ÚJ KIHÍVÁSOK A CHIEMGAUER ELŐTT. A HELYI PÉNZ ÚJ TERÜLETEI A FOGYASZTÓI TAPASZTALATOK OLDALÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÁS

Jelen publikáció a SARS-CoV-2 vírus okozta (COVID-19) világjárvány Európában jelentkező első hullámát követő dél-németországi, illetve az ausztriai Wörgl városában folytatott tanulmányút keretein belül megvalósult kutatás tapasztalatai alapján elemzi a Chiemgauer működési mechanizmusának megváltozását. A szerzők kérdőíves és mélyinterjús felmérést készítettek a Chiemgauer működési területének több városában, illetve a helyi pénz elfogadóhelyein. A tanulmány fókuszában az a kérdés áll, hogy a vizsgált térségben milyen a helyi pénzek elfogadottsága a fogyasztói oldalon, illetve a helyi pénz milyen új kihívásokkal gazdagodik.

XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 54-59

DOI: 10.24387/CI.2023.1.9

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/04/9_Uj-kihivasok-a-chiemgauer-elott.-1.pdf

Irodalmi feldolgozás:

BELGIN, S. – LIETAER, B. (2017): Új pénz egy új világnak. Budapest: Bankráció Kft.

DARAGMEH, A. – SÁGI, J. – ZÉMAN, Z. (2021): Continuous Intention to Use E-Wallet in the Context of the COVID-19 Pandemic: Integrating the Health Belief Model (HBM) and Technology Continuous Theory (TCT) Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 7, no. 2: 132. https://doi.org/10.3390/joitmc7020132

CSIZMADIA, A., – BAREITH, T. (2020): Empirical analysis of the income situation in the southern Transdanubian region. http://eworkcapital.com/empirical-analysis-of-the-income-situation-in-the-southern-transdanubian-region/

GELLERI, C. (2009): Chiemgauer regiomoney: Theory and practice of a local currency. International Journal of Community Currency Research Vol 13 .pp.61-75.

GESELL, S. (2011): A természetes gazdasági rend. Budapest: Kétezeregy Kiadó

PARÁDI-DOLGOS, A. – KOVÁCS, T. – GÁL, V. – SZÓKA, K. (2013): Operation of Local Currency Systems: Chiemgauer In: Szendrő, K. – Soós, M. (szerk.) Proceedings of the 4th International Conference of Economic Sciences Kaposvár: Kaposvár University

SÁRDI, G. (2012): A pénzforgás biztosításának hagyományos és alternatív lehetőségei. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei 4. évfolyam 1. szám. pp. 157-165.

SIPICZKI, Z. (2019): A banki működés kockázatai; In: Kovács, Tamás; Szóka, Károly; Varga, József (szerk.) Pénzügyi intézményrendszer Magyarországon; Soproni Egyetem Kiadó,  pp. 109-128.

SZEMERÉDI, E. – SZIGETI, C. (2019): Zöldúton – Pénzalternatívák és alternatív pénzek a fenntartható fejlődés szolgálatában. Valóság. 62. évf. 1. sz. 65-84.

SZÉKELY, CS. (2010): Komplementer pénz és a helyi gazdaságélénkítés. Gazdaság és Társadalom, 1 pp. 83-95.

SZÓKA, K. (2013): A helyi pénz és társadalmi vonatkozásai. Acta Scientiarum Socialium 38 pp. 59-66.

SZÓKA, K. (2020): Helyi pénz helyzetkép, avagy a magyar helyi pénzrendszerek aktualitásai. In: Koponicsné, Györke Diána; Kürthy, Gábor; Parádi-Dolgos, Anett; Varga, József (szerk.) A pénzügyi szektor aktuális kérdései Magyarországon a XXI. század elején. Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar 478 p. pp. 359-372.

TÓTH, B. I. (2011): A helyi valuta szerepe a lokális gazdaságfejlesztésben: A bajor Chiemsee Regiogeld és a soproni Kékfrank-utalvány kezdeményezés. Pénzügyi Szemle/Public Finance Quarterly 56: 1 pp. 66-77.

VARGA, J. (2016): Helyi pénzek működésének nemzetközi tapasztalatai In: Kerekes, S. (szerk.) Pénzügyekről másképpen: Fenntarthatóság és közösségi pénzügyek, pp. 209-234. Budapest: CompLex Wolters Kluwer

VARGA, J. (2018): A helyi pénzrendszerek közgazdasági és társadalmi elfogadottsága. Közép-Európai Közlemények 11 : 2 / No. 41 pp. 133-141.

VARGA, J. – CSEH, B. (2016): A magyarországi helyi pénzek működési mechanizmusa. LIMES: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Évkönyve 2016 pp. 222-230.

Internetes források (letöltés dátuma: 2023.03.01.)

https://www.chiemgauer.info/?id=410

https://www.chiemgauer.info/fileadmin/user_upload/Dateien_Verein/Chiemgauer-Statistik.pdf

https://www.chiemgauer.info/fileadmin/user_upload/Dateien_Verein/Chiemgauer-Statistik.pdf

https://www.chiemgauer.info/klimabonus