VI. ÉVF. 2018. 1. SZÁM

A nemzetközi számviteli rendszerek harmonizációja

A szerző cikkében a nemzetközi nagyvállalatok gazdasági életének egyik fontos kihívását elemzi, a vállalatok teljesítményének értékelésével és a számviteli elszámolások vizsgálatával, mivel a gazdaságok kibocsátásának jelentős része a multinacionális és transznacionális vállalatoknál összpontosul.

Bogáth Emese Melinda, VI. ÉVF. 2018. 1. SZÁM Tovább >
Az online marketingcontrolling értékelési folyamata a tartalommarketing ROI segítségével

Jelen cikkben a marketingcontrolling szemléletű tartalommarketing lényegi elemeit, kialakítási és mérési lehetőségeit ismerjük meg részletesen. A tartalommarketing a 21. századi vevőszerzés hatékony eszköze, mely olyan stratégiai marketing megközelítést képvisel, ahol a releváns információátadás a cél, konverzió generálása érdekében. A definíció meghatározásánál szükséges a tartalommarketing és az inbound marketing közötti hasonlóságok, különbözőségek és fogalmi keveredések tisztázása. A mérési módszereket illetően a sikermérés controlling folyamatára történik fókuszálás, melyben a kvantitatív mutatószámok közül a tartalommarketing ROI-t vezeti végig a szerző egy konkrét példán keresztül. A számítás során levonható kauzális összefüggések alapján a különböző célcsoportok felhasználói igényeihez optimalizálhatjuk az online tartalmat.

Hajdú Noémi, VI. ÉVF. 2018. 1. SZÁM Tovább >
Márkaszintek kapcsolatrendszerének látható és láthatatlan összefüggései

A szerzők cikkükben a márkaszintek kapcsolatrendszeréből marketingcontrolling megközelítéssel kiolvasható folyamatokra szeretnénk felhívni azok figyelmét, aki ebben a témában és területen érintettek a gyakorlatban és az elméletben, vagy mindkettőben egyaránt.

Fürediné Kovács AnnamáriaPapp János, VI. ÉVF. 2018. 1. SZÁM Tovább >
A helyi önkormányzatok létjogosultsága ma Magyarországon

Az önkormányzati szektor szerves része az államháztartásnak mind fiskális, mind a feladatellátás és finanszírozás szempontjából. A helyi önkormányzat nemcsak a helyi közszolgáltatások megvalósítását, hanem az állam által átadott, a helyi közösséget érintő közhatalom gyakorlását is jelenti (Kopányi, 2001). A szerzők cikkükben részletesen áttekintik a helyi alrendszer feladatát, hatásköreit, valamint részletesen bemutatják az önkormányzat gazdálkodását, illetve a rá vonatkozó adósságkonszolidáció folyamatát.

Csipkés MargitVeres Bence, VI. ÉVF. 2018. 1. SZÁM Tovább >
Schmalenbach munkássága és hatása a magyar számvitelre

A szerzők cikkükben a számviteltörténet egy kiemelkedő alakja, Eugen Schmalenbach munkásságát mutatják be. Jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a korabeli magyar számviteli szakma jól ismerte és figyelemmel kísérte őt. A vezetői számvitelt, mint a controlling egyik eszközrendszerét megalapozó szakmai elképzelései mélyen gyökeret vertek a közép-európai országok számviteli rendszereiben és oktatásában is. A cikk célja a történeti bemutatáson túl az, hogy a korabeli német és magyar számvitel korszerűségére és máig tartó hatására is rávilágítson.

Borbély KatalinLukács László István, VI. ÉVF. 2018. 1. SZÁM Tovább >
A magyar és román önkormányzati tulajdonú vállalkozások tőke és likviditási helyzetelemzése

A cikkben szerepló tanulmány célja, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdaságii társaságok két kardinális kérdését, a likviditás és a tőkeerőséget vizsgálja meg két ország, Magyarország és Románia relációjában. A szerzők a vizsgálati módszerben az átfogó elemzéshez a változókat kategorizálták, évenként elemezték, illetve a három év változásának vizsgálatához klaszterelemzést végeztek.

Hegedűs SzilárdMolnár Petronella, VI. ÉVF. 2018. 1. SZÁM Tovább >
Az amerikai jegybank tevékenységének szerepe a 2007-2009-es gazdasági válság kialakulásában

A pénzügyi rendszer stabilitása szempontjából fontos, hogy a monetáris hatóságok megfelelően éljenek a rendelkezésre álló jogi keretekkel, a jogalkotó pedig biztosítsa számukra az ehhez szükséges mozgásteret. Ezen a területen kiemelt szerepet kap az Egyesült Államok jegybankja, a FED bank, a cikkben szerepló tanulmány célja a FED szerepének áttekintése, amely az Egyesült Államokban kialakult árnyékbankrendszer további térnyeréséhez vezetett.

Kecskés András, VI. ÉVF. 2018. 1. SZÁM Tovább >
Pénzügyi fogyasztóvédelem – tudatos fogyasztó (I. rész)

A fogyasztóvédelem lényege a gyengébb fél védelme a mindennapok ügyleteiben. A cikkben a szerzők azt tűzték ki célul, hogy a devizahiteles károsultaknak segítséget nyújtsanak. Amennyiben lehetséges minden embert abba a helyzetbe hozzunk, hogy minél jobban megismerjék azon összefüggéseket, amivel hasonló csapdába a későbbiekben nem sodródnak bele.

Szakács AttilaSzakács DominikTariszka Éva, VI. ÉVF. 2018. 1. SZÁM Tovább >
Az európai társasági formák, a fenntartható fejlődést szolgáló törekvések aspektusából vizsgálva

Jelen tanulmány célja, hogy a fenntarthatóságot, mint az emberi jogokhoz, a szuverenitáshoz, a demokráciához kapcsolódó alkotmányjogi fogalmat1 az Európai Unión belül alapított, illetve az Európai Unión belül működő vagy tevékenységet végző vállalatok szemszögéből vizsgálja meg.

Csaholczi ErikaSzikora Veronika, VI. ÉVF. 2018. 1. SZÁM Tovább >
Az OECD országok és Kína fontosabb gazdasági összehasonlítása

A szerzők cikkükben elemzik a gazdaságilag legfejlettebb országok és Kína főbb gazdaságfejlesztési trendjeit néhány gazdasági változóval. A kutatási témának az adja az időszerűségét, hogy jelenleg az OECD országok jelentős része és továbbá Kína fontos szerepet játszik a világgazdaság fejlődési folyamataiban.

Gál ZsoltGan Quan, VI. ÉVF. 2018. 1. SZÁM Tovább >
Factors Affecting for the Chinese Economy

A kínai gazdaság fejlődik a legdinamikusabban világviszonylatban. Gazdasági növekedése éves szinten általában eléri, de sokszor meg is haladja a 7-10 %-ot. Ezt az ütemet a kínai kormány is túlzottnak tartja, mert a túlzott gazdasági növekedés súlyos egyensúlyi, környezeti (gyárak által kibocsátott füst, folyók szennyezése, bányászbalesetek stb.) és egyéb problémákat okoz. Az első három kereskedelmi partner továbbra is az EU, az USA és Japán, de emellett fontos szerep jut Oroszországnak, Indiának is. A külkereskedelmi mérleget tekintve az export (vas, acél, gyógyászati eszköz) meghaladja az importot (gépek, berendezések, feketekőszén, kőolaj) hányadát. Az ország pénzneme nem konvertibilis más valutákkal, és a jüan árfolyama az amerikai dollárváltozástól függ.

Gan Quan, VI. ÉVF. 2018. 1. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum