A kódex funkciói és hatékonysága

Kodifikáción – mint ismeretes – a jogalkotásnak azt a fajtáját értjük, amikor egy széles jogterületet egyet- len törvény átfogó és egységes rendszerben szabályozza. A kodifikáció eredménye, terméke a kódex (vagy törvénykönyv) melynek a jogforrási rendszeren belül betöltött kiemelkedô helyét viszonylagos ál- talánossága, a társadalmi viszonyoknak a relatív teljesség igényével történô szabályozása és e szabályok egységes rendszerbe foglalása határozza meg.

Controller Info 2017. V. évf. (2) szám 60-64.

DOI: 10.24387/CI.2017.2.10