A Controlling Megatrendek egyes információ-technológiai vonatkozásai (I. rész)

A következôkben a Controlling rendszerek fejlôdését kísérô fontosabb tendenciákat emeljük ki a rendszereket támogató információ-technológia területérôl. A kiindulást magának a Controllingnak a fejlôdési irányai adják. A trendek jellemzôje kettôs: egyrészt fejlôdik és halad a meglévô vállalati információ-rendszerekbe az integrálódás, másrészt viszont folyamatosan megjelennek új vezetés-támogatási szolgáltatások, amelyek még nem integrálódhattak az IT rendszerekbe. Az új környezeti feltételek és a piaci eredetû elvárások – például amelyek gyorsabb és részletesebb, valamint elemzôbb információ-ellátásra vonatkoznak – eddig még nem létezett intelligencia-elemek integrálását igénylik az információ-rendszerekbe. Célunk az, hogy – egy késôbbi részletezést elôkészítendô – körbejárjuk: milyen kihívást jelenthetnek a controlling megatrendek a vállalkozási információ-technológia számára? Folytatjuk (II. rész)…

Controller Info 2016. IV. évf. (3) szám 10-14.

Zárt tartalom.