VII. ÉVF. 2019. 2. SZÁM

A hazai Blue Chipek értékelése, különös tekintettel a Richter részvény elemzésére

Kutatásunkban egy közismert hazai gyógyszeripari vállalat a Richter részvényárfolyam elemzését és jövõbeli hozamának elõrejelzését készítettük el DCF modell alapján. Röviden ismertetjük a vállalkozás jelenét, majd a cég gazdálkodására ható folyamatokat elemeztük és ezek hatását néztük meg a részvényárfolyam alakulásának tükrében.

Baranyi ArankaPataki LászlóPéli Tamás, VII. ÉVF. 2019. 2. SZÁM Tovább >
A Magyar Államkincstár ellenőrzési tevékenységének összefoglalása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, valamint a költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelõen a költségvetési szervek kötelesek belsõ ellenõrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetõje számára bizonyosságot nyújtsanak a kiépített és működtetett belsõ kontrollok rendszerének megfelelõségét illetõen. Jelen írás célja a Magyar Államkincstár belsõ kontrollrendszerének átfogó bemutatása.

Kerekes EtelkaMajor Gábor Zsolt, VII. ÉVF. 2019. 2. SZÁM Tovább >
A Cash flow-kimutatás összeállítása és elemzése a 2019. évi Számviteli Törvényi változások háttérvilágításában

Tanulmányunkban a Számviteli Törvény és a gyakorlati alkalmazás gyűrűjében rendszerezzük a cash flow-kimutatás összeállításához és elemzéséhez szükséges ismereteket. Az elméleti ismeretek összefoglalásán túl gyakorlati esetek és esettanulmányok is segítik a témához kapcsolódó ismeretek újragondolását miközben minden részterületnél rámutatunk a jelenlegi szabályozás gyenge pontjaira is.

Pucsek JózsefSiklósi ÁgnesVeress Attila, VII. ÉVF. 2019. 2. SZÁM Tovább >
Teoretikus kontrolling szemléletek

A digitalizáció és a Big Data hatására a kontrolling rendszerek is folyamatos változáson mennek keresztül. Ezen változó környezetben a kontrolling rendszerek-predikciós modellek megfelelõ implementálásával, az adatok gyűjtési folyamatától kezdõdõen az információvá transzformálásán keresztül, a KPI-okkal történõ különbözõ matematikai-statisztikai módszerek felhasználásával, képesek pontos és hatékony elõrejelzést szolgáltatni a stratégiai döntésmeghozáshoz.

Suhajda ÁdámThalmeiner GergőTóth Márk, VII. ÉVF. 2019. 2. SZÁM Tovább >
A szervezeti kultúra dimenziói a controlling fókuszú szervezetben

Napjainkban a globalizáció egy természetes folyamat, amelynek hatására a piaci verseny már világméretűvé vált. Az igazán versenyképes vállalatok átlépik a piac adta lehetõségeket- méreteiktõl függetlenül- multi vagy transznacionálissá válnak- és kiszélesítik a versenyt az egész világpiacra, netán új piacokat is teremtenek. Ám a versenyképességnek napjainkra olyan számokban nem kimutatható tényezõi is meghatározóvá váltak, amelyek a vállalat arculatát, pozícióját képviselik. Ezek pedig a szervezeti kultúra, a vállalaton belüli vezetési stílus és a vállalton belüli szokások összessége. A vezetõ személye és attitűdjei épp annyira meghatározóak, mint a kollégák szakmai tudása, elkötelezettségük a management és a vállalat jövõje iránt. A vállalat vezetése a humán controllingot használja, mint egy támogató rendszert, amely segítségével a munkavállalókba való befektetéseket (pl. továbbképzés, tanulás) és azok költségeit elemzi és megállapítja a gazdaságosságot és az eredményeket. A tanulmányban estpéldán keresztül mutatjuk be a humán controllingot, mint a szervezeti kultúra részét és kifejtjük hogyan alakul a leader és controller szerepe a HR funkciók tükrében.

Gábor ÁgnesSuhajda Ádám, VII. ÉVF. 2019. 2. SZÁM Tovább >
A magyar befektetési piac vizsgálata 2005 és 2017 között

A tanulmány a gazdasági világválság és a magyar befektetési piaci változásai közötti kapcsolatot kutatja. A vizsgált idõszak 2005-tõl 2017-ig tart. A tizenkét év további három periódusra lett felosztva, melyek jól szemléltetik a befektetési piac alkalmazkodását a gazdasági környezet változásaihoz.

Bogáth Emese MelindaGábor Ágnes, VII. ÉVF. 2019. 2. SZÁM Tovább >
Az interaktív digitális televíziózás hatása a reklámpiacra

A digitalizáció és az interaktivitás a televízió fejlõdésének szükségszerű és természetes állomása. Hatására nonlineáris tartalomfogyasztás vált jellemzõvé, ami a magasabb minõségű és változatosabb tartalomszolgáltatás irányába tolja el a műsorkínálatot. Több, mint 120 magyar nyelvű csatorna közül választhatnak a nézõk. Ez új helyzetet teremtett a televíziós reklámok terén. A digitalizációnak köszönhetõen a reklámok könnyebben megkerülhetõek lettek. Az is új kihívást jelent, hogy a fogyasztók az interneten megszokták a gyors és interaktív tartalomfogyasztást, így a hagyományos fél perces tévé reklámokat már unalmasnak tartják. A nézõk szegmentálása és a targetálás viszont sokkal pontosabbá tehetõ.

Fürediné Kovács AnnamáriaPapp János, VII. ÉVF. 2019. 2. SZÁM Tovább >
A The UK Corporate Governance Code 2018 új felelős társaságirányítási szabályai az Egyesült Királyságban

A UK Corporate Governance Code (Kódex) az egyik legjelentõségteljesebb és legnagyobb hagyományra visszatekintõ forrás Európában a felelõs társaságirányítás területén, melynek gyökerei egészen az 1992-es Cadbury Reportig nyúlnak vissza. A Kódex idõszakonként megvalósuló felülvizsgálata, korszerűsítése mindig is a felelõs társaságirányítás legújabb tendenciáit tükrözi vissza. Ezért indokolt áttekinteni e tanulmány keretében a Kódex 2018-ban történt felülvizsgálatát, és az így megjelent változásokat.

Halász Vendel, VII. ÉVF. 2019. 2. SZÁM Tovább >
Felvetések a kripto eszközök szabályozása terén

Az elsõ kriptovaluta, a Bitcoin megjelenése óta több mint 2000 kriptovaluta kibocsátás történt, annak ellenére, hogy a szabályozási környezet kifejezetten hiányosnak tekinthetõ. A tanulmány célja olyan kulcskérdések bemutatása, amelyekkel muszáj foglalkoznia a jogalkotónak a kriptoeszközök szabályozása során.

Bujtár ZsoltKecskés András, VII. ÉVF. 2019. 2. SZÁM Tovább >
Some compares between Portugal and Spain in field of the agricultural industry

The agricultural industry can be characterized by the labour productivity based on the calculation with GVA (gross value added) divided by AWU (annual working unit), which this last one is equivalent with full time workers in EU-28. Two main important economic issues in the period of 2010 and 2018, namely labour productivity and agricultural factor income per AWU, which considerably determine the advanced developed level of the agricultural industry, therefore these have important role to characterize agriculture of two EU-member states.

Tóth AndrásZsarnóczai J. Sándor, VII. ÉVF. 2019. 2. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum