A Covid-19 járvány hatása a német és a magyar építőipari szektorra

2020 május és szeptembere között egy közel 700 fős kérdőíves felmérést végeztem a német és a magyar KKV szektor alkalmazásban állók között. A beérkezett minták alapján lehetőségem nyílott a magyar és a német építőipari kkv-k további vizsgálatára. A kutatásom bemutatja, hogy a KKV-k különböző ágazataiban tevékenykedő alkalmazottak hogyan vélekednek a COVID-19 vírus okozta gazdasági hatásokról, hogyan látják a vállalkozások jelenlegi helyzetét, valamint a jövőképet. A magyar és a német építőipar nem tartozik bele azon szektorok csoportjába, melyeket súlyosan érintett a koronavírus okozta gazdasági válság. Mindazonáltal a kiértékelt eredmények rámutatnak arra, hogy a szektor esetleges hanyatlása határokon túlnyúló következményekkel jár.

IX. ÉVF. 2021. 2. SZÁM 41-44

DOI: 10.24387/CI.2021.2.7

Felhasznált irodalom

BITE, P., KONCZOSNÉ, SZ. M., VASA, L. (2020). The Concept of Labour Migration from the Perspective of Central and Eastern Europe. Economics and Sociology 13 : 1 pp. 197-216. , 20 p. (2020) https://doi.org/10.14254/2071-789X.2020/13-1/13

BOD, P. Á., PÓCSIK, O., NESZMÉLYI, GY. (2021). Political and Policy Dilemmas of Euro Adoption in CEE Countries: What Next When Crisis Hits? European Policy Analysis 16 p. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/epa2.1111

BOROS, A. (2019). A magyar építésügy és építésgazdaság összefüggései. Polgári Szemle 15 (4–6), pp. 100–119. https://doi.org/10.24307/psz.2019.1208

BGE (BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM) (2020). Így reagált a magyar kkv-szektor a koronavírus járványra. https://uni-bge.hu/hu/igy-reagalt-a-magyar-kkv-szektor-a-koronavirus-jarvanyra (letöltve: 2021.03.26.

DIHK (DEUTSCHER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERTAG) (2020 ). DIHK. Forrás: https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/coronavirus/dihk-blitzumfrage-auswirkungen-von-covid-19-auf-die-deutsche-wirtschaft-23690 (letöltve: 2021.03.20.)

EGEDY, T. (2012). A gazdasági válság hatásai városon innen és túl.Területi Statisztika 15 (52) 4. pp. 334–352.

EURÓPAI BIZOTTSÁG (2012). Az uniós építőipar és az abban működő vállalkozások fenntartható versenyképességi stratégiája.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0433&from=PL

ÉVOSZ(ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZAKSZÖVETSÉGE) (2020.).. https://www.evosz.hu (letöltve: 2021.03.15.)

FSB (NEW FEDERATION OF SMALL BUSINESSES). (2020). One in three closed small firms fear they’ll never reopen amid widespread redundancy plans. https://www.fsb.org.uk/resources-page/one-in-three-closed-small-firms-fear-they-ll-never-reopen-amid-widespread-redundancy-plans.html (letöltve: 2021.03.06.)

HARNOS, L. (2017). A magyar lakáspiac ciklikus viselkedése a gazdasági válság után. Gazdaság & Társadalom 2017 (3-4), pp. 99-121. https://doi.org/10.21637%2FGT.2017.3-4.06

IW (INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT KÖLN) (2020.). https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2017/344566/IW-Analyse_116_2017_Europaeische_Mittelstandspolitik.pdf.

KARÁCSONY, P., GAÁLOVÁ, K., VASA, L. (2020). Válság előtt, válság után. A visegrádi négyek munkaerőpiacának és versenyképességének alakulása az elmúlt évtizedben. Külügyi Szemle 19 (2) pp. 101-121.

KSH (2020). Forrás: Építőipar: https://www.ksh.hu/epitoipar

LENTNER, CS., VASA, L., HEGEDŰS, SZ. (2020). The Assessment of Financial Risks of Municipally Owned Public Utility Companies in Hungary Between 2009 and 2018. Montenegrin Journal of Economics 16 : 4 pp. 29-41., 14 p. (2020)

MAGDA, S., MAGDA, R. (2009). Globális gazdasági válság – oktatás – kutatás. Fejlesztés és Finanszírozás 7 : 3 pp. 13-22.

RECHNITZER, J., BERKES, J., FILEP, B. (2019). The most important city development initiatives of Hungary. Regional Statistics 9 (2), pp. 20-44. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2019/rs090204.pdf

SAJTOS, L., MITEV, A. (2007). SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. In SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea Kiadó.STATISTICHES BUNDESAMT (2020). https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/Kleine-Unternehmen-Mittlere-Unternehmen/_inhalt.html  (letöltve: 2021.03.16.)

VASA, L. (2010). Experiences of the CEE countries on overcoming of the world economic crisis. In: Abishev, A (szerk.) 5th Annual International Scientific Forum “Ryskulov Readings” Alma-Ata, Kazakhstan: Ekonomika Baspasy, pp. 37-52.

ZÉMAN, Z., LENTNER, CS. (2018). The changing role of going concern assumption supporting management decisions after financial crisis. Polish Journal of Management Studies 18 (1) pp. 428-441. https://doi.org/10.17512/pjms.2018.18.1.32