A The UK Corporate Governance Code 2018 új felelős társaságirányítási szabályai az Egyesült Királyságban

A UK Corporate Governance Code (Kódex) az egyik legjelentõségteljesebb és legnagyobb hagyományra visszatekintõ forrás Európában a felelõs társaságirányítás területén, melynek gyökerei egészen az 1992-es Cadbury Reportig nyúlnak vissza. A Kódex idõszakonként megvalósuló felülvizsgálata, korszerűsítése mindig is a felelõs társaságirányítás legújabb tendenciáit tükrözi vissza. Ezért indokolt áttekinteni e tanulmány keretében a Kódex 2018-ban történt felülvizsgálatát, és az így megjelent változásokat.

Controller Info 2019. VII.évf.(2) szám 43-48.

10.24387/CI.2019.2.8

Bevezetõ
Napjainkban London a világ egyik legjelentõsebb pénzügyi központja. A 2018 szeptemberében kiadott The Global Financial Centres Index 24 jelenleg a második helyre1 rangsorolja a világ pénzügyi központjai között New York után (YEANDLE, WARDLE, MAINELLI, 2018). Szintén kiemelendõ, hogy napjainkban a világ 60 különbözõ országából érkezõ, több mint 2 600 társaság van jelen a London Stock Exchange Main Market-en. (London Stock Exchange, 2019) Éppen ezért a London Stock Exchange tekintetében érvényesülõ felelõs társaságirányítási szabályok mindig is kiemelt figyelemre tarthatnak számot.
Az e tekintetben releváns UK Corporate Governance Code új, felülvizsgált változata 2018 júliusában látott napvilágot, és ez alkalmazandó a 2019. január 1-jén, illetve azt követõen kezdõdõ beszámolási idõszakokra. Jelen tanulmány célja e Kódex legfontosabb szabályainak bemutatása, figyelmet fordítva a legújabb szabályozási elemekre.

 

Felhasznált irodalom
FINANCIAL REPORTING COUNCIL (FRC) (2018a): Revised UK Corporate Governance Code 2018 highlights, 1-2. old. Elérhetõ (2019. február 8.): https://www.frc.org.uk/getattachment/524d4f4b-62df-4c76-926a-
66e223ca0893/2018-UK-Corporate-Governance-Codehighlights.pdf
FINANCIAL REPORTING COUNCIL (FRC) (2018b): The UK Corporate Governance Code 2018, 1-15. old. Elérhetõ (2019. január 29.): https://www.frc.org.uk/getattachment/88bd8c45-50ea-4841-95b0-d2f4f48069a2/2018-UK-Corporate-Governance-Code-FINAL.pdf
HIGGS, Derek (2003): Review of the Role and Effectiveness of Non-executive Directors (London, 2003. január) The Effective Board/ 8. 8. pont.;
JUNGMANN, Carsten (2006): The Effectiveness of Corporate Governance in One-Tier and Two-Tier Board Systems, European Company and Financial Law Review Vol. 3. 455. old
KECSKÉS, András (2016): A felelõs társaságirányítás európai rendszere, Európai Jog, 16. évf. 3. sz. 28-38. old.
KECSKÉS, András (2011): Felelõs Társaságirányítás (HVGORAC, Budapest, 2011.) 291-294.; 294-310. old.
KECSKÉS, András – FERENCZ, Barnabás (2017): Szirénhangok a Rajnán, Iustum Aequum Salutare 13. évf., 1. sz. 107-125. old.
LONDON STOCK EXCHANGE (2019): London Stock Exchange – About the Main Market. Elérhetõ (2019. február 8.): https://www.londonstockexchange.com/companies-andadvisors/main-market/main/market.htm
YEANDLE, Mark (2018): The Global Financial Centres Index 23, (Z/Yen Group and China Development Institute) (March 2018) Elérhetõ (2019. február 8.): https://www.longfinance. net/media/documents/GFCI23.pdf
YEANDLE, Mark, WARDLE, Mike, MAINELLI, Michael (2018): The Global Financial Centres Index 24, (Z/Yen Group and the China Development Institute) (September 2018), Elérhetõ (2019. február 8.): https://www.longfinance.net/ media/documents/GFCI_24_final_Report_7kGxEKS.pdf