A gazdaság és a jog kölcsönhatásai

A 2007-2009-es gazdasági válság felülírta a dogmákat a jog és a gazdaság kapcsolatával összefüggésben. A szerzô cikkében a jog és a gazdaság kapcsolatai közötti összefüggések feltárását tanulmányozta. Az elkészült tanulmány elméleti hátteret kíván nyújtani azzal, hogy néhány fontos megállapítást ismertet a jogot és a közgazdaságtant ötvözô gondolatok közül. Megállapítható, hogy bár a jog és a gazdaság két különálló alrendszere a társadalomnak, mégis közös kapcsolódási pontként a viselkedést lehet megtenni, akár egyéni, akár társadalmi szinten.

Controller Info 2018. VI.évf.(4) szám 47-51.

10.24387/CI.2018.4.9