A mezőgazdasági vállalkozások költségrendsereinek fejlesztési lehetőségei

Kaplan és Cooper véleménye szerint a vállalkozások többsége a pénzügyi beszámolót középpontba állító ún. második szintű költségrendszerrel rendelkezik. A rendszerre lassú, nem aktuális és pontatlan adatszolgáltatás jellemző, azaz a rendszer csak korlátozottan alkalmas a vezetői igények kielégítésére, a döntéstámogatásra. A szerző – folytatva korábbi kutatásait – a Magyarországon működő társas mezőgazdasági vállalkozások költségrendszereit vizsgálja. Jelen tanulmányban arra keresi a választ, hogy vezetők milyen igényeket fogalmaznak meg a költségrendszerekkel szemben, miként ítélik meg vállalkozásuk költségrendszerét, illetve terveznek-e változást rendszerükben.

Controller Info 2013. I.évf.(1) szám 28-30.