IV. ÉVF. 2016. 1.SZÁM

A Cash flow módszertani megközelítése

A Cash flow azon gazdasági kategóriák közé tartozik, amelyekről mind a szakemberek, mind a laikusok körében él egy feltételezett fogalomalkotás, valamint távolságtartás a részleteket illetően. A cash flow kezelésének kultúrája és fontossága nem egyformán fejlett, különösen nem Magyarországon. A pénz fontosságának, illetve a szabad pénzeszköznek naprakész kimutatása azonban ma már elengedhetetlen gazdálkodási feltétel. A szerzők cikkükben az elképzelések helyett a tárgyszerűségből kiindulva az üzleti döntéshozás valamennyi területén felhívják a figyelmet a Cash flow hasznosítási lehetőségeire, kiemelten fontos ez a pénzügyi controlling területén.

Kertész LászlóZéman Zoltán, IV. ÉVF. 2016. 1.SZÁM Tovább >
A tökéletes mesterséges intelligencia - közel a Controllinghoz

A számítástechnika elterjedése óta vitatéma a tökéletes, önálló számítógépes mesterséges intelligencia lehetősége, vagy lehetetlensége. Neumann János óta kérdés, hogy elkövetkezhet-e az emberi képességekre törekvő "tökéletes" gépi intelligencia kora? A vállalat-irányítási rendszerek területén is foglalkoztatja a kutatókat az üzleti intelligencia kérdései: információ-menedzsment, tudásmenedzsment, automatikus vállalat-irányítás, stb. Feltételezésünk szerint a Controlling olyan irányítási módszer, amely a legközelebb áll egy lehetséges tökéletes mesterséges intelligencia megvalósításához, ez egy valódi üzleti intelligencia-rendszer.

Fabricius-Ferke György, IV. ÉVF. 2016. 1.SZÁM Tovább >
Kötelező fenntarthatósági öko-controlling jelentéskészítés az EU elvárásai, valamint a GRI módszertana alapján

Az Európai Unió 2017-től megfogalmazott, nem pénzügyi jelentéstételre vonatkozó kötelező érvényű előírásai számos vállalatot érhetnek meglepetésszerűen. Jelentős problémákat okozhat az eddigi beszámolás, valamint az azt támogató öko-controlling rendszer és a követhető EU iránymutatások hiánya; de az önkéntes alapon készült jelentések színvonala is javításra szorul. Éppen ezért fontosnak tartjuk a cikkben felhívni a figyelmet a közeljövő kötelezettségeire, és segíteni a színvonalas, informatív beszámolást a Globális Jelentéstételi Kezdeményezésen (GRI) keresztül.

Demény Anita, IV. ÉVF. 2016. 1.SZÁM Tovább >
Foglalkoztatáspolitika humáncontrolling kérdései a pénzügyi, gazdasági világválság után a magyar versenyszféra területén

A jelen cikkben a verseny szektor a világválság okozta foglalkoztatáspolitikai problémáira szeretnénk rávilágítani. Milyen az ország egészét érintő foglalkoztatási és szociális problémákkal kell szembesülnünk. Hogyan kapcsolódnak és hogyan erősítik, valamint gyengítik egymást a gazdaság egészét alkotó különböző szegmensek.

Bogáth Emese MelindaMedveczky Balázs, IV. ÉVF. 2016. 1.SZÁM Tovább >
A környezetgazdaság politika tervezése és gyakorlata Kínában

A tanulmány hangsúlyozottan elemzi Kínában a környezetvédelmi és környezetgazdaság politika közvetett eszközeinek néhány fontosabb eredményét, a környezet-barát technológia korszerűsítését a megújuló energiaforrások hasznosításával. A környezetgazdaság politikára vonatkozó adatok néhány kínai minisztérium által létrehozott Kína CDM Alapítvány (CDM= Clean Development Mechanism = Tiszta Fejlesztési Mechanizmus) kiadványaiból és a kínai statisztikai hivatalok adataiból származik. Ugyancsak a tanulmány összehasonlító módon elemzi Japán és Dél-Korea tapasztalatait a kínai eredményekkel. A tanulmány továbbiakban jelentős nemzetközi adatokat használ fel a Világbank kiadványaiból is, amely a gazdasági fejlődés számára meghatározó kínai közvetett gazdasági szabályzókra vonatkozik.

Bahaa Al AsmiGál ZsoltZsarnóczai J. Sándor, IV. ÉVF. 2016. 1.SZÁM Tovább >
A kockázati tőkét befektetők kiválasztási kritériumai

A kockázati tőke az elmúlt években egyre jelentősebb szerepet tölt be mind a külföldi, mind pedig a hazai kis- és középvállalkozások finanszírozásában. A kockázati tőkével finanszírozott vállalkozások nagyobb mértékben növelték értékesítéseiket, gyorsabb növekedést értek el, gyakrabban váltak a nemzetközi piac szereplőivé, sikeresebbek voltak, mint a nem kockázati tőkével finanszírozott társaságok. A cikk a vállalkozások tulajdonosainak és a kockázati tőke-befektetők döntéseit segítő pénzügyi, stratégiai controlling információkat mutatja be.

Becsky-Nagy PatríciaDávid Szendile Ditta, IV. ÉVF. 2016. 1.SZÁM Tovább >
A számviteli törvény változásának hatása a közhasznú minősítésű szervezetek pénzügyi kimutatásaira

Az Európai Parlament és Tanács 2013. júniusában elfogadta a 2013/34/EU-irányelvet. Ennek az új számviteli irányelvnek a magyar jogrendszerbe történő bevezetése a számviteli törvény 2015. évi módosításával valósult meg. A jogharmonizációs feladat nem igényelte új törvény kidolgozását, hanem a korábbi 2000. évi C. törvény módosításával és a módosítások 2016. január 1-jei hatálybalépésével biztosítható volt. Jelen cikkünkkel az a célunk, hogy összefoglaljuk a közhasznú minősítésű szervezetek pénzügyi kimutatásait érintő 2016. évi változásokat.

Kissné Becsei Annamária, IV. ÉVF. 2016. 1.SZÁM Tovább >
A Lean menedzsment és a controlling kapcsolati rendszere

A controlling az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött, a stratégiai menedzsment kialakulásával operatív és stratégiai alrendszerek egymásra hatására controlling rendszerré vált. A controlling rendszer a szervezeti (vállalati, intézményi) irányítási rendszerek integráns részrendszerét adja. A kiépített controlling rendszerek mellett egyre jellemzőbb, a különböző irányítási rendszerek, mint például a Lean menedzsment átvétele is. A cikk célja a controlling és a Lean menedzsment lehetséges összekapcsolódásának bemutatása egy konkrét nagyvállalati példán keresztül.

Nagy Tünde, IV. ÉVF. 2016. 1.SZÁM Tovább >
A reálopciós beruházás és vállalatértékelés jelentősége - a Black-Scholes modell alkalmazásai

Az operációs értékelési módszerek döntő változást okoztak a beruházás-értékelési elméletében és a gyakorlati eljárásokban. A pénzügyi opciók értékelési modelljei felhasználhatóak a projektekben rejlő jövőbeli bizonytalanság kezelésére, amit a hagyományos nettó jelenérték módszer nem tesz lehetővé. A cikk a controlleri szempontok figyelembevételével a vállalati beruházási döntéshozatali eljárás reálopciós fejlesztési lehetőségeit mutatja be. Ismerteti a reálopciók alapkoncepcióját, a stratégiai NPV modellt és annak kibővített modern változatát, valamint a projektértékelési eljárásokban leggyakrabban használt diszkrét és folytonos opcióértékelési modelleket, valamint a Black-Scholes modell néhány fontos, a gyakorlatban jól használható alkalmazási lehetőségét.

Rózsa Andrea, IV. ÉVF. 2016. 1.SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum