállalat versenyképességének növeléséhez. Az ellátási lánc tagvállalatai közé integrálódott és rugalmas logisztikai szolgáltatóként mûködő vállalatok által nyújtott teljesítmény jelentős hatással lehet az ellátási lánc teljes mûködésére és hatékonyságára.

Karmazin GyörgyLakner ZoltánOláh JuditPopp József, V. ÉVF. 2017. 3. SZÁM Tovább >
Az államháztartási számvitel változásának hatásai a munkafolyamatokra és szervezési kérdésekre költségvetési szervek példáján keresztül

A cikkben a szerzők az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiak- ban: új Áhsz.) számviteli változásainak hatásait vizsgálták különböző költségvetési szerveknél 2013. és 2014. évre vonatkozóan, a fókuszt a munkafolyamatokra és a szervezési kérdésekre helyezték. A cikkben ismertetett kutatásban négy költségvetési szerv gazdasági vezetőjét kérdezték meg, hogy miként történt a változás bevezetése és hogyan értékelik azt. A mélyinterjút egy államigazgatási költségvetési szerv vezetőjével, egy egészségügyi- és egy felsőoktatási intézmény vezetőjével, valamint egy önkormányza- ti fenntartású szociális intézmény vezetőjével végezték el. A kutatás eredményeként képet kaphatunk, hogy miként ítélték meg e nagy horderejû változást a költségvetési szervek szakemberei.

Hegedűs SzilárdMolnár Petronella, V. ÉVF. 2017. 3. SZÁM Tovább >
Innováció és fenntarthatóság a hazai számviteli felsőoktatásban

A számviteli felsőoktatás területén is folyamatos kihívásoknak kell megfelelni: változó munkaerőipaci elvárások, hallgatói motivációk, szakmai kompetencia követelmények, jogszabályi környezet, gazdasági környezet, globalizáció kihívásai és nem utolsó sorban az egyetemek között folyó verseny is folyamatos megújulásra kényszeríti a szereplőket. A cikk szerzői tanulmányukban értelmezik a fenntartható szám- viteli oktatási módszertan fogalmát, jellemzőit. Átfogó helyzetképet kívánnak nyújtani a magyarországi számviteli felsőoktatásról a szereplők piaci részesedése, képzési kínálata és struktúrája tekintetében.

Siklósi ÁgnesSisa Krisztina, V. ÉVF. 2017. 3. SZÁM Tovább >
Tőkeszerkezeti elméletek érvényesülése a szolgáltató szektorban

A szerző cikkének célja, bizonyos tőkeszerkezeti elméletek érvényesülésének vizsgálata, a magyarországi szolgáltató szektorban, a 2006-2014 közötti időszakot figyelembe véve. A kutatómunka középpontjában három tényező áll: egyrészt az, hogy hogyan érvényesül a szolgáltató szektorban az a klasszikus elmélet, hogy miszerint a jövedelmezőség és a tőkeátvitel között negatív kapcsolat áll fenn, másrészt a likviditás és tőkeátvitel kapcsolata hogyan érvényesül, és végül azt a tényezőt vizsgálja, hogy milyen módon törté- nik a befektetett eszközök finanszírozása.

Szemán Judit, V. ÉVF. 2017. 3. SZÁM Tovább >
Az adóadminisztráció szerepe az adóhatékonyságban

Az adórendszer hatékonysága a nemzetközi és hazai adózási szakirodalom állandóan visszatérő kérdés- köre. Ez a hatékonyság az elért adóbevétel és a társadalmi költség egyenlege alapján ítélhető meg. A szerzők cikkükben a társadalmi költség alakulását, azon belül is az egyik elemét, az adóadminisztráció költségeit vizsgálják.

Vágyi FerencVarga József, V. ÉVF. 2017. 3. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum