VI. ÉVF. 2018. KÜLÖNSZÁM

A kiegyensúlyozott mutatószámrendszer és a stratégiai térképek egy lehetséges alkalmazása az önkormányzatok, a rendôrség és a katasztrófa elhárítás, valamint az egyetemi könyvtárak esetében

A sikeres stratégiai térképek számos formában, stílusban, struktúrában és bonyolultságban jöhetnek létre. Az ágazati, szektoronkénti különbségektôl eltekintve is rengeteg különbözô formátumú, típusú, számos különféle nyelven íródott és egymástól egészen eltérô szervezeti kultúrában és stratégiai környezetben létrehozott stratégiai térkép létezik szerte a világon. Az egyetlen egységes és legfontosabb cél, hogy olyan kommunikációs eszközt hozzunk létre segítségével, amely az egész szervezetet, csapatot és közösséget a közös cselekvési terv mögé tudja sorakoztatni, hogy a lehetô legmagasabb szinten tudja elérni a kitûzött küldetését.

Controller Info 2018. különszám 2-5.

Novoszáth Péter, VI. ÉVF. 2018. KÜLÖNSZÁM Tovább >
Az aranyrészvények magyarországi aspektusai

Az aranyrészvények olyan állami jogosultságok, amelyek egy nyilvánosan mûködô társaságban beavatkozási lehetôséget biztosítanak. A legtöbb formáját az Európai Unió azonban a tôke szabad mozgásának korlátjának tekintette, emiatt az aranyrészvény jelentôs részben megszûntek. A tanulmány célja az aranyrészvényekre vonatkozó magyarországi szabályok áttekintése, a rendszerváltozástól kezdve. Láthatóvá válik, hogy az aranyrészvények eltörlésére irányuló jogalkotói program ellenére eme állami privilégiumok még mindig a magyar jog részét képezik.

Controller Info 2018. különszám 6-9.

Ferencz Barnabás, VI. ÉVF. 2018. KÜLÖNSZÁM Tovább >
A controlling metodika alapösszefüggéseinek érvényre jutása a vállalkozások K+F+I funkcionális vezetôi számviteli irányításában

A sikeres innovációhoz az is kell, hogy annak eredményei kereslettel is párosuljanak, bevezessék, alkalmazzák azokat. Egyrészt a fejlesztésekben az eredményesség egyik legfontosabb mércéje az elôre kitûzött technológiailag, gazdaságilag vagy társadalmilag releváns kutatási cél tényleges megvalósulása. A stratégiai pénzügyi controlling nagymértékben tudja támogatni a különbözô pénzügyi méréseket és ezáltal külön figyelheti a K+F befektetésekre fordított költségek megtérülésében szerepet játszó tényezôket is.

Controller Info 2018. különszám 10-13.

Bárczi JuditZéman Zoltán, VI. ÉVF. 2018. KÜLÖNSZÁM Tovább >
Az amerikai jegybank tevékenységének szerepe a 2007-2009-es gazdasági válság kialakulásában

Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy feltárja a Federal Reserve szerepét a 2007-es pénzügyi összeomláshoz vezetô eseményeknél. A Federal Reserve, az USA központi bankja kulcsfontosságú szerepet játszott egy olyan környezet megteremtésében, amelyben a pénzpiaci szereplôk azt hitték, hogy megmentik, bármi is legyen. Ebben a cikkben a Greenspan-korszak úgynevezett „Fed put” és a Bernanke-korszak „erkölcsi veszélye” kerül megvitatásra.

Controller Info 2018. különszám 14-18.

Kecskés András, VI. ÉVF. 2018. KÜLÖNSZÁM Tovább >
Kockázatok az ETF-ek mûködésében

Az ETF-ek egyre növekvô szerepe pénz- és a tôkepiacok mûködési kockázatát növeli. A Financial Stability Board szerint az ETF-ek árnyékbanki entitásként foghatók fel, mivel annak rendszerszintû kockázatait veszik fel. Az ETF-ek azonban nemcsak az olyan mikrokockázatokat növelik, mint a partnerkockázat, hanem likviditási válságokhoz hasonló makrokockázatokét is. A szerzô megállapítása szerint az ETF-ek jelenleg még nem jelentenek nagyfokú veszélyt a pénzügyi piacokra. Ugyanakkor az ETF-ekre engedélyeket kiadó felügyeleti hatóságoknak sokkal éberebbnek kell lenniük, amennyiben az ETF-ek piaca a továbbiakban is ilyen dinamikusan növekszik.

Controller Info 2018. különszám 19-21.

Bujtár Zsolt, VI. ÉVF. 2018. KÜLÖNSZÁM Tovább >
A pénzügyi stabilitás követelményének egyes szabályozási és felügyeleti vetületei a magyar kereskedelmi bankszektorra

A szerzô számos írásában (Lentner 2017a, b) már bizonyítást nyert, hogy a 2013-tól többes mandátum célkitûzés rendszerrel mûködô magyar jegybank a klasszikus inflációs célján túl a gazdasági növekedésre és a pénzügyi stabilitás elôsegítésére is eszközrendszert mûködtet, mellyel az állampénzügyi rendszer támogató intézményi aggregátumává vált. Jelen dolgozat pedig azt igazolja, hogy a bankfelügyeleti– és szabályozási hatáskörök jegybankhoz telepítése által az MNB pénzügyi igazgatási feladatokat (korábbi állami hatósági feladatokat) is ellát a pénz– és tôkepiaci szereplôkre vonatkozóan, amely az állampénzügyi rendszerben betöltött támogató intézményi szerepkörét tovább fokozza.

Controller Info 2018. különszám 22-25.

Lentner Csaba, VI. ÉVF. 2018. KÜLÖNSZÁM Tovább >
Pénzügyi fogyasztóvédelem – tudatos fogyasztó – 1. rész

A fogyasztóvédelem lényege a gyengébb fél védelme a mindennapok ügyleteiben. Azon igyekszünk, hogy tanulmányunkkal a devizahiteles károsultaknak segítséget nyújtsunk. Amennyiben lehetséges minden embert abba a helyzetbe hozzunk, hogy minél jobban megismerjék azon összefüggéseket, amivel hasonló csapdába nem sodródnak bele.

Controller Info 2018. különszám 26-30.

Szakács AttilaSzakács DominikTariszka Éva, VI. ÉVF. 2018. KÜLÖNSZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum