I. ÉVF. 2013. 7. SZÁM

Merre tovább a számvitel szabályozásában, oktatásában, kutatásában? „In Memoriam Bosnyák János"

2013. február 15-én a BCE Gazdaságtudományi Karának Pénzügyi és Számviteli Intézete élethű dombormű avatásával, és egy sikeres, mert gondolkodásra ösztönző, őszinte konferenciával állított méltó emléket az egy éve tragikus hirtelenséggel elhunyt Bosnyák Jánosnak. A pozitív, inspiráló hatást a konferencia szakmai oldala adta. Valós helyzetértékelésen alapuló, nyitott, alkotó szellemű eszmecsere folyt a számvitel oktatás tartalmi kérdéseiről, a kutatások helyzetéről. A szerző szakcikkében rövid össze­ foglalót ad a konferencián elhangzottakról, és saját véleményként fontosnak tartja a számviteli területek rendszerszemléletű átgondolását, újraszervezését.

Kiss Árpád, I. ÉVF. 2013. 7. SZÁM Tovább >
Miért van szükségünk az operativ Controllingra?

A Controlling elméleti és gyakorlati szakirodalmaiban több helyen tárgyalják a stratégiai és az operatív controlling kölcsönös egymásrautaltságát. Sok szerző kiemeli, hogy az éves vagy hosszabb távú tervek elkészítésekor a korábbi időszakok tényadatainak milyen fontos szerepe van. Jelen cikkben a szerző az operatív controlling használatának a fontosságát emeli ki, valamint azt, hogy a controlling és annak eszközeként szereplő vezetői számvitel kapcsolati rendszere milyen sokrétű megvalósítási lehetőségeket biztosít a controllerek számára.

Fabricius-Ferke György, I. ÉVF. 2013. 7. SZÁM Tovább >
A vezetői eredmény-kimutatás egy lehetséges szerkezete

A controlling fő célja, hogy szolgálja a megfelelő üzleti döntések meghozatalát. A vállalati profitabilitásának biztosítása az egyik legfontosabb gazdálkodási alapelv. A vállalat eredményességét az eredmény-kimutatás mutatja, azonban a pénzügyi számviteli eredmény-kimutatás csak korlátozottan alkalmas az üzleti döntések megalapozására. A cikkben bemutatott eredmény-kimutatás séma a mellett, hogy az egész vállalat eredményességét mutatja, képes arra, hogy támogassa a vállalat „mit hova értékesítsek" döntéshozatalát.

Bozsik Sándor, I. ÉVF. 2013. 7. SZÁM Tovább >
A mezőgazdasági tevékenység költségeinek és teljesítményeinek mérése A költségviselők kialakításának elvi lehetőségei - II. rész

A mezőgazdasági controllinggal és költségszámvitellel foglalkozó szakkönyvek a mezőgazdasági tevékenység költség- és teljesítménymérési sajátosságait a költséghelyek és költségviselők kialakításán keresztül jelenítik meg. A szerző a tanulmánysorozat második részében a mezőgazdasági tevékenység költségviselőinek tagolásával és tartalmával foglalkozik.

Musinszki Zoltán, I. ÉVF. 2013. 7. SZÁM Tovább >
A számvitel i politika és a vezetői számvitel lehetséges összefüggései

A vállalkozások gazdálkodása során mindvégig központi kérdés az aktuális és stratégiai célokat alátámasztó, a jövedelmező és gazdaságos tevékenységet szolgáló döntések hozatala, aminek előfeltétele a megfelelő döntés-előkészítés. A vezetői számvitel alapvető funkciója, hogy ezt a vezetői igényt kiszolgálja. A szerzők cikkükben arra keresik a választ, hogy a megalakulástól számított 90 napon belül írásba foglalandó számviteli politika hogyan segíti a döntés-előkészítést, hogyan befolyásolhatja a kifejezetten ilyen céllal létrehozott információk szerkezetét és tartalmát.

Borbély KatalinPataki LászlóPolyák Imre, I. ÉVF. 2013. 7. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum