VII. ÉVF. 2019. 4. SZÁM

A magyar gépipari kis- és középvállalkozások tőkeszerkezeti jellemzői

A tanulmány a magyar gépiparban tevékenykedő vállalatok tőkeszerkezetének két változóját elemzi 2013-2016 között. A tanulmány során áttekintésre került az ágazat makrogazdasági teljesítménye, valamint tőkeszerkezetének két változója, vállalati méret és területi dimenziókban.

Hegedűs Szilárd, VII. ÉVF. 2019. 4. SZÁM Tovább >
A költségvetési tervezés módszereiben rejlő lehetőségek az önkormányzati szférában

A tanulmány elsődleges célja az önkormányzati szférában alkalmazható költségvetési tervezési módszerek bemutatása valamint a módszerek elõnyeinek és hátrányainak feltárása. A tervezési módszerek ismerete lehetõséget nyújt a legjobb tervezési módszer kiválasztására és annak fejlesztésére.

Menich-Jónás JuditTangl Anita, VII. ÉVF. 2019. 4. SZÁM Tovább >
Hatékony stratégiai döntéshozás elősegítése, különböző aggregált Pénzügyi KPI-ok segítségével

A különbözõ komplex és aggregált KPI mutatószámok milyensége és struktúrája a szervezetek stratégiai döntéshozására illetve a tervezés mechanizmusára jelentõs befolyással bírnak. A KPI-ok kialakítása és logikai strukturája illetve a stratégiába való illesztése nagyon hangsúlyos feladat egy controll rendszer kialakítása során, de ugyanekkora súllyal bír ezen KPI-ok értékelése illetve az ezekbõl származó információk értékelése és ezen mutatószámokból származtatott információ kihatása a menedzsment döntési mechanizmusára. Az kutatásunkban bemutatott KPI-ok olyan aggregált mutatószámok amelyek stratégiai információkat hordoznak magukban, és ezen információk feldolgozását illetve a menedzsment szármára történõ felhasználásukat fogjuk elemezni.

Gáspár SándorThalmeiner Gergõ, VII. ÉVF. 2019. 4. SZÁM Tovább >
A jelzés- és okkutatás válságban, avagy a pénzügyi turnaround controlling alkalmazása

Napjainkban ismét olvashatunk és hallunk a válságtünetek felbukkanásáról. Európában dekonjunktúra van. A magyar vállalkozásoknak még idejében fel kell készülni és/vagy menedzselniük kell a kritikus túlélési időszakot. Ehhez hatékony eszköz a turnaround controlling.

Katits Etelka, VII. ÉVF. 2019. 4. SZÁM Tovább >
Helyzetértékelés az elektronikus sportok integrációjához

A tanulmány célja, hogy az e-sportra vonatkozó szabályozási környezetet áttekintse. A tanulmány fõ megállapítása, hogy az Európai Sport Charta és tagállami szabályozások közötti eltérések miatt nehezen lehet bevonni a jelenlegi szabályozás hatálya alá az e-sportokat.

Czermann János, VII. ÉVF. 2019. 4. SZÁM Tovább >
Controllerekel szembeni munkaerőpiaci elvárások vizsgálata

A döntéshozatal szempontjából kiemelkedő szerepet kap az információ, a tudás és a gyorsaság. Ennek eredményeként a controlling tevékenység egyre nagyobb hangsúlyt kap a gazdasági szervezetek életében, amely a menedzsment és a controller együttműködésén alapszik. A controller alkalmasságát meghatározza a szakmai felkészültsége, személyisége, emberi tulajdonságai és az a gazdasági-társadalmi közeg, ahol a munkáját végzi. Tanulmányom célja egy kérdõíves félmérés segítségével megvizsgálni, hogy a munkaerõpiac milyen szakmai ismereteket vár el controllerektől.

Fenyves Veronika, VII. ÉVF. 2019. 4. SZÁM Tovább >
A könyvvizsgálat számviteli beszámolók minőségére gyakorolt hatásának vizsgálata a Benford törvény segítségével

A számviteli beszámolók minõségének vizsgálata népszerű kutatási terület. A beszámolók minõségének alakulását számos tényezõ befolyásolja, e hatások számszerűsítésére különbözõ megközelítések léteznek. Jelen cikk a könyvvizsgálat számviteli beszámolók minõségére gyakorolt hatásának vizsgálatát mutatja be a Benford törvénynek való megfelelés elemzésével.

Tóth Gábor, VII. ÉVF. 2019. 4. SZÁM Tovább >
A szlovák adórendszer változásai az elmúlt két évtizedben

Ennek a tanulmánynak a célja, hogy a szlovák adórendszer elmúlt húsz évének legfontosabb adóreform lépéseit és azok gazdasági eredményeit bemutassa. A munkában nem csupán a fontosabb szlovák adónemek változásait írja le a szerzõ, de ezeknek a lépéseknek a makrogazdasági és gazdaságpolitikai hátteret is elemzi. A vizsgálódás során a nyugat európai életszínvonal szlovákiai elérésének esélyeit és elért eredményeit is megvizsgálja a szerzõ.

Szilovics Csaba, VII. ÉVF. 2019. 4. SZÁM Tovább >
Új eszközök a városfejlesztésben: városfejlesztési tőkealap

A városfejlesztési alapokat már a 2007-2013-as európai uniós programozási idõszak óta hatékony pénzügyi eszközként használják a helyi gazdaság és a települések fejlõdése érdekében. A tanulmány nemzetközi és hazai példákon keresztül ad áttekintést a városfejlesztési alapok által elérhetõ elõnyökrõl.

Szemereyné Pataki Klaudia, VII. ÉVF. 2019. 4. SZÁM Tovább >
The new challenges of internal control of corporations

The concept and practice of a trust-based business model affects all activities of the organisation, regardless of the organisation’s business activity in the business sphere. The European Union strongly supports (BEMSZ – Hungarian Public Benefit Purpose Entity of Internal Auditors 2015) the expansive introduction and application of best practice in management principles and their implementation to business processes, as a low level of business confidence limits the development potential of potential economic operators, may endanger their business activities, and rising operating costs due to lack of trust may cause competitive disadvantage as well.

Bán Erika, VII. ÉVF. 2019. 4. SZÁM Tovább >
Similarities and differences in agriculture of Central-East Europe

The research focuses on the number of the annual working unit (AWU) and central subsidies changes for farmers and also on balance of Foreign Direct Investment (FDI) and the National Domestic Investment in case of performance of the EU-15-member states and their influences on the investment in agricultural industry and the real labour productivity per annual working unit.

Nikola Trendov, VII. ÉVF. 2019. 4. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum