Cash flow elemzés dashboard alapú támogatással

A sikeresen működő vállalkozások előfeltétele, hogy a vezetők pontosan ismerjék a képződött teljesítményeket, amelyek alapján terveket, elvárásokat alakíthatnak ki. Ez a folyamat magában foglalja a kulcsfontosságú teljesítménymutatók meghatározását, elvárt értékeik megállapítását, valamint folyamatos mérésüket és értékelésüket. A vállalati működés egyik, talán legfontosabb mutatója a pénzforgalom, amely viszonylag könnyen mérhető, de a belső tartalma is fontos, azaz honnan származik a pénzforgalom és hogyan kapcsolódik a kiadásokhoz. Ahhoz, hogy a vállalatvezetők megismerjék a pénzforgalom alakulását és annak hatékonyságát, nemcsak adatokat kell gyűjteni és mutatókat számítani, hanem azok elemzését követően úgy kell bemutatni, hogy a gazdasági előképzettséggel nem feltétlenül rendelkező vállalatvezetők számára is érthetők legyenek a gazdasági folyamatok, amelyek ezáltal hatékonyan szolgálják a döntéselőkészítési tevékenységet. A kulcsfontosságú teljesítménymutatók elemzését és az abban rejlő kapcsolatok megértését segíti a dashboard alapú megjelenítés, ahol egyszerre több, egymással összefüggő mutatószámot lehet bemutatni, így összehasonlíthatók a vállalat tervezett és tényleges adatai és akár benchmark-elemzés is végezhető. A tanulmányban néhány dashboard alkalmazás általános jellemzése, valamint egy adott alkalmazásra illesztve 16 Hajdu-Bihar megyei mezőgazdasági kis- és középvállalkozás pénzforgalmi teljesítménymutatói szintén dashboard szemléltetéssel kerülnek bemutatásra, illusztrálva azokat az elemzési és összehasonlítási lehetőségeket, amelyek segítik a vezetőket a megalapozottabb döntéshozatalban.

X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 16-23

DOI: 10.24387/CI.2022.1.3

Felhasznált irodalom:

ALEXANDER, D. – NOBES, C. (2010): Financial Accounting: An International Introduction. Financial Times/Prentice Hall, Pearson Education Limited, Harlow, 477 p. (ISBN: 978-0-273-72164-2)

AKAEV, A. – RUDSKOY, A. – KHUSAINOV, B. – ZÉMAN (2022): Information Model for Calculating the Rate of Technical Progress In: Andrei, Rudskoi; Askar, Akaev; Tessaleno, Devezas (szerk.) Digital Transformation and the World Economy: Critical Factors and Sector-Focused Mathematical Models Cham, Svájc: Springer Nature Switzerland AG pp. 23-40.

ASKAR SARYGULOV,A – PETRYAKOV, A. – KHUSAINOV, B. – ZÉMAN, Z. (2022): Structural Change in Developed Economies in the Digital Age In: Andrei, Rudskoi; Askar, Akaev; Tessaleno, Devezas (szerk.) Digital Transformation and the World Economy: Critical Factors and Sector-Focused Mathematical Models Cham, Svájc : Springer Nature Switzerland AG pp. 145-160.

BAJNAI, P. – FENYVES, V. (2021): A controlling szerepének és eszköztárának átalakulása a digitalizáció hatására Controller Info Vol. 9. No. 4. pp. 2-8.

BECSKY-NAGY, P. – DROPPA, D. (2015): Cash flow-kimutatások a controlling szolgálatában. Controller Info. Vol. 3. No. 2. pp.15-20.

BÉRESNÉ, M. B. – LAKATOS, V. – TÖMÖRI, G. (2020): Az intellektuális tőke hatékonysága, mint meghatározó innovációs tényező. International Journal of Engineering and Management Sciences / Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények Vol. 5. No.1. pp. 419-428.

COLLINS, J. M. (1997): Cashflow and liquidity management. CO-NEX Könyvkiadó Kft. és Ernst and Young, Budapest, 132 p. (ISBN: 963-8401-17-6)

DANYI BOLL, A. – HORVÁTH, ZS. – LAKATOS, V. – SZAKÁCS, A. (2020) Tanulságok a devizahitelezésből – pénzügyi fogyasztóvédelem Controller Info Vol. 8. No. 2. pp. 6-15. DOI: 10.24387/CI.2020.2.2

FENYVES, V. – TARNÓCZI, T. – TÖMÖRI, G. (2020): Dashboard-készítés az R statisztikai rendszerben Controller Info Vol.8. No. 3. pp. 2-8.

Fenyves, V. – Bács, Z. –  Zéman, Z. –  Böcskei, E. – Tarnóczi, T. (2018): THE ROLE OF THE NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS IN CORPORATE DECISION-MAKING. CORPORATE OWNERSHIP AND CONTROL (1727-9232 1810-3057): 15 4 pp 138-148

GOWDA, V., –  CHINNAPPA, S. (2019): Cash Flow Analysis Using Visualizations Tools. Elérhető: www.researchgate.net (olvasva: 2022.01.31.)

INVESTOPEDIA (2022). Cash flow. Elérhető: https://www.investopedia.com/terms/c/cashflow.asp, (olvasva: 2022.01.31.)

KERTÉSZ L. – ZÉMAN Z. (2016): A Cash flow módszertani megközelítése Controller Info Vol.4. No.1. pp. 33-37.

KOVÁCS T. – ZÉMAN Z. (2019): Pénzügyi tervezés modellezése egy szolgáltató vállalatnál Controller Info Vol.7. No.1.pp. 2-10.

LAKATOS, V. (2011): A KKV-k kontrolling sajátosságai Kelet-Magyarországon. Körös Tanulmányok Vol. 14. pp. 17-22.

LAKATOS, V. (2017): Kontrolling eszközök a kkv-k kockázatcsökkentésében. Gradus Vol. 4, No.2, pp. 544-550. ISSN: 2064-8014

LAKATOS, V. – MAKAI, SZ. – SZAKÁCS, A. (2021): Méret függő kontrolling sajátosságok a mezőgazdasági vállalkozások esetén. (2021) Controller Info Vol. 11, No. 1, pp 24-29. DOI: 10.24387/CI.2021.1.5

LÁSZLÓ, N. (2014): A cash flow kimutatás szabályozásainak nemzetközi összehasonlítása és csoportosítása . Vezetéstudomány. XLV. évf. 5. szám / ISSN 0133-0179

LIGHTSPEED (2022): What is Cash Flow Management? Elérhető: https://www.lightspeedhq.com/blog/cash-flow-management/. (olvasva: 2022.01.31.)

Naz, F. – Kumar, A. – Upadhyay, A. – Chokshi, H. – Trinkūnas, V. & Magda, R. (2022): PROPERTY MANAGEMENT ENABLED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE POST COVID-19: AN EXPLORATORY REVIEW AND FUTURE PROPOSITIONS. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRATEGIC PROPERTY MANAGEMENT, 26(2), 156–171. http://doi.org/10.3846/ijspm.2022.16923

PÉNZÜGY SZIGET (2022): Cash flow lényege. Elérhető: https://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=194:cash-flow, (olvasva: 2022.01.31.)

SARIKAYA, A. – CORRELL, M. – BARTRAM, L. – TORY, M. – FISHER, D. (2019): What Do We Talk About When We Talk About Dashboards?. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Vol. 29. No. 1. pp.  682–692.

Zéman, Z. – Tóth, A. (2018): A stratégiai pénzügyi kontrolling és menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 211 p. (2018)

Zoltán, Zéman – Csaba, Lentner  (2018): THE CHANGING ROLE OF GOING CONCERN ASSUMPTION SUPPORTING MANAGEMENT DECISIONS AFTER FINANCIAL CRISIS. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES (2081-7452 ): 18 1 pp 428-441 (2018)

2000. ÉVI C. TÖRVÉNY. 7. számú melléklet Elérhető: http://www.szamvitelnavigator.hu/2019/01/cash-flow-kimutatas-osszeallitasa-merlegkepes-konyveloknek.html (olvasva: 2022.01.31.)