A könyvvizsgálat számviteli beszámolók minőségére gyakorolt hatásának vizsgálata a Benford törvény segítségével

A számviteli beszámolók minõségének vizsgálata népszerű kutatási terület. A beszámolók minõségének alakulását számos tényezõ befolyásolja, e hatások számszerűsítésére különbözõ megközelítések léteznek. Jelen cikk a könyvvizsgálat számviteli beszámolók minõségére gyakorolt hatásának vizsgálatát mutatja be a Benford törvénynek való megfelelés elemzésével.

Controller Info 2019. VII.évf.(4) szám 41-46.

10.24387/CI.2019.4.7

Bevezetés
A pénzügy és számvitel területén publikált tudományos tanulmányok esetén gyakran a számviteli beszámolókban közzétett információk adják az elemzések input adatainak egy jelentõs részét. A számviteli beszámolók adatait is felhasználó tanulmányok, tankönyvek változatos témákat dolgoznak fel. Ezek közül jellemzõek a csõdelõrejelzõ modellekkel (pl.: Molnár, 2018), a vállalkozás folytatásának elvével (pl.: Lentner, 2015), vállalatértékelési kérdésekkel (pl.: Bárczi et al., 2018) és az önkormányzati szektor elemzésével (pl.: Zéman et al., 2018) foglalkozó mûvek. Ezen alkotásokra nézve a számviteli beszámolók minõsége olyan adottságot jelent, mely alapvetõen meghatározhatja azok mondanivalóját, ebbõl kifolyólag a beszámolók megfelelõ adattartalma, minõsége esszenciális. Többek között ez indokolja a számviteli beszámolók minõségét meghatározó
tényezõk kutatását, feltérképezését. E célt szolgálva született a jelen publikáció is.

Felhasznált irodalom
BÁRCZI, J., KEBELEI, ZS., LÉVAI, E., HAJDUNÉ, KÓKAI Á. (2018): Vállalatértékelési esettanulmány egy adott “B” vállalat módszertani, pénzügyi teljesítményének értékelése. In: Zéman, Z (szerk.) Üzlet- Tradició – Innováció, pp. 115-134.
Benford, F. (1938):The Law Of Anomalous Numbers, Proceedings Of The American Philosophical Society, pp.551–572.
Durtschi , C., William H., Carl P. (2004): The Effective Use Of Benford’s Law To Assist In Detecting Fraud In Accounting Data, Journal Of Forensic Accounting, Vol. 5, No. 1, pp. 17–34. ISSN:1524-5586

Kumar, S. B., Vinay G., Subrata K.M. (2018): Do Indian Firms Manage Earning Numbers? An Empirical Investigation, Academy Of Accounting And Financial Studies Journal, Vol. 22, No. 1, pp. 1–7. ISSN: 1528-2635
Lacina, M. B., Brian L., Dong, W. K. (2018): Benford’s Law And The Effects Of The Korean Financial Reforms On Cosmetic Earnings Management, Journal Of International Accounting, Auditing And Taxation, Vol. 30, pp. 2–17. ISSN: 1061-9518
Lebert , S., Ulf M., Ulrike S. (2017). Rounding Up The Net Income: Earnings Cosmetics Or Material Earnings Management? SSRN. Elérhetõ: https://papers.ssrn.com/sol3/papers. fm?abstract_id=2882741 (olvasva:2019. május 10.)
LENTNER, CS. (2015): A vállalkozás folytatása számviteli alapelvének érvényesülése közüzemi szolgáltatóknál és költségvetési rend szerint gazdálkodóknál – magyar, európai jogi és eszmetörténeti vonatkozásokkal. In: Lentner, Csaba (szerk.) Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás : Közpénzügyek és Államháztartástan II Budapest, Magyarország : NKE Szolgáltató Kft.,pp. 763-783. ISBN: 9786155527128
Lin, F., Li-Jung L., Chin-Chen Y., Teng-Shih W. (2018): Does The Board Of Directors As Fat Cats Exert More Earnings Management? Evidence From Benford’s Law, The Quarterly Review Of Economics And Finance, Vol. 68, pp. 158–170. ISSN:1062-9769
Molnár, P. (2018): Önkormányzati közüzemi vállalatok vizsgálata csõd-elõrejelzési modellek alkalmazásával. Új Magyar Közigazgatás, Vol.11, pp. 45-59. ISSN: 2060-4599
Newcomb, S. (1881): Note On The Frequency Of Use Of The Different Digits In Natural Numbers. American Journal Of Mathematics, Vol. 4, pp. 39–40.
Nigrini, M. J. (2012): Benford’s Law: Applications For Forensic Accounting, Auditing, And Fraud Detection, John Wiley & Sons, New Jersey. ISBN: 978-1-118-28686-9. terjedelem: 329 p.
ZÉMAN, Z., HEGEDÜS, SZ., MOLNÁR, P. (2018): Az önkormányzati vállalkozások hitelképességének vizsgálata credit scoring módszerrel. Pénzügyi Szemle/Public Finance Quarterly,Vol.63(2) pp. 182-200. ISSN 0031-496