NÉHÁNY GONDOLAT A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓK VALÓDISÁGÁNAK MEGÍTÉLÉSÉHEZ

ÖSSZEFOGLALÁS

Globális pénzügyi és gazdasági válságok, rendkívüli (háborús) körülmények hatására – permanensen ismétlődően – kételyek merülnek fel a beszámolók valóságtartalmával kapcsolatban, amelynek következtében folyamatos hangsúly átrendeződés figyelhető meg a számviteli alapelvek között. A számviteli szabályozásban megfigyelhető az a tendencia, hogy a valódiság elve kerül előtérbe az óvatosság elvével szemben. A valódiság elvének értelmezése azonban a gyakorlatban számos problémát vet fel, amelyek ismerete nélkül a vállalkozások vagyonának, beszámolójának valódiság szempontjából történő megítélése nem valósítható meg. A valódiság tartalmának elemzése alapján megállapítható, hogy a valódiság mindig csak viszonylagos lehet, mindig csak a körülmények, célok ismerete mellett ítélhető meg megfelelően.

XI. ÉVF. 2023. 2. SZÁM 12-15

DOI: 10.24387/CI.2023.2.3

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/12/ContrInf_beliv_2023-02_negyedev_03.pdf

IRODALMI FELDOLGOZÁS

Baricz, R. (2008): A számvitel súlypontjai. SZAKMA, 50. évfolyam. 2008. jubileumi különszám,  pp. 3-6., ISSN 1419-6956

Baricz, R. (1999): Mérlegtan. Aula Kiadó, Budapest, p. 199 p., ISBN 963-9215-23-6

Boros, J. – Rakó, Á. (2008): A pénzügyi válság hatása az év végi beszámolók összeállítására és könyvvizsgálatokra. SZAKMA, 51. évfolyam. 2009. 1. szám, pp. 14-18., ISSN 1419-6956

Csermiczky, J-né – Fekete, I-né (2003): Mértéktartás és óvatosság a 4 . § (4) alkalmazásánál. SZAKMA, 45. évfolyam. 2003. 2. szám, pp. 76-77., ISSN 1419-6956,

Csete, L. (2008): Új paradigma az agrárgazdaságban: alkalmazkodás a globális kihívásokhoz. Gazdálkodás. 52. évfolyam. 2008. 4. szám, pp.352-367., , ISSN 0046-5515

Deák, D. (1999): A valós és hű kép elve az újabb közösségi joggyakorlatban. SZAKMA, 41. évfolyam. 1999. 12. szám, pp. 516-520., ISSN 1419-6956

Deák, I. (2008): A számvitel vagyonfelfogásáról. SZAKMA, 50. évfolyam. 2008. 12. szám, pp. 497-505., ISSN 1419-6956

Dócsné Balogh, Zs. (1994): Számvitel és könyvvizsgálat, 36. évfolyam. 1994. 2. szám, pp. 72-73., ISSN 0865-7823

Dudás, J-né (1991): A „megbízható és valós” összkép. Számvitel és könyvvizsgálat, 33. évfolyam. 1991. 9. szám, pp. 349-355., ., ISSN 0865-7823

Fekete, I-né (2009): A globális válság szakmai kihívásai. SZAKMA, 51. évfolyam. 2009. 1. szám, pp. 20-24., ISSN 1419-6956

Ferenczy, A. (1998): Az európai számviteli rendszerek összehasonlítása. Számvitel és könyvvizsgálat, 40. évfolyam. 1998. 10. szám, pp. 406-411., ., ISSN 0865-7823

Fridrich, P. – Simon, Sz. – Sztanó, I.(2018): Konszolidáció – Elmélet, módszertan, gyakorlat, Második átdolgozott kiadvány, Wolters Kluwer Kft., Budapest, p. 592, ISBN 978-963-295-720-3

Garajszky, Z. (2003): Mentőöv is lehet a 4. § (4). SZAKMA, 45. évfolyam. 2003. 2. szám,  pp. 78-81., ISSN 1419-6956

Juhász, J. – Szőke, J. – O. Nagy, G. – Kovalovszky, M. (et.al.) (1985): Magyar Értelmező Kéziszótár. Akadémia Kiadó, Budapest, 1550 p., ISBN 963-05-4050-9

Kettinger, Gy. (2001): A globalizáció okai és hatásai, valamint szükségszerű következményei Európában. Gazdálkodás. 45. évfolyam. 2001. 6. szám, pp. 73-77., ISSN 0046-5515

Koblencz, J. (1994): A könyvvitel és a számvitel fogalmának újraértékelése. Számvitel és könyvvizsgálat, 36. évfolyam. 1994. 4. szám, pp. 174-177., ., ISSN 0865-7823

Kozma, A. – Pataki, L. – Tóth, P. – Véghné Bálint, K. (Tóth, P. et.al.) (1999): Számvitel és pénzgazdálkodás. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 423 p., ISBN 963-912-185-1

Kozma, A. (2001): Vázlatok a számvitel tanulásához. 1. kötet. Általános számviteli és könyvviteli ismeretek. Keletlombard Kft., Debrecen, 109 p.

Lakatos, D. (2004): A globalizálódó világgazdaság. Gazdálkodás, 48. évfolyam. 2004. 4. szám, pp. 1-9., ISSN 0046-5515

Lakatos, L. P. – Kovács, D. M. – Madarasiné Szirmai, A. – Mohl, G. – Rózsa, I.(2018): Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok elmélet és gyakorlata 2018. MKVKOK, Budapest, 1216, ISBN 978-615-80454-8-3

Lakatos, L., P.(2009): A számvitel szabályozása, és a pénzügyi kimutatások hasznosságának megítélése. PhD-értekezés, Budapest

Lakatos, L., P.(2013): A számviteli érdekhordozói elméletek evolúciója és a szabályozás – klasszikus tézisek és új irányok a pénzügyi beszámolásban, Vezetéstudomány, XLIV., 2013/5. szám, pp. 47-59, ISSN 0133-0179

Lukács, J. (2002): Hogyan lehetne megbízható és valós az összkép, avagy milyen esetben indokolt a 4. § (4) bekezdésének alkalmazása. SZAKMA, 44. évfolyam. 2002. 11. szám,  pp. 490-492., ISSN 1419-6956

Lukács, J. (2009): A valódiság vs. óvatosság elvének érvényesülése válság idején. „Válság a pénzügyekben – pénzügyek a válságban” konferencia, Sopron, 2009. szeptember 29-30.

Magda, S. (2006): A magyarországi agrárgazdaság és a jövő kilátásai. Gazdálkodás. 50. évfolyam. 2006. 2. szám, pp. 59-66., ISSN 0046-5515

Markovszky, Gy. (2006): Átalakuló piacok a globalizációban. Gazdálkodás. 51. évfolyam. 2006. 20. különszám. pp. 11-23., ISSN 0046-5515

Martin, H-P. – Schumann H. (1998): A globalizáció csapdája. Perfekt Kiadó, Budapest, 352 p., ISBN 963-394-313-2

Nagy, K. – Sipos, P. (2008): Számviteli válaszok. SZAKMA, 50. évfolyam. 2008. 11. szám,  pp. 456-460., ISSN 1419-6956

Pilot, S. (2011): Reporting the Truth. Accountancy, 2011. 10. szám.

Segesváry, V. (1998): Globalizáció és világgazdaság. Valóság. 41. évfolyam. 1998. 4. szám, pp. 1-21., ISSN 0324-7228

Soros, Gy. (1999): A globális kapitalizmus válsága – veszélyben a nyílt társadalom. Scolar Kiadó, Budapest, 271 p., ISBN 963-919-308-9

Soros, Gy. (2001): A nyílt társadalom, avagy a globális kapitalizmus megreformálása. Scolar Kiadó, Budapest, 406 p., ISBN 963-919-355-0

Sükösd, P. (2006): Globalizáció –  extraterritorialitás – versenyjog. Külgazdaság. 50. évfolyam. 2006. 2. szám, Jogi melléklet, pp. 13-20., ISSN 0324-4202

Simon, Sz. (2009): Az élelmiszergazdaságban működő vállalkozások vizsgálata a konszern számviteli előírások alapján. Doktori (Ph.D.) értekezés, p. 228

Sztanó, I. – Vörös, M. (1998): Számviteli alapismeretek. Saldo Rt., Budapest, 286 p., ISBN 963-621-879

Tardos, Á. (2009): A pénzügyi válság, valós értékelés, hitelek értékvesztése. SZAKMA, 51. évfolyam. 2009. 6. szám,  pp. 262-264., ISSN 1419-6956

Tóthné Szabó, E. (2010): A kiegészítő melléklet szerepe a megbízható és valós kép kialakításában. SZAKMA, 52. évfolyam. 2010. 4. szám,  pp. 180-186., ISSN 1419-6956

A” megbízható és valós kép” Európában. World Acconunting Report 1994. 10. szám.