I. ÉVF. 2013. 5-6. SZÁM

Költség megtakarítási trendek a kiskereskedelem válságkezelésében

A gazdasági válság szinte minden iparágban, gazdasági szegmensben hozott változásokat az elmúlt években. A változások megfelelő menedzsment eszközöket, új stratégiákat és új látásmódot is generáltak. Mindezen folyamatok túlélésre, megerősödésre sarkallták a vállalatokat - kevésbé szerencsés esetben viszont a rosszul megválasztott eszközök vagy szemlélet a vállalkozások csődjét is jelentették. A kereskedelem szinte elsőként érezte meg a válság hatásait a fogyasztói magatartás és a fizetőképes kereslet változásában. A válságkezelés egyik fő eszköze a költségek minimalizálása volt.

Horváth Marianna, I. ÉVF. 2013. 5-6. SZÁM Tovább >
A vállalati életciklus hanyatló szakaszának felismerése, a társadalmi felelősség kérdése a vezetői számvitel információtartalmán keresztül

A szerző cikkében arra keresi a választ, hogy az évente kötelezően elkészítendő hazai számviteli beszámolók alkalmasak-e a problémák jelzésére, esetlegesen arra, hogy a vállalkozás hanyatló szakaszáról időben tájékoztassák az érintetteket? Az éves beszámoló részét képező kiegészítő melléklet információtartalma, továbbá a nyilvánosság biztosítása révén, a vállalat vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetéről tájékozód­ hatunk. Azonban a különböző piaci szereplők információigénye eltérő, így a kérdés az, hogy a vállalkozás menedzsmentje, esetlegesen a tulajdonosi kör, hangsúlyt fektet-e a megfelelő tájékoztatásra? A szám­vitel címzettjei (gazdálkodó szerv vezetői, a munkavállalók, a piaci szereplők, és a hatóságok) és az értékorientált vállalatirányítás kapcsolatrendszerében megfigyelhető hasonlóságok alapján mutat rá a szerző a társadalmi felelősség kérdésére.

Böcskei Elvira, I. ÉVF. 2013. 5-6. SZÁM Tovább >
Az Éves beszámoló Cash flow kimutatásának többletinformáció tartalma

A magyar Éves beszámoló kötelezően tartalmazza a mérleget, az eredmény kimutatást és a kiegészítő mellékletet, illetve ez utóbbi részeként a Cash flow kimutatást is, amely azonban csak akkor lehet hasznos a beszámoló felhasználói számára, ha abból többletinformáció olvasható ki. A szerző feltételezése szerint a hazai éves beszámolóban szereplő Cash flow kimutatás többletinformációinak hozzáféréséhez a vezetői számvitel eszközrendszerét kell igénybe venni.

László Norbert, I. ÉVF. 2013. 5-6. SZÁM Tovább >
A minőségi hústermék piacra jutásának alternatív támogatása

Az elmúlt időszak társadalmi-gazdasági változásai a hús előállítás, feldolgozás és a fogyasztás területén is erőteljesen éreztették hatásukat, melynek következtében az állattenyésztés, a hús előállítás, a feldolgozás, a kereskedelem, azaz a húsvertikum gazdálkodási pozíciói jelentősen változtak. A hazai húsvertikum versenyképességének fenntartása és fokozása az élelmiszer-gazdaságban és a nemzetgazdaságban betöltött szerepének megőrzése miatt stratégiai fontosságú, hiszen hazai környezetünkben minden adottság megvan a megfelelő tenyésztéshez, legeltetéshez, az állatok neveléséhez, a feldolgozáshoz.

Szakács AttilaSzakács Zsolt, I. ÉVF. 2013. 5-6. SZÁM Tovább >
Közép-Kelet Európai régió swap szpredjeinek összehasonlító elemzése 2007. és 2012. között

A régiós swappiac a 2000-es évek elején kezdett kialakulni. A swapok személyre szabhatósága és sokféle felhasználási módja egyre növekvő ütemű fejlődést okozott. A swap szpredek az interpolált swappiaci kamatok és az állampapír piaci hozamok különbségét jelentik. A szpred negatív előjellel jelenik meg a régióban, ahol a fejlődő országok szuverén adósságait kockázatosabbnak ítéli a piac, mint a bankrendszer szisztematikus kockázatát. A szerző cikkében Lengyelország, Csehország és Magyarország 3, 5 és 10 éves swap szpredjeinek vizsgálatával arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen változást okozott a globális válság kitörése a swap szpredekben, milyen dinamikával rendelkeznek az országokon belül, és vajon mit mutatnak a szpredek a régióra vonatkozó egységes vagy különböző kezeléséről.

Csizmadia Péter, I. ÉVF. 2013. 5-6. SZÁM Tovább >
A mezőgazdasági tevékenység költségeinek és teljesítményeinek mérése A költséghelyek kialakításának elvi ehetőségei - I. rész

A mezőgazdasági controllinggal és költségszámvitellel foglalkozó szakkönyvek a mezőgazdasági tevékenység költség- és teljesítménymérési sajátosságait a költséghelyek és költségviselők kialakításán keresztül jelenítik meg. A szerző a három részből álló tanulmánysorozatának a jelen cikkben szereplő első részében a mezőgazdasági tevékenység költséghelyeinek tagolásával és tartalmával foglalkozik.

Musinszki Zoltán, I. ÉVF. 2013. 5-6. SZÁM Tovább >
Controlling rendszer fejlesztése egy műanyag feldolgozó vállalatnál

A vállalatirányítási rendszerek, ehhez kapcsolódóan a controllingrendszer alkalmazása elősegíti, hogy a vállalkozások, szervezetek sikeresen, hatékonyan működjenek.

Kondorosi FerencnéMéhesné Berek Szilvia, I. ÉVF. 2013. 5-6. SZÁM Tovább >
Kiskereskedelem jelentősége, fejlődési irányai és trendjei

A kereskedelmet több ezer éves fennállása alatt folyamatos kihívások érték és érik napjainkban is. Az egyre inkább élesedő versenyhelyzetben a magyar üzletláncok helytállásához nemcsak a versenytársak kihívásainak, hanem a vásárlói magatartásban és annak részterületén, az üzletválasztásban megnyilvánuló változásokban megjelenő kihívásoknak is meg kell felelniük. A szerző cikkében azt vizsgálja, hogy hogyan változtatta meg a multinacionális élelmiszer kiskereskedelmi üzletláncok megjelenése és terjeszkedése az élelmiszervásárlási és üzletválasztási szokásokat.

Földi Katalin, I. ÉVF. 2013. 5-6. SZÁM Tovább >
Pénzügyek mikroszinten, avagy a hitelek és megtakarítások a magyar háztartások kiadási szerkezetében

A szerző cikkében megfelelő statisztikai kutatások felhasználásával a magyar háztartások megtakarítási szokásait vizsgálja bizonyos kiemelt országokkal összevetve, valamint pozitív előrelépésként értékeli, hogy a biztosítási jellegű megtakarítások szintje a válságidőszakban sem nagyon változott.

Bogáth Andrea, I. ÉVF. 2013. 5-6. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum