VII. ÉVF. 2019. 3. SZÁM

Az értékalkotást befolyásoló tényezők vizsgálata az újonnan alapított vállalkozásoknál

Kutatásomban az újonnan alapított vállalkozások értékgenerátorait, illetve az értékalkotást befolyásoló tényezõit vizsgálom. A vizsgálódásom középpontjában azok a 2012-ben alapított, gyõri székhelyű vállalkozások állnak, amelyek a Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása ágazatban működnek. Az alkalmazott módszertan: adatbázis elemzés Excel szoftverrel.

Patyi Balázs, VII. ÉVF. 2019. 3. SZÁM Tovább >
Egy bútorgyártó cég beszerzési kontrolling rendszerének átvilágítása a termelési és a beszerzési célok összehangolása érdekében

A vállalati stratégiai célok elérése megköveteli a termelési és a beszerzési funkciók működésének összehangolását. Napjaink versenykörnyezetében a sikeres működéshez elengedhetetlen, hogy ezt kontrolling szempontból is vizsgáljuk.

Kozma TímeaKuburczik GergõPónusz Mónika, VII. ÉVF. 2019. 3. SZÁM Tovább >
A vállalati kontrolling alkalmazásának jelentősége, különös tekintettel a kereskedelmi tevékenység kontrolling megoldására Balanced Scorecarddal

A kutatási téma aktualitását a gazdasági környezet dinamikus változásának hatásaihoz való alkalmazkodása igazolja, mely feltétele a versenyképes vállalkozási tevékenységnek. Vizsgálatunk során feltártuk a stratégiai célok és az operatív munka összhangját a kontrolling rendszer támogatásával. Mélyinterjúk által kvalitatív adatgyűjtést folytattunk. Az elvégzett esettanulmány során egy élelmiszeripari nagykereskedelmi cég elsõdleges értékteremtõ folyamataiban megjelenõ kontrolling tevékenységet elemeztük, amelyre létrehozunk egy mutatószámrendszert. Tanulmányunk során a kiélezõdõ piaci versenyben maradást elõsegítve arra vállalkoztunk, hogy saját következtetéseket úgynevezett „Best Practice”-t fogalmazzunk meg. Általános érvényű konklúziókat teszünk melyekbõl a kereskedelmi szakmában dolgozó emberek gyakorlati ötleteket meríthetnek mindennapi problémáik megoldásának érdekében. Kutató munkánk eredményeképpen megalkottunk egy mind a 4 nézõpontot figyelembe vevõ Balanced Scorecard modellt, melynek gyakorlatban történõ alkalmazása lehetõséget teremt a kereskedelmi ágazatban működõ vállalkozások versenyképességének a növelésére.

Hágen István ZsomborKorsós-Schlesser Ferenc, VII. ÉVF. 2019. 3. SZÁM Tovább >
Vezetői célkitűzések mentén megvalósított kaizen szemléletmód bevezetése egy gépjármű gyártó szervezet folyamataiba

A bemutatott átalakított termelési folyamatok és az új szemléletmód bevezetése kiválóan demonstrálja a teljesítménynövekedési potenciált, amely a kaizen eszközök és módszerek alkalmazásában áll. Megállapítható, hogy a kaizen filozófia pozitív hatást gyakorol az elemzésbe vont vállalkozás életében. A szervezet esetében szinte minden alkalmazandó területen lehet finomítani a módszer használatán, azonban a jelenlegi állapot már megfelelõ alapot nyújt ahhoz, hogy tovább fejlõdhessen. A tulajdonosi kör által megfogalmazott célkitűzés kezd megvalósulni és lassan elérnek arra a szintre, hogy az alkalmazottak maguktól fejlesszék a folyamatokat külsõ segítség nélkül. Azonban óvatosnak kell lenni, hiszen a folyamatos fejlesztési szemlélet vezetõi ápolás nélkül hamar hanyatlásnak indulhat és kárba veszhet mindaz, amit a szervezetnek napjainkig sikerült megvalósítania.

Gáspár SándorGergely LauraGulyás Dóra Kinga, VII. ÉVF. 2019. 3. SZÁM Tovább >
A Magyar Államkincstár és az OTP Bank által nyújtott szolgáltatások összehasonlítása az önkormányzati számlavezetés tekintetében

A magyar települési önkormányzatok számlavezetése a helyhatóságok döntésén alapszik, amely által lehetõségük van közbeszerzési eljárás keretében megválasztani a számlavezetõ hitelintézetet, amely akár a Magyar Államkincstár is lehet. A tanulmányunk egy összehasonlító elemzés keretében arra keresi a választ, hogy mely megoldást választják a helyhatóságok. A vizsgálatunk során elemezzük az árakat, valamint a piacot.

Hegedűs SzilárdJakab TeklaMolnár Petronella, VII. ÉVF. 2019. 3. SZÁM Tovább >
Argumentum a magyar KKV szektor védelmi vonala fejlesztésének szükségessége, a független bizonyosság szektoron belüli relevanciája mellett

Kutatásunk alapján jellemezzük a KKV-k védelmi vonalának egyes elemeit, majd javaslatokkal élünk a belsõ ellenõr bevonására e kisebb szervezetekben.

Bán ErikaBárczi Judit, VII. ÉVF. 2019. 3. SZÁM Tovább >
A gazdaságtudományi területen duális képzésben tanuló hallgatói létszám alakulása Magyarországon

Magyarországon 2015/2016. tanévtõl kezdõdõen bevezetésre került a duális képzési forma. Duális képzésre hat képzési területet jelölt ki az állam. Képzés négy területen, a műszaki, informatikai, agrár- és gazdaságtudományi területeken indult. Jelen tanulmány a gazdaságtudományi területen duális képzésben résztvevõ hallgatók számát vizsgálja, elmondható, hogy a hallgatói létszám mind alapszakon, mind mesterszakon folyamatosan növekedett a bevezetés óta eltelt négy tanévben.

Fenyves Veronika, VII. ÉVF. 2019. 3. SZÁM Tovább >
A gépek és az élő munkaerő versenye, avagy a 4. ipari forradalom etikai aspektusai

Jelen publikáció a negyedik ipari forradalom folyamatát a munka oldaláról vizsgálja etikai szemmel. Az írás elemzi a negyedik ipari forradalom kapcsán a történelmi elõzményeket és a gépi – emberi munka kapcsolatát napjainkban. A munka középpontjában az emberi méltóság, annak megõrzése, illetve az automatizációnak, a gépi munka elõtérbe helyezõdésének az emberi munkára, az ember munkaerõpiaci helyzetére gyakorolt hatásai állnak.

Cseh BalázsCsuvár Ádám, VII. ÉVF. 2019. 3. SZÁM Tovább >
Az értékpapírosítás, mint árnyékbanki finanszírozási forma

Az árnyékbankrendszerek működése a 2007-2009-es subprime válságot követõen került a tõkepiaci szabályozás látókörébe. Azonban árnyékbankrendszer számos eleme, – köztük az értékpapírosítás és a repo ügyletek – már jóval korábbi idõszakra tekint vissza. A szerzõ ezért jelen tanulmányában az értékpapírosítást mint árnyékbanki működési formát vizsgálja.

Bujtár Zsolt, VII. ÉVF. 2019. 3. SZÁM Tovább >
Sector analysis of the Notes in Northern Great Plain region’s enterprises

Every business entity must provide a realistic image of its wealth, financial and income status within the annual accounts. The Accounting Act provides the background for this unified information provision system. In the case of 15 companies, the authors of present article examined and analysed the parts of the Accounting Act – amended as of January 1st, 2016 – regarding the information content of the notes on the accounts.

Béresné Mártha BernadettSütő DávidDóra Kerezsi, VII. ÉVF. 2019. 3. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum