A számviteli beszámolók címzettjei, lehetséges információigényeik és kapcsolatuk a számviteli beszámoló tartalmával

A gazdasági életben bekövetkezett nyitottság, az új lehetőségek mellett, új információs igények megjelenését is hozták (hozzák) magukkal. A digitalizáció térhódítása révén a számviteli beszámolók információtartalmának felértékelődése várható.  Ennek eredményeként a számviteli beszámolókkal szemben támasztott elvárások tovább bővülhetnek, amely mindkét fél számára – gazdálkodó és piaci szereplő – kedvező, egymást erősítő hatásként jelenhet meg.

A társadalmilag felelős magatartás értelmezését „kibővítettük”, kiemelt jelentőséget tulajdonítva a számviteli beszámolók címzettjeinek tájékoztatási kötelezettségére. További lehetőséget látunk arra vonatkozóan, hogy a beszámoló részeként megjelenjen a gazdálkodónak a társadalmi vonatkozóan – bemutatva annak gazdasági vetületeit is.

IX. ÉVF. 2021. 2. SZÁM 45-49

DOI: 10.24387/CI.2021.2.8

Felhasznált irodalom:

BAYARAA BATCHIMEG – TARNÓCZI TIBORFENYVES VERONIKA (2019):MEASURING PERFORMANCE BY INTEGRATING K-MEDOIDS WITH DEA: MONGOLIAN CASE JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT 20 : 6 pp. 1238-1257.

BÖCSKEI ELVIRA – BÁCS ZOLTÁN – FENYVES VERONIKA – TARNÓCZI TIBOR (2015): Kockázati tényezők lehetséges előrejelzése, a gazdálkodás felelősségének kérdése a számviteli beszámolóból nyerhető adatok tükrében 2015/III/3. Controller Info. Copy & Consulting Kft. 7-15. o. ISSN 2063-9309

FENYVES VERONIKA –PETŐ KÁROLY – SZENDERÁK JÁNOS – HARANGI-RÁKOS MÓNIKA (2020): The capital structure of agricultural enterprises in the Visegrad countries AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA 66 : 4 pp. 160-167.

GREEN   PAPER:   Promoting   a   European   Framework   for   Corporate   Social Responsibility, European Commission, 2001) https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2001/EN/1-2001-366-EN-1-0.Pdf

FRANZ EDERER [2008]: Értékorientált vállalatirányítás. Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. pp. 5-132.

ZÉMAN Z. (2018): The Development of accounting discipline int he light of macro and micro economic relations. WCTC LTD. London p.60. ISBN 9786150011363