VI. ÉVF. 2018. 2. SZÁM

Pénzügyi laboratóriumok az Egyesült Államokban és a Corvinus-on

A Richmond, a Bentley és a Corvinus egyetemek példáján keresztül bemutatom, hogy a pénzügyi laboratóriumok létrehozása nem egyszerűen a fizikai infrastruktúra kialakításáról, hanem sokkal inkább egy komplex stratégiáról szól, ami összefügg a nemzetközi akkreditációs folyamatokkal (EPAS, EFMD, AACSB) is. A stratégia része a tananyagfejlesztés, új oktatási módszerek bevezetése, kutatástámogatás, marketingkommunikáció, illetve az alumni közösséggel és az üzleti partnerekkel, valamint a nemzetközi szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás magasabb szintre emelése.

Berlinger Edina, VI. ÉVF. 2018. 2. SZÁM Tovább >
A controlling információ igénye versus az éves beszámoló információ tartalma

Tanulmányunkban arra világítunk rá, hogy a vállalkozások számviteli politikai döntéseikkel – a számviteli törvény adta keretek között, a jogszabályi előírásokat betartva – hogyan tudják rövid távon – egyik évről a másikra – módosítani (növelni vagy csökkenteni) az üzleti évben realizált eredményüket, és ezért a controllereknek mindig körültekintően és megfelelő óvatossággal szabad csak felhasználniuk a könyvelési adatokat, hogy túlságosan ne torzuljanak a controlling-számítással kapott eredményeik.

Lukács JánosZéman Zoltán, VI. ÉVF. 2018. 2. SZÁM Tovább >
Az IFRS adaptáció hatása a tőkeszerkezetre: empirikus tapasztalatok Dél-Afrikából

A tanulmány az IFRS adaptálásának a tőkeszerkezetre gyakorolt hatásait vizsgálja 49 dél-afrikai vállalat adatainak segítségével. Az eredményeket tekintve arra a következtetésre jutottunk, hogy az IFRS-re való áttérés a tőkeszerkezet szempontjából előnyös lehet a vállalatok számára, hiszen a vizsgált minta adatai szerint az adaptációt követően csökkent a cégek eladósodottsági mutatója.

Cziglerné Erb EdinaMichael YeboahTakács András, VI. ÉVF. 2018. 2. SZÁM Tovább >
A projektszereplők és a projektsiker kapcsolata

A beruházások konkrét akciói a projektek formájában testesülnek meg. Számos projekt azonban már a kezdetek kezdetén elbukik, míg mások a kivitelezés időszaka alatt hiúsulnak meg. Több felmérés és vizsgálat foglalkozik a projektek bukásánál közrejátszó tényezőkkel, melyek alapjaiban ítélik „halálra” a fejlesztéseket, azonban a projektek sikertényezőivel már kevesebb szakértő foglalkozik. A projekt sikeressége szempontjából sok tényező játszik közre, melyek között vannak, melyek támogatják azt, és vannak olyanok, melyek inkább nehezítik a kivitelezést és a befejezést. A klasszikus projektháromszög alapján a projekt sikerének kulcsa az idő – költség – eredményesség dimenziójában ragadható meg. E felosztásban a projektszereplők nem kapnak helyet, mégis mindhárom dimenzióban ott vannak. A közvetlen projektszereplők, a menedzserek és a team tagjai alapjaiban képesek hatni a projektre a siker érdekében támogató szponzori környezet mellett.

Csiszárik-Kocsir Ágnes, VI. ÉVF. 2018. 2. SZÁM Tovább >
Környezetvédelmi stratégia finanszírozásának nemzetközi tapasztalatai

A környezetvédelem és a környezetgazdasági stratégia gyakorlati megvalósítása elkerülhetetlenül szükségessé teszi a magántőke bevonását is a nemzetközi szervezetek és a nemzeti kormányzati együttműködésébe. A magán szektor egyik fontos alapja az FDI, azaz a külföldi közvetlen beruházások, amelynek keretében történő mind nagyobb mértékű környezetvédelmi, más szóval zöld beruházások növelésére vált lehetőség.

Gan QuanZsarnóczai J. Sándor, VI. ÉVF. 2018. 2. SZÁM Tovább >
A média szabályozás és controll Magyarországon

Ez az anyag rövid áttekintést nyújt a közmédia magyarországi történetéről, az új médiaszabályozás kialakításának folyamatáról, az egységes közmédia-rendszer megalakulásáról, a közszolgálati médiaszolgáltatókról, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap létrejöttéről (MTVA), a közszolgálat működését szabályozó törvényekről, a médiatörvény módosításáról, s nem utolsó sorban az összevont intézmény, vagyis a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság tevékenységéről, mint egyedüli közszolgálati médiaszolgáltatóról.

Földi PéterMedveczky Balázs, VI. ÉVF. 2018. 2. SZÁM Tovább >
Teljesítmény mérése a vállalkozások gyakorlatában, a free cash flow levezetésének modellje

Tanulmányunkban egy – a hazai számviteli törvény alapján vezetett nyilvántartások alapján összeállítható – free cash flow modellt vázolunk fel, amely feltehetően alkalmas lehet a hazai vállalatok (elsősorban a közép- és nagyvállalatok) teljesítménymérésére. A teljesítmény mérésének lehetséges módszereit a hazai szakirodalom feldolgozása alapján rendszereztük. A hazai és a nemzetközi gyakorlatban használt cash flow kimutatásokat a kapcsolódó jogszabályok gyűrűjében, a lehetséges változatok egymással történő összehasonlításán keresztül vonultattuk fel. A cash flow alapú teljesítménymércék bemutatása során a nemzetközi tanulmányokra támaszkodtunk.

Pucsek JózsefSiklósi ÁgnesTörök Martina ZsófiaVeress Attila, VI. ÉVF. 2018. 2. SZÁM Tovább >
Kompetenciamodellek pro és kontra az emberi erőforrás-menedzsmentben

Cikkünk a kompetenciákat mutatja be, melyek az emberi erőforrás-menedzsment egyik fő koncepciójává váltak, mivel az alkalmazottak nem csak jelenlegi, hanem jövőbeli teljesítménymérésének eszközeiként is szolgálnak és segítségükkel a kiváló teljesítmény megkülönböztethető az átlagostól. A kompetencia modellek alkalmazási területeit is bemutatjuk a mellettük és ellenük szóló ismérvek mellett. Végezetül a cikket azzal a következtetéssel zárjuk, hogy a kompetencia modellek sokkal hasznosabbak az emberi erőforrás-menedzsmentben a többi, hagyományos értékelési formánál.

Szira ZoltánVarga Erika, VI. ÉVF. 2018. 2. SZÁM Tovább >
A jog mérésére irányuló kísérletek az amerikai társasági jogban

A számszerű összehasonlító törvény megjelenése az amerikai jogtanulmányban egy új fejlesztés volt, bár nem meglepő. A „jogi és közgazdasági” megközelítés, amely a közgazdaságtan módszertanára és perspektívájára megnyitotta a jogi tudományt, így a jogászok jobban elfogadták a hagyományos jogi módszertanokat a jog területén. A tanulmány célja az ilyen összehasonlító elemzések bemutatása. Ez a tanulmány bemutatja azt a lényeges kérdést is, amely az amerikai joggyakorlat, a társasági jogi charták és a Delaware-effektusok versenyének élvonalába helyezi az összehasonlító jogot.

Kecskés András, VI. ÉVF. 2018. 2. SZÁM Tovább >
The Role of Public-Private Partnerships in Education

The objective of this paper is to overview the definitions and different interpretations of public-private partnerships first. Then, it takes a closer look at the situation of PPP project in the European Union. After giving a short overview of the historical background the elements and types of PPP structures in education are dealt with.

Hani AlghamdiSzira ZoltánVarga Erika, VI. ÉVF. 2018. 2. SZÁM Tovább >
Economic analyses of main countries in Asia

The study focuses on the governmental economic strategy including the decreasing inflation, which can be realised mostly by controlling or decreasing consumer price level, which can ensure less price level for products and services leading to extending purchase power parity (PPP) of consumers on domestic markets of eighteen countries. The object of the study is very actual, because the governmental budget deficit is very common in developing countries and to decrease with increasing negative balance of payment can result higher inflation rate for increasing the poverty in this country-group. The SPSS system is used for the compering economic results of countries.

Bahaa Al AsmiGan Quan, VI. ÉVF. 2018. 2. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum