A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK INFORMÁCIÓINAK DÖNTÉSTÁMOGATÓ SZEREPE

ÖSSZEFOGLALÁS

A pénzügyi információk a döntéshozatal egyik legfontosabb eszközei. A segítségükkel elemezhető a múlt és a jelen, valamint prognosztizálható a jövő, azaz egy kommunikációs eszközként is felfogható. A vállalatoknak kötelező nyilvánosságra hozni a működésükkel kapcsolatos információkat a hatékony befektetési döntések meghozatala érdekében, mivel a befektetők a számviteli beszámolóból nyert információkra támaszkodnak, azt elemzik és értelmezik, mint a jövőbeli hozamráták előrejelzéseinek és a kockázatértékelésének alapját. Kutatásunk során célunk megvizsgálni, hogy a gazdasági szakemberek figyelembe veszik-e és hasznosítják-e a partnereik által közzétett számviteli beszámolóban és a kiegészítő mellékletben foglalt információkat.

XI. ÉVF. 2023. 2. SZÁM 7-11

DOI: 10.24387/CI.2023.2.2

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/12/ContrInf_beliv_2023-02_negyedev_02.pdf

„A Kulturális és Innovációs Minisztérium ÚNKP-22-5 (Bolyai+) kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.”

IRODALMI FELDOLGOZÁS

Antal-Mokos, Z. – Balaton, K. – Drótos, Gy. – Tari, E. (1997):Stratégia és szervezet. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 294 p.

Arató, I. – Schwarczenberger, I. (1993): Információs rendszerek szervezési módszertana. Computerbooks, Budapest, 206 p.

Berthilde, M. – Rusibana, C. (2020): Financial Statement Analysis and Investment Decision Making in Commercial Banks: A Case of Bank of Kigali, Rwanda. Journal of Financial Risk Management, 9(04), pp. 355-376. https://doi.org/10.4236/jfrm.2020.94019

Böcskei, E. – Fenyves, V. – Zsidó, K. – Bács, Z. (2015): Expected Risk Assessment—Annual Report versus Social Responsibility SUSTAINABILITY 7(8), pp. 9960-9972. https://doi.org/10.3390/su7089960

Dillman, D. A. – Bowker, D. K. (2001): The web questionnaire challenge to survey methodologists. Online social sciences, 7, pp. 53-71.

Ficzeréné, N. K. – Bakos, T. E. – Zörög, Z. (2009): Az önkormányzati pénzgazdálkodás és a belső ellenőrzési funkció összefüggései, gyakorlati tapasztalatai. Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, Kecskemét, pp. 156.

Göb, R. – McCollin, C. – Ramalhoto, M. F. (2007): Ordinal Methodology in the Analysis of Likert Scales. Quality & Quantity. 5(41), pp. 601-626. https://doi.org/10.1007/s11135-007-9089-z

Jamieson, S. (2004): Likert scales: how to (ab)use them? Medical Education, 38(1), pp. 1217-1218. https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2004.02012.x

Kawugana, A. (2019): Role of financial statement in investment decision making. International Journal in Management and Social Science, 7(1), pp. 87-99.

Kerezsi, D. (2017): A kiegészítő melléklet szerepe a piaci szereplők tájékoztatásában International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS), 2(4) pp. 202-222. https://doi.org/10.21791/ijems.2017.4.17.

Knight, F. H. (1921): Risk, Uncertanity and Profit. Houghton Mifflin Company, Boston, New York, 321 p.

Kopányi, M. (1991): Mikroökonómia. Budapest, Aula Kiadó, 556 p.

Sajtos, L. – Mitev, A. (2009): SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-9659-08-7 20-21.

Schumpeter, J. A. (1980): A gazdasági fejlődés elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 320 p.

Simon, J. (2006): A klaszterelemzés alkalmazási lehetőségei a marketingkutatásban. Statisztikai Szemle. 84(7), pp. 627–650.

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400034.tv