VII. ÉVF. 2019. 1. SZÁM

Pénzügyi tervezés modellezése egy szolgáltató vállalatnál

A pénzügyi terveknek nincsen meghatározott formája, ebben a cikkben egy lehetséges változatot mutatnak be a szerzôk, ami már a gyakorlatban is többször bizonyított. A modelltanulmányban egy képzeletbeli szervezet három éves idôtávra vonatkozó pénzügyi tervezése kerül bemutatásra. Kivonatosan levezetésre kerülnek a tervezés fô kimutatásai, és a módszertani megoldásai.

Kovács TiborZéman Zoltán, VII. ÉVF. 2019. 1. SZÁM Tovább >
A negyedik ipari forradalom egyes adózási és munkaerôpiaci hatásai

A tanulmány elôfeltevése, hogy a gépi munkával helyettesíthetô, általában mechanikus emberi munka felszabadulásával létrejövô nyílt vagy burkolt munkanélküliség terheit a jövôben alternatív megoldásokkal kezelni kell, így példának okáért új típusú adóbevételi lehetôségek megteremtésével lehetséges és szükséges ellensúlyozni. Ezen új adók nem az élômunkát fogják terhelni, hanem vagy újabb fogyasztási-forgalmi adóterhet jelentenek majd, vagy az automatizálás folyamatát fogják valamilyen módon megadóztatni. A szerzôk ennek a folyamatnak egyes kiemelt adózási, társadalmi és munkaerôpiaci hatásait elemzik.

Cseh BalázsVarga József, VII. ÉVF. 2019. 1. SZÁM Tovább >
Szakemberhiány – az IFRS-ekre való áttérés hátráltató tényezôje

Az utóbbi években világszerte megnôtt az igény egy általánosan elfogadott és nemzetközileg alkalmazható számviteli szabályozási rendszer kiépítésére, melyet a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) testesítenek meg. Ebbôl adódóan fontossá vált azon számviteli szakemberek képzése, akik eddig is a könyveléssel foglalkoztak, hogy megismerjék a standardok alkalmazásának lehetôségeit. Tulajdonképpen a szerzôk a szakemberek képzési lehetôségét, annak igényét vázolják fel írásukban.

Droppa DóraBecsky-Nagy Patrícia, VII. ÉVF. 2019. 1. SZÁM Tovább >
A menedzsment döntést támogató információ igény és a pénzügyi beszámolók információs tartalma közötti összefüggések

A szerzôk az elméleti megközelítésükben arra világítanak rá, hogy a vállalkozások törvényi keretek között mennyiben tudják szépíteni vagy rontani a képzôdô nyereséget, (számviteli, üzemtani) illetve rámutatnak arra is, hogy a controllereknek mire kell figyelemmel lenniük az adatok kiválasztása során, a kialakított számviteli eredmény mennyiben tudja eltorzítani a controlling-számítással kapott végeredményt.

Szirmai Andrea, VII. ÉVF. 2019. 1. SZÁM Tovább >
Az intellektuális tőke értékelésére alkalmazott mérési módszerek összehasonlító elemzése

Napjainkban az igazán versenyképes vállalatok átlépik a piac adta lehetőségeket- méreteiktől függetlenül- multi vagy transznacionálissá válnak- és kiszélesítik a versenyt az egész világpiacra, netán új piacokat is teremtenek. Azt gondolhatnánk, hogy a vállalati sikeresség leginkább az innovációtól függ, a szerzők a tanulmányukban rávilágítanak, hogy a sikerhez az innováció csak egy eszköz, hiszen az innovatív gondolatok sokszor egy nem számszerűsíthető tényezőből fakad.

Bárczi JuditGábor ÁgnesSzőke Brigitta, VII. ÉVF. 2019. 1. SZÁM Tovább >
A tudatos vállalkozásfinanszírozás a Controlling és az alternatív finanszírozási források szemszögéből

A szerzők a tanulmányukban elsősorban a pénzügyi kultúra és a pénzügyi tudatosság aspektusából közelítik meg a vállalkozások finanszírozásának valamennyi alternatíváját. Kiemelt figyelmet fordítanak a felelős és tudatos pénzügyi döntések gazdasági, pénzügyi hatásaira.

Gyurcsik PetronellaKozma NorbertMester ÉvaTóth RóbertTúróczi Imre, VII. ÉVF. 2019. 1. SZÁM Tovább >
Vállalkozási tevékenységet befejező vállalatok elemzése Nógrád megyében, a Nagykürtösi és Losonci Járásban

A kutatás olyan gazdasági társaságok pénzügyi helyzetét vette górcső alá, melyek 2016-ban befejezték gazdálkodási tevékenységüket. Ezen vállalatok főként Nógrád megyében, kisebb számban a Nagykürtösi és Losonci járásban működtek. A vállalatok elemzése különböző mutatók (tőkeerősség és likviditási ráta), valamint csődmodellek (Zmijewski, a magyar Virág Miklós modell, a cseh IN99 modell és a szlovák Gurčík modell) segítségével történt.

Molnár Petronella, VII. ÉVF. 2019. 1. SZÁM Tovább >
Lean eszközök és módszerek megjelenése és vizsgálata a controlling rendszerekben

A pontos monitoringozás és a folyamatok folyamatos fejlődése és a megfelelő vezetői döntések előkészítése érdekében elengedhetetlen a lean eszközök és módszerek mérése és monitoringozása. Ahhoz hogy ez hatékony lehessen a különböző komplex controlling rendszerek KPI mutatószámaiból létre lehet és kell hozni egy specializálta a lean folyamatokat monitoringozó controlling modellt. A szerzők ilyen modell kialakítását mutatják be.

Gáspár SándorValastyán Gergő, VII. ÉVF. 2019. 1. SZÁM Tovább >
Vezetői információk a felsőoktatási intézmények számvitelében

Az intézmények menedzsmentjének a változó feltételek új erőpróbát jelentenek, melynek során a meghozott döntéseikhez elengedhetetlen, hogy megfelelő pénzügyi, számviteli információk álljanak a rendelkezésükre. Jelen tanulmányban az államháztartási számvitelből nyerhető vezetői információkkal, az azokat szolgáltató számviteli rendszerrel, annak elemeivel foglalkozik a szerző. Áttekinti, hogy az intézmények könyvvezetésében hogyan jelenhetnek meg az irányítást szolgáló információk a pénzforgalmi és az eredményszemléletben vezetett nyilvántartásokban.

Hanzel Gábor, VII. ÉVF. 2019. 1. SZÁM Tovább >
Az osztrák adórendszer elmúlt húsz évének tapasztalatai

A cikk célkitűzése az osztrák adórendszerrel kapcsolatos tapasztalatok összegzése az elmúlt húsz év tükrében. Ennek során feltárásra kerülnek mindazon történeti és jogi tényezők, amelyek az osztrák adópolitikát befolyásolták. A cikkben ismertetésre kerülnek az osztrák adórendszer legfőbb elemei.

Szilovics Csaba, VII. ÉVF. 2019. 1. SZÁM Tovább >
Financing green investment in the European Union

The object of the study is analysing the main results of the environmental conservation strategy in EU-28 for the latest two decades. The study has a very actual reason, because global warming has become a danger for the survival of mankind for the latest half-century. The EU-28 member states open wide-side door into the direction to financing investments of different economic sectors in order to avoid increasing gas emissions, which result in global warming.

Khalif Abdussalam Ashour, VII. ÉVF. 2019. 1. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum