VIII.ÉVF.2020.1. SZÁM

Az itányítópultok (dashboardok) néhány lehetséges alkalmazása a közszférában

Napjainkban az egyre növekvô információ mennyisége miatt az adattárolás, elemzés, a legfontosabb trendek gyors áttekintése kulcsfontosságú. Ehhez szükségesek olyan módszerek, mint az irányítópultok, amelyek révén a legfrissebb adatok, a fontosabb mutatószámok akár pillanatok alatt is elérhetôek.

Controller Info 2020. VIII.évf.(1) szám 31-33.

Novoszáth Péter, VIII.ÉVF.2020.1. SZÁM Tovább >
Nemzetközi kitekintés a controlling oktatásban

A controlling szemlélet kialakulásának alapjait a vezetõi számvitel hozta meg. A gazdaságtudományi oktatásban nemzetközileg és hazai szinten is elfogadott és nagyra becsült szerepe van, volt, lesz. Jelen írásunkban bemutatjuk, hogy a nemzetközi felsõoktatásban – összehasonlítva a magyarral – milyen jelentõséggel bír a controlling területek oktatása.

Controller Info 2020. VIII.évf.(1) szám 2-9.

Vasa LászlóZéman Zoltán, VIII.ÉVF.2020.1. SZÁM Tovább >
Pénzügyi mutatók és csôdmodellek elôrejelzô képessége gazdálkodói tevékenységüket beszüntetô vállalatoknál

A tanulmányban olyan Nógrád megyei és Hargitai megyei vállalatok beszámolói kerültek elemzésre, melyeknél nem érvényesült a vállalkozás folytatásának számviteli alapelve. Ezen vállalatok 2016-ban beszüntették gazdálkodói tevékenységüket, felszámolás vagy csõdeljárás alá kerültek. A vizsgálatunk pénzügyi és vagyoni helyzetet értékelõ mutatókkal, valamint csõdelõrejelzõ modellekkel történt. Az elemzésen túlmenõen azonban a kutatás rávilágít arra, hogy szignifikáns különbség mutatható ki a különbözõ megyékben található társaságok értékei között.

Controller Info 2020. VIII.évf.(1) szám 10-15.

Hegedűs SzilárdMolnár Petronella, VIII.ÉVF.2020.1. SZÁM Tovább >
Mezei leltár alkalmazása a számviteli rendszerekben, kapcsolata a fenntarthatósággal

Kutatásunkban a mezei leltárt, mint a mezõgazdasági számvitel sajátos mûködési kihívására való megoldást, illetve ezen fõszámla fenntarthatóság szempontjából jelentõs elõrejelzési jellegét és aspektusát szeretnénk bemutatni. Feltárjuk azokat az okokat és mûködési formákat, amelyek által áthidalhatóvá válnak a szántóföldi növénytermesztés õszi és tavaszi munkamûveleteibõl származó, a standard számviteli rendszerben anomáliaként megjelenõ mûködési specialitások. Kutatásunkban mind a számvitel, a mezõgazdaság mind pedig a mezei leltár releváns szakirodalmai alapján tártuk fel az eredményeinket.

Controller Info 2020. VIII.évf.(1) szám 16-21.

Bencze TiborGáspár SándorThalmeiner Gergő, VIII.ÉVF.2020.1. SZÁM Tovább >
A kontroller jelentôsége, szerepe a vállalkozásoknál

A kontrolling csak akkor mûködõképes, és csak akkor járul hozzá a vállalkozás sikeréhez, ha a vállalat tulajdonosa, vezetése igényt tart arra, hogy valós képe legyen a gazdasági folyamatokról, másrészt ha az a személy, aki a controlling funkciót mûködteti, alkalmas a feladatok elvégzésére. Fontos, hogy a kontroller személyére vonatkozóan határozzuk meg a feladatokat, valamint a munkakörhöz szükséges szakmai és személyiségbeli követelményeket.

Controller Info 2020. VIII.évf.(1) szám 22-24.

Hágen István Zsombor, VIII.ÉVF.2020.1. SZÁM Tovább >
A SCOR referenciamodell gyakorlati alkalmazása a vállalati hatékonyság fokozásában

Manapság, a vállalatok mindennapi mûködése során egyre nagyobb szerepet kap a teljesítménymérés, amelyek már nem csak egy adott vállalatra fókuszálnak, hanem a vállalat határain túl az iparági ellátási lánc hatékonyságát, teljesítményét is mérik és értékelik. Továbbá nem csupán az egyes vállalkozások gazdaságosságának növelése a cél, hanem az egész értékteremtõ lánc eredményességének és hatékonyságának fokozása, melynek optimalizálása agilitást és éleslátást igényel. A gyakorlatban a vállalatok számára kihívást jelent a saját teljesítményüket értékelni, összhangban a teljes ellátási lánccal.

Controller Info 2020. VIII.évf.(1) szám 25-30.

Boros BrigittaKozma TímeaTóth Róbert, VIII.ÉVF.2020.1. SZÁM Tovább >
Az EU-28 külkereskedelmi cserearány alakulása és az erre ható gazdasági tényezôk

Az Európai Unió a világgazdaság egyik fontos szereplõje az Egyesült Államok és Japán mellett. A kutatásban az Európai Unió 28 tagországa külkereskedelmi kapcsolatainak az elemzése a legfontosabb kutatási téma. A tagországok közötti külkereskedelmi kapcsolatok kiemelt jelentõségûek.

Controller Info 2020. VIII.évf.(1) szám 34-38.

Vajda Andrea, VIII.ÉVF.2020.1. SZÁM Tovább >
Az értékpapírosítás újraszabályozása az Egyesült Államokban a 2007-2009-es subprime válságot követôen

Az Egyesült Államokban az értékpapírosítás a 2007-2009-es subprime válság során különösen negatív szerepet töltött be. A szerzõ az értékpapírosítás (újra)szabályozásakor azt vizsgálja, hogy mennyiben sikerült egy hatékony szabályozást a jogalkotó létrehoznia, mely nemcsak csökkenti az értékpapírosítás negatív szerepet, de annak kialakulását meg is tudja elõzni.

Controller Info 2020. VIII.évf.(1) szám 39-42.

Bujtár Zsolt, VIII.ÉVF.2020.1. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum