III.ÉVF. 2015.4.SZÁM

A pénzmosás kialakulásának összefüggései

A szerzők a cikk keretein belül feltárják a pénzmosás kialakulásának összefüggéseit, valamint megfogalmazzák, mint a szervezett gazdasági bűnözés egyik legbonyolultabb és legkifinomultabb részeként. Bemutatásra kerül a folyamat három klasszikus esete: az elhelyezés, a rétegzés és az integrálás. Hangsúlyozzák a pénzmosás elleni nemzetközi fellépéseket. A pénzmosás elleni harc sikeréhez a vállalkozásoknak észlelniük kell a szokatlan viselkedést, ezért szemléltetésre kerül néhány erre utaló jel is. A cikk célja, hogy felhívja a figyelmet, hogy mindenkinek nagyon fontos erkölcsi kötelessége a pénzmosás elleni küzdelem erősítése.


Controller Info 2015. III. évf. (4) szám 42-46.

Bárczi JuditLukács JánosZéman Zoltán, III.ÉVF. 2015.4.SZÁM Tovább >
A projekt controlling és az innováció egy vállalati modellben

Napjainkban az igazán versenyképes vállalatok átlépik a piac adta lehetőségeket- méreteiktől függetlenül- multi vagy transznacionálissá válnak- és kiszélesítik a versenyt az egész világpiacra, netán új piacokat is teremtenek. Ez utóbbi folyamat valósult meg, amikor két német üzletember- megvalósította azt az innovatív és új stratégiát felvonultató ötletét, a DreamCheaper nevű start-up vállalkozást. Azt gondolhatnánk, hogy a vállalati sikeresség leginkább az innovációtól függ, a szerzők cikkükben rávilágítanak arra, hogy a sikerhez az innováció csak egy eszköz, hiszen megfelelő projekt és controller eszközök nélkül az innovatív ötlet nem fejlődik tovább és csak egy ötlet marad.


Controller Info 2015. III. évf. (4) szám 15-20.

Gábor ÁgnesGácsi RolandGál ZsoltZéman Zoltán, III.ÉVF. 2015.4.SZÁM Tovább >
Költségallokációs problémák és megoldások

A költségek felosztása egy szervezet szintjén zéró összegű feladat. A felosztás nem változtatja meg a költségek összegét. Akkor vajon miért szánnak időt, energiát a szervezetek a költségek allokálására? Miért része a költségfelosztás a hazai és nemzetközi controlling és vezetői számvitel kurzusoknak? A szerző tanulmányának első részében ezekre a kérdésekre ad választ. Ezt követően néhány allokációs problémára, nevezetesen a kölcsönös szolgáltatások és a közös költségek témakörére hívja fel a figyelmet, amelyet több mezőgazdasági controlling példával támaszt alá.

Controller Info 2015. III.évf.(4) szám 2-10.

Musinszki Zoltán, III.ÉVF. 2015.4.SZÁM Tovább >
Faktorálás, mint kölcsönnyújtási szolgáltatás

A cikk célja a faktoring, mint a forgóeszköz hitelezés egyik formájának bemutatása, és a pénzügyi controlling területén történ felhasználása. A faktoring konstrukciót a piaci szereplők közötti verseny és a minél kedvezőbb értékesítési feltételek iránti igény alakította ki. A faktoring szolgáltatásnak ára van, a pénzügyi vezetők döntése nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a vállalkozás folyamatos likviditási helyzetének megőrzésére milyen finanszírozási formát választanak.

Controller Info 2015. III.évf.(4) szám 11-14.

Béresné Mártha BernadettDarabos ÉvaRózsa Attila, III.ÉVF. 2015.4.SZÁM Tovább >
A könyvvizsgáló és a vállalati működés

A könyvvizsgálat intézményének megítélése már sok változáson ment keresztül, mindig szoros kapcsolatot mutatva azokkal a gazdasági tendenciákkal, amelyek aktuálisan jellemezték az adott időszakot. Ehhez a könyvvizsgálóktól elvárt teljesítményekre vonatkozó - vélt vagy valós - társadalmi igények is igazodtak. Ezek azonban egy - indokolatlanul behatároltnak vélt - feladatrendszerhez kötődnek, amelynek a társaságok és a könyvvizsgálók közös érdekeinek mentén történő rugalmasabbá tételére, bővítésére már most is megvan a lehetőség. A szerzők cikkükben ezt a témakört dolgozták fel.

Controller Info 2015. III.évf.(4) szám 21-26.

Füredi Fülöp JuditPál TiborVárkonyiné Juhász Mária, III.ÉVF. 2015.4.SZÁM Tovább >
A készletgazdálkodás szerepe és jelentősége az ellátási láncban

A cikkben szereplő tanulmány célja ismertetni a készletgazdálkodáshoz kapcsolódó elméleti, szakirodalmi hátteret, valamint a vizsgálat közben felfedni a fejlődési lehetőségeket. A szerző ismerteti a fejlett készlettervezési eljárások működési alapjait, valamint a beszállítók által vezérelt készleteket és szerepüket az ellátási láncban. A készletgazdálkodás az alapanyagok kitermelésétől a fogyasztásig terjedő teljes anyagáramlási folyamat része. A költségek, készletek csökkentésének, a hatékonyság növelésének és a folyamatok optimalizálásának lehetséges módja az ellátási lánc kiépítése, illetve az abba való integráció, amely a hosszú távú partneri kapcsolatok biztosítását teszi lehetővé. Egy ellátási láncba való integrálódás nagy előnye a beszállítók által vezérelt készletek, amely mind a vevő, mind a beszállító számára pozitív hatással bír.

Controller Info 2015. III.évf.(4) szám 27-31.

Oláh Judit, III.ÉVF. 2015.4.SZÁM Tovább >
A vállalati szabad cash flow és hozzáadott érték modellek alkalmazása a teljesítmény és a vállalat értékelésében

A cikk fő célja a vállalati szabad pénzáramlás modell (FCF) és a hozzáadott érték modellek (EVA, MVA, CFROI) gyakorlati alkalmazása. A szerzők kutatásaik keretében az egyik legnagyobb és legsikeresebb magyarországi tőzsdei társaság, a Richter Gedeon Nyrt. esetét vizsgálják 2009-2013 gazdálkodási intervallumban. A különböző vállalatértékelési eljárások alkalmazásával egyrészt gyakorlati útmutatót kívánnak a szerzők nyújtani a controllereknek az elméleti modellek paramétereinek becsléséhez, másrészt a controlleri szempontok előtérbe helyezésével a pénzügyi-befektetői gyakorlathoz szükséges számításokat mutatják be.

Controller Info 2015. III.évf.(4) szám 32-41.

Guba DóraRózsa Andrea, III.ÉVF. 2015.4.SZÁM Tovább >
Az akkreditív ügylet jogviszonyai

Az okmányos meghitelezés önálló jogügylet. Az akkreditív megnyitásával önálló jogviszonyok alakulnak ki. Az akkreditív ügyletben az áruszállítás és az áru ellenértékének kifizetése elkülönül, ha a bank az akkreditív ügyletben fizetést ígér, fizetési kötelezettségét az előírt kifogástalan okmányok ellenében mindig teljesíteni kell, még akkor is, ha a fizetést a vevő ellenzi. Így az akkreditív az adásvételi szerződéstől függetlenné válik, tehát ez adja a fizetési mód nagyfokú biztonságát. Ez a jellegű jogügylet válik mindenképpen általános gyakorlattá a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban. A cikk szerves folytatása a szerzőknek hasonló témában írt tanulmányának, amely az akkreditív ügylet résztvevőit, szereplőit mutatja be.

Controller Info 2015. III.évf.(4) szám 47-53.

Szabó ZoltánTörök TiborVajda Andrea, III.ÉVF. 2015.4.SZÁM Tovább >
A Világbank szerepe a környezetvédelem fejlesztésében

A szerzők cikkükben napjaink egyik legaktuálisabb témáját vizsgálták, tudniillik a környezeti változások, illetve a környezetvédelem hogyan érvényesülnek a fenntartható gazdasági növekedés és a nemzetközi kapcsolatok erősítése területén. Az elsődleges cél napjainkban, hogy ez a fejlesztési irány arra irányuljon, hogy csökkenjen a gázkibocsátás, illetve ennek stratégiája megvalósuljon a világgazdaság egészét tekintve.

Controller Info 2015. III.évf.(4) szám 54-59.

Bahaa Al AsmiGan QuanZsarnóczai J. Sándor, III.ÉVF. 2015.4.SZÁM Tovább >
A betétbiztosítási alapok egységesítésére irányuló folyamat az Európai Unió keretein belül

2008 óta a betétbiztosítás kérdése hazánkban és a világ több országában is újból a figyelem középpontjába került. Az egyre gyakoribb bankválságok, a gazdasági élet kapcsolatainak bonyolultsága az emberek pénzügyi rendszerekbe vetett bizalmának elvesztését eredményezték. A szerzők cikkükben a fenti téma­ kört tették elemzésük tárgyává.

Controller Info 2015. III.évf.(4) szám 60-62.

Kenesey ZsófiaPataki László, III.ÉVF. 2015.4.SZÁM Tovább >
A magyar pénzügyi beszámolóban szereplő pénzáram-kimutatás (cash flow-kimutatás) és lehetséges alternatívája a pénzügyi beszámoló elemzésében

A magyar pénzügyi beszámolóban szereplő pénzáram-kimutatást kötelező elkészíteni az éves és az összevont éves beszámolóban, de pénzügyi elemzések számára csak korlátozottan alkalmas. Nem mutatja a vállalat pénztermelő képességét, néhány tételének kezelése nehézkes, több tétele túlságosan összevont, néhány túl részletes. Ha arra akarjuk használni, amire az indirekt pénzáram-kimutatás való - nevezetesen a vállalat életgörbe-helyzetének megállapítására - akkor más szerkezetű kimutatást kell készítenünk. Szerencsére a nemzetközi életben számos jó megoldást találhatunk, ezekből a cikk ....

Controller Info 2015. III.évf. (4) szám 63-68.

Bozsik Sándor, III.ÉVF. 2015.4.SZÁM Tovább >
A tejtermelő tehenészet magyar gyakorlattól eltérő, a controlling módszertanon alapuló kalkulációs megoldásai az Európai Unióban

Napjainkban vita folyik a KAP-on (Közös Agrárpolitika) belül arról, hogy milyen eszközökkel lehet a mezőgazdasági piacok átláthatóságát növelni. A jövőben a tej árának alakításában az EU tagállamok játszanak majd nagyobb szerepet. A tejtermelők érdekvédelmi szervezetei szerint olyan költség megállapításra van szükség, amely a tárgyalások során megbízható és szakmailag is elfogadható alapárat eredményez a controlling módszertan felhasználásával, a tejtermelők és tejfeldolgozók között kialakítandó igazságosabb kockázatvállalás és vezetői döntések érdekében.

Controller Info 2015. III. évf. (4) szám. 69-73.

Ábel Ildikó, III.ÉVF. 2015.4.SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum